ŽURNĀLS Sludinājumi. Reklāma

26. Jūlijs 2022 /Nr.30 (1244)

Prokuratūra  aicina darbā juristu krimināltiesību jomā

Latvijas Republikas prokuratūras Rīgas Ziemeļu prokuratūra
aicina darbā JURISTU krimināltiesību jomā
darbā uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt juridisku atbalstu prokuroriem procesuālo darbību veikšanā;
 • Veikt virsprokurora vai pēc viņa norādījuma cita prokurora deleģētos uzdevumus, kuru izpildei nav nepieciešamas prokurora pilnvaras;
 • Darbs ar krimināllietām un citām procesuālām darbībām, sagatavot nepieciešamos dokumentus lietu izskatīšanai tiesā, nodrošināt procesa dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;
 • Gatavot lēmumu un citu dokumentu projektus, atlasot nepieciešamās tiesību normas, judikatūru un tiesību zinātnes atziņas;
 • Apkopot prokurora darbam nepieciešamo informāciju, tostarp sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, ietverot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus;
 • Sagatavot prokuratūras kompetencē esošo dokumentu projektus;
 • Izskatīt un sistematizēt dažāda veida dokumentus, statistikas informāciju.

Izvirzītās prasības:

 • augstākā juridiskā izglītība;
 • zināšanas krimināltiesībās, civiltiesībās, administratīvās tiesībās, vēlamas padziļinātas zināšanas kriminālprocesā;
 • izcilas latviešu valodas zināšanas, vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • analītiskā domāšana, argumentācijas prasmes;
 • komunikācijas un sadarbības spējas;
 • teicamas datorprasmes (MS Office).

Darba vieta – Rīgā, Aspazijas bulvārī 7

Mēnešalga – 2100,00 euro (bruto)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Interesentus/-es lūdzu sūtīt motivētu pieteikuma vēstuli un dzīves aprakstu (CV) līdz 2022. gada 8. augustam uz e-pastu personals@lrp.gov.lv

Iegūtā darba pieredze kā juristam krimināltiesību jomā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību, lai pretendētu turpināt darba gaitas prokurora amatā.

Pozitīvi tiks vērtēta rekomendācijas vēstuļu pievienošana.

Amata konkurss notiks vairākās atlases kārtās:

Pirmajā kārtā paredzēta amata pretendentu atlase pēc iesūtītajiem pieteikuma dokumentiem.

Otrajā kārtā tiks uzaicināti piedalīties tie amata pretendenti, kuri būs izturējuši pirmo kārtu. Otrajā kārtā paredzētas pārrunas, kā arī praktiski uzdevumi. Šajā kārtā pretendentam būs jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un iegūto izglītību apliecinoši dokumenti.

10 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa amata pretendentus elektroniski informēsim par atlases rezultātiem.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Latvijas Republikas prokuratūra informē, ka pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas prokuratūra, kontaktinformācija: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801.

Papildu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā minēto informāciju pretendenti var iegūt Latvijas Republikas prokuratūras oficiālajā tīmekļvietnē: http://www.prokuratura.lv/lv/noderigi/fizisko-personu-datu-apstrade-prokuratura

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Prokuratūra  aicina darbā juristu krimināltiesību jomā. Jurista Vārds, 26.07.2022., Nr. 30 (1244), 43.lpp.
5
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Inguna Helmane
Skaidrojumi. Viedokļi
Par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu un īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā
Matīss Malojlo
Skaidrojumi. Viedokļi
Nolēmumu izpildes par parāda piedziņu efektivitāte, līdzsvarojot pušu intereses
Nolēmumu izpildes procesā, līdzīgi kā daudzos citos lietu kategoriju procesos, piedalās un savstarpēji mijiedarbojas divas puses. Nolēmumu izpildē tas ir piedzinējs un parādnieks, kur zvērināts tiesu izpildītājs starp abām pusēm ...
Dace Cgojeva, Edgars Cgojevs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību principi piedziņas vēršanā uz kustamo mantu
Par nolēmuma izpildes objektu var būt jebkura personai piederošā manta, proti, gan ķermeniska, gan bezķermeniska. Tā var būt arī saistība, kas pienākas parādniekam no trešās personas, tas ir, tiesība uz izpildījumu. Starptautisko ...
Jānis Lapsa
Skaidrojumi. Viedokļi
Nekustamā īpašuma atbrīvošanas regulējuma problemātika un pilnveide
Rakstā tiks apskatīts nekustamā īpašuma atbrīvošanas regulējums tiesas nolēmumu izpildes procesā, kas pašlaik izpaužas kā "personu un mantas izlikšana no telpām" un "ievešana nekustamā īpašuma valdījumā", analizējot pēdējo ...
Māris Onževs
Skaidrojumi. Viedokļi
Ar tiesas nolēmumu atbildētājam par pienākumu uzlikto darbību piespiedu izpildes problēmas

Rakstā ir izvērtēts pastāvošais Civilprocesa likuma (CPL) 620. panta regulējums par tiesas uzlikto pienākumu piespiedu izpildi, kā arī
identificētas galvenās problēmas un piedāvāti to risinājumi.

AUTORU KATALOGS