ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Oktobris 2021 /Nr.43 (1205)

Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana, izbeigšana un atkāpšanās no tā
Mg. iur.
Dita Buša
Zvērināta advokāte SIA "ZAB Cobalt" 

Šī raksta mērķis ir sniegt īsu ieskatu dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanas, izbeigšanas un atkāpšanās tiesību īstenošanā līdz ar jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma (turpmāk – Īres likums) spēkā stāšanos. Rakstā primāri aplūkota rīcība gadījumā, kad dzīvojamo telpu īres līgums noslēgts pēc Īres likuma spēkā stāšanās, tomēr atsevišķi ieskicēta Īres likuma ietekme šajos aspektos arī uz iepriekš noslēgtajiem dzīvojamo telpu īres līgumiem.

Īres līguma grozīšana

Lai arī Īres likums ir spēkā vien dažus mēnešus un uz tā pamata noslēgto īres līgumu apjoms, visticamāk, vēl nav liels, var droši pieņemt, ka tomēr to slēdzēji jau saskaras ar interesi vai vajadzību grozīt īres līguma noteikumus, piemēram, grozot īres maksu vai tās samaksas kārtību, piešķirot īrniekam plašāku tiesību apjomu, iemitinot dzīvojamā telpā kādas personas (tās norādāmas līgumā) vai tamlīdzīgi.

Īres līgums ir viens no civiltiesisko līgumu veidiem, un puses ir brīvas to noteikumu izstrādāšanā un arī vēlākā grozīšanā, ciktāl normatīvie akti tieši nenosaka citādi. Tā kā īres līgumam pieļaujama tikai rakstveida forma, arī jaunā jeb grozītā pušu griba vienmēr noformējama rakstveidā. Šis noteikums arī īpaši nostiprināts Īres likuma 8.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Civilprocesa likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Pienākums pret sabiedrību un īres tiesībām
Mārtiņš Auders
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamo telpu īres likuma mērķis un izstrādes nepieciešamība
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līgums: subjekti, priekšmets, termiņš, forma, īres maksa un saistītie maksājumi
Pēc gandrīz trīsdesmit gadiem 1993. gada 16. februārī pieņemto likumu "Par dzīvojamo telpu īri"1 ir nomainījis Dzīvojamo telpu īres likums2 (turpmāk – Īres likums), kurš stājās spēkā 2021. gada 1. maijā un kura pieņemšanas ...
Inga Kudeikina
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma obligātie noteikumi – tiesiskā regulējuma apskats

Rakstā analizēti Dzīvojamo telpu īres likuma 8. pantā paredzētie dzīvojamo telpu īres līguma obligātie noteikumi īrnieka un izīrētāja tiesību un pienākumu samērīguma kontekstā.

Jorens Jaunozols
Skaidrojumi. Viedokļi
Īrnieka un mājoklī iemitināto personu tiesības un pienākumi
Mainoties dzīvojamās telpas īres tiesiskajam regulējumam (un tieši – pieņemot Dzīvojamo telpu īres likumu1 (turpmāk – Īres likums)), ir vairāki tiesību jautājumi, kas palikuši neskarti, un vairāki, kuros likumdevējs ir veicis ...
AUTORU KATALOGS