ŽURNĀLS Sludinājumi. Reklāma

18. Janvāris 2022 /Nr.3 (1217)

Augstākā tiesa aicina darbā zinātniski analītisko padomnieku

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Senāts
konkursa kārtībā aicina darbā

ZINĀTNISKI ANALĪTISKO PADOMNIEKU (-CI)

Tieslietu padomes sekretariātā

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot analītisku informāciju par Tieslietu padomē izskatāmajiem jautājumiem;
 • veikt zinātniskās pētniecības darbu, par nacionālo, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumiem;
 • piedalīties Tieslietu padomes lēmumu un atzinumu projektu sagatavošanā;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības Tieslietu padomju (ENCJ) sadarbības tīkliem, kā arī citām starptautiskās sadarbības institūcijām.

Galvenās prasības amata kandidātiem:

 • maģistra grāds tiesību zinātnēs;
 • teicamas latviešu valodas un vismaz vienas svešvalodas (angļu, vācu, vai franču valodas) zināšanas;
 • iepriekšēja pieredze darbā tiesu sistēmā vai zinātniski pētnieciskajā darbā vismaz 3 gadi.

Pārējās prasības:

 • izcilas darba organizēšanas un plānošanas prasmes;
 • prasme analizēt un argumentēt situācijas;
 • sadarbības un prezentēšanas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo zināšanu un pētniecības pieredzes pilnveidošanas iespējas;
 • sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • mēnešalgu 2300 euro (bruto).

Pieteikums un CV iesniedzams, izmantojot e-pastu: vakance@at.gov.lv ar norādi – Tieslietu padomes sekretariāta padomnieka amatam

Iesniegšanas termiņš – 2022. gada 1. februāris.

Informējam, ka Augstākā tiesa apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Krimināllikuma 191. vai 221. pants?
1 komentāri
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Jauna mācību grāmata cilvēktiesībās – ar zinātnisku vērienu
Pašā 2021. gada nogalē "Tiesu namu aģentūras" apgādā klajā nācis jauns, pārstrādāts un papildināts mācību grāmatas "Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē" izdevums. Jāatgādina, ka šī pirms vairāk nekā 20 gadiem iznākusī ...
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Lietu izskatīšana apelācijas instancē rakstveida procesā

Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu rakstveida procesa pozitīvajos un negatīvajos aspektos, kā arī analizēt dažu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi.

Sannija Matule
Informācija
Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai
Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros ir izstrādājusi bezmaksas tiešsaistes rīku automatizētām juridiskajām konsultācijām civiltiesībās – Ārpustiesas ceļvedi. Ar to paredzēts ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Likumdevējam, nosakot absolūto aizliegumu, jāvērtē samērīguma princips
Satversmes tiesa 2021. gada 4. novembrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-05-01 "Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam", izbeidzot, pirmkārt, tiesvedību lietā daļā par ...
AUTORU KATALOGS