ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

24. Maijs 2022 /Nr.21 (1235)

Kā Latvijā ilgtermiņā piesaistīt juristus tiesneša palīga darbam
LL.M
Vineta Bei
ES Vispārējās tiesas tiesneses Ingas Reines biroja juriste 

Šī raksta mērķis ir analizēt trīs šādus aspektus: pirmkārt, jurista profesijas standarta attiecināšana uz tiesneša palīga darbu, otrkārt, tiesneša palīga sniegtais balsts kvalitatīvai un savlaicīgai tiesas spriešanai un, treškārt, tiesneša palīga amata nosaukuma iespējama maiņa.

Ievads

Tiesnešu palīgu darbs ir kļuvis par neatņemamu elementu tiesnešu un tiesu darba efektivitātes, kā arī vispārīgi efektīvas un kvalitatīvas tiesu varas nodrošināšanā. Tieslietu padomes darbības stratēģijā 2021.–2025. gadam minēts, ka "tiesu sistēmas efektīva funkcionēšana nav iespējama bez kvalitatīva un noturīga personāla".1 Tieslietu ministrija, kura no 2017. gada par prioritāti ir noteikusi tiesu darbinieku atlīdzības celšanu, kā arī viņu atalgojuma reformu, ir uzsvērusi, cik svarīgi ir apzināties augsti kvalificētu darbinieku lomu efektīva tiesu darba nodrošināšanā un viņu kompetencei atbilstošas darba samaksas nozīmi.2 2019. gada 7. novembrī Eiropas Padomes Eiropas Tiesnešu konsultatīvā padome savā viedoklī Nr. 22 par tiesnešu palīgu nozīmi ir norādījusi, ka kompetenti tiesnešu palīgi var sniegt tiesnešiem vērtīgu atbalstu un tādējādi palīdzēt uzlabot tiesu darbu visos līmeņos, it īpaši viņi var būtiski palielināt tiesu efektivitāti.3 Tāpat Valsts kontroles 2017. gada revīzijas ziņojumā par tiesu darbības efektivitāti ir uzsvērta tiesnešu palīgu resursa nozīme tiesu sistēmā.4

Lai praksē īstenotu ideju par spēcīgu Latvijas tiesnešu palīgu institūtu, ir ticis un turpina tikt ieguldīts ievērojams darbs un finansiāli līdzekļi. Te varam runāt gan par tiesnešu palīgu celto atalgojumu pēdējos gados, gan arī par viņu regulāru apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumiem citās tiesās, tostarp ārpus Latvijas,5 arī Eiropas Savienības Tiesā.6

Tomēr, neraugoties uz tiesnešu palīgu būtiskas lomas atzīšanu, vēl joprojām bieži vērojamas vakances Latvijas tiesās uz tiesnešu palīgu amatiem. Tas ir apliecinājums, ka politikas mērķis vēl nav sasniegts un iesāktais darbs jāturpina.

Nenoliedzami, konkurētspējīgs atalgojums un izaugsmes iespējas, tostarp apmācību regulāra pieejamība, ir prioritāri pasākumi, lai motivētu tiesnešu palīgus ilgtermiņā veikt šo darbu. Taču būtiska nozīme šīs motivācijas sasniegšanā būtu arī citiem aspektiem. Šī raksta mērķis ir analizēt trīs šādus aspektus: pirmkārt, jurista profesijas standarta attiecināšana uz tiesneša palīga darbu, otrkārt, tiesneša palīga sniegtais balsts kvalitatīvai un savlaicīgai tiesas spriešanai un, treškārt, tiesneša palīga amata nosaukuma iespējama maiņa.

 

Jurista profesijas standarta attiecināšana uz tiesneša palīgu

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu profesiju standartu izstrādi Latvijā nodrošina Valsts izglītības satura centrs, piesaistot nozares ekspertu padomju deleģētus nozares ekspertus. Savukārt Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome šos standartus saskaņo. Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmi un kompetences.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
4
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Anvars Zavackis, Ilona Linde, Ieva Sviķe, Uldis Zemzars
Skaidrojumi. Viedokļi
Solis ceļā uz kriminālsodu politikas reformu un nepilngadīgo kriminālatbildības pārskatīšanu
Dina Gailīte
Notikums
Vai Satversme ir efektīva arī nemierīgos laikos  
Viens no žurnāla "Jurista Vārds" veikumiem Satversmes jubilejas gadā ir 15. februārī – tieši konstitūcijas pirmās redakcijas pieņemšanas simtgadē – izdotais eseju krājums par būtiskākajiem Satversmes jēdzieniem mūsdienu Latvijas ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība
Juris Jansons
Tiesību prakses komentāri
Par lielo tirdzniecības centru darbības ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas apstākļos
Linards Ābelīte
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-24-03
AUTORU KATALOGS