ŽURNĀLS Informācija

1. Februāris 2022 /Nr.5 (1219)

Augstākās tiesas 2021. gada pārskata plēnuma galvenās atziņas

Tiesas darba efektivitāte bija viens no galvenajiem tematiem 21. janvārī notikušajā Augstākās tiesas pārskata plēnumā, kurā tika analizēts darbs 2021. gadā un iezīmēti svarīgākie 2022. gada uzdevumi. Tomēr ne mazāka uzmanība tika pievērsta arī tiesas spriešanas kvalitātei un Augstākās tiesas lomai tiesas spriešanas uzlabošanā visu līmeņu tiesās.

2021. gadā Augstākā tiesa (AT) saņēmusi 2460 lietas, bet izskatījusi 2543 lietas, tādējādi turpinot deldēt iepriekšējo gadu lietu uzkrājumus, un gada beigās neizskatīto lietu atlikums sarucis līdz 1252 lietām (skat. diagrammas). Tomēr lietu izskatīšanas temps, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sarucis par aptuveni 400 lietām, jo 2020. gadā tiesa spējusi izlemt būtiski vairāk – 2945 lietas. Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Senātā bijis 197 dienas, bet krasi atšķīries pa departamentiem: 316 dienas – Administratīvo lietu departamentā, 144 dienas – Civillietu departamentā, 129 dienas – Krimināllietu departamentā.

Tiesas darba efektivitāte bija viens no galvenajiem tematiem 21. janvārī notikušajā AT pārskata plēnumā, kurā tika analizēts darbs 2021. gadā un iezīmēti svarīgākie 2022. gada uzdevumi. Tomēr ne mazāka uzmanība tika pievērsta arī tiesas spriešanas kvalitātei un AT lomai tiesas spriešanas uzlabošanā visu līmeņu tiesās.

Ar pārskatiem plēnumā uzstājās Senāta departamentu priekšsēdētāji – Normunds Salenieks, Anita Poļakova un Veronika Krūmiņa, kā arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Pārskatu sniedza Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Ināra Garda. Viedokli par tiesu darbu aizvadītajā gadā pauda arī viesi – ģenerālprokurors Juris Stukāns un tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gunārs Kūtris
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz taisnīgu tiesu un lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību
2 komentāri
Jurista Vārds
Numura tēma
Atteikums
Nora Zvejniece, Laura Smukule
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārsūdzēšana kasācijas kārtībā un pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību
Raksta mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu kasācijas instances tiesas lomā un kompetencē, kā arī Kriminālprocesa likumā nostiprinātajos pamatos atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību, salīdzinot arī Civilprocesa likumā, ...
Aleksandra Azeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Lēmumi par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību Senātā
Rakstā īsumā raksturoti Kriminālprocesa likuma 573.1 panta pirmajā un otrajā daļā paredzētie pamati atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību, kā arī tiks analizēts, cik bieži Senāts konstatējis šos atteikuma pamatus 2021. ...
Oskars Kulmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Kasācijas sūdzības un protesta saturs kriminālprocesā
Raksta mērķis ir vērst uzmanību uz atsevišķiem ar pārsūdzību kasācijas kārtībā un kasācijas sūdzību un protestu saturu saistītiem jautājumiem. Publikācijas uzdevums nav detalizēti izvērtēt kasācijas tiesvedības ...
AUTORU KATALOGS