ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Oktobris 2021 /Nr.43 (1205)

Dzīvojamo telpu īres likums no notariāta skatpunkta
Likumdošanas politiskie klejojumi
Dr. iur.
Gatis Litvins
Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors 

2021. gada 1. maijā stājās spēkā Dzīvojamo telpu īres likums, līdz ar to spēku zaudēja 1993. gadā pieņemtais likums "Par dzīvojamo telpu īri". Nesteigšos ar secinājumu, ka jaunais likums ir labāks par veco. Manas piesardzības pamatā ir Dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanas procesa kvalitāte kopumā un atsevišķos jautājumos, par kuriem izteikšos šajā rakstā.

Par likumdošanas kvalitāti

Satversmes tiesa lietā Nr. 2018-11-01 attiecībā uz labas likumdošanas principu ir norādījusi, ka likumdevējam jāizvērtē paredzēto tiesību normu atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normām un to saskaņotība ar tiesību sistēmu. Paredzētais tiesiskais regulējums, kur tas nepieciešams, jāpamato ar izskaidrojošiem pētījumiem. Likumdevējam tiesību normu jaunradē jābalstās, kur nepieciešams, plānotā tiesiskā regulējuma sociālās ietekmes izvērtējuma pētījumā un jāapsver šā tiesiskā regulējuma ieviešanai un izpildei nepieciešamie pasākumi, kā arī nozaru speciālistu izteiktās riska prognozes.

Dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanā gandrīz nekas no tā rūpīgi netika darīts. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā daudzos gadījumos argumenti par konkrētu likumprojekta tiesību normu neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei un zemesgrāmatas procesa pamatprincipiem, kā arī Satversmes tiesas, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Augstākās tiesas, Tieslietu padomes un tiesību zinātnieku atziņām netika analizēti un izdiskutēti. Pastāvot atšķirīgiem viedokļiem, netika pieaicināti atbilstošo jautājumu tiesību zinātnieki un izmantoti pētījumi. Strīdīgie jautājumi tika izšķirti politiski. Tāpēc Dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanu nevar nosaukt par labas likumdošanas piemēru. Politiskais mērķis – pieņemt jaunu īres attiecību likumu – prevalēja pār kvalitatīvu diskusiju, līdz ar to visos jautājumos bija pārāk daudz politikas, emocijas, aizmuguriskas sarunāšanas, personisku strīdu un aizvainojumu.

 

Īres tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

Dzīvojamo telpu īres likuma VII nodaļa sākas ar deklaratīvu tiesību normu. Likuma 35. pants nosaka, ka īres tiesības var nostiprināt zemesgrāmatā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Notariāta likums  
— likumi.lv —
Zemesgrāmatu likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Pienākums pret sabiedrību un īres tiesībām
Mārtiņš Auders
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamo telpu īres likuma mērķis un izstrādes nepieciešamība
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līgums: subjekti, priekšmets, termiņš, forma, īres maksa un saistītie maksājumi
Pēc gandrīz trīsdesmit gadiem 1993. gada 16. februārī pieņemto likumu "Par dzīvojamo telpu īri"1 ir nomainījis Dzīvojamo telpu īres likums2 (turpmāk – Īres likums), kurš stājās spēkā 2021. gada 1. maijā un kura pieņemšanas ...
Inga Kudeikina
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma obligātie noteikumi – tiesiskā regulējuma apskats

Rakstā analizēti Dzīvojamo telpu īres likuma 8. pantā paredzētie dzīvojamo telpu īres līguma obligātie noteikumi īrnieka un izīrētāja tiesību un pienākumu samērīguma kontekstā.

Dita Buša
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana, izbeigšana un atkāpšanās no tā
Šī raksta mērķis ir sniegt īsu ieskatu dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanas, izbeigšanas un atkāpšanās tiesību īstenošanā līdz ar jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma (turpmāk – Īres likums) spēkā stāšanos. Rakstā ...
AUTORU KATALOGS