ŽURNĀLS Atsaucoties uz publicēto

2. Augusts 2022 /Nr.31 (1245)

Par parāda saistību ietveršanu gada pārskatā kā darbību, kas pārtrauc noilgumu
Inita Apšeniece
zvērināta advokāte, "Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns" SIA 

2022. gada 5. jūlija "Jurista Vārda" rubrikā "Skaidrojumi. Viedokļi" tika publicēts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora Dr. iur. Jāņa Kārkliņa raksts "Noilguma pārtraukums ar parāda atzīšanu".1 Publikācijā izskan aicinājums raisīt turpmāku diskusiju par noilguma institūtu un jautājumu par noilguma pārtraukšanu, kas rodas, parādniekam atzīstot prasību. Tā kā profesionālajā darbībā nereti ir jārisina tiesiskie jautājumi, kas saistīti ar noilguma institūta piemērošanu, tad Dr. iur. J. Kārkliņa publikācija, tāpat kā Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta (Senāts) 2021. gada 15. decembra spriedumā lietā Nr. SKC-177/2021 (C68498018) ietvertās atziņas, ir rosinājušas gan teorētiska rakstura pārdomas, gan arī praktiskas ievirzes diskusijas ar citiem juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ šajā rakstā autore dalās ar šīm pārdomām un vairāku mutisku diskusiju rezultātā nostiprinājušos viedokli par noilguma pārtraukšanas aspektiem.

Senāta atziņas un lietas apstākļi

Vispirms jāatgādina, ka Senāts spriedumā lietā Nr. SKC-177/2021 ir atzinis: kreditora saistību ietveršana parādnieka vestajos grāmatvedības dokumentos, tajā skaitā gada pārskatos, var tikt vērtēta kā kreditora prasības atzīšana Civillikuma (CL) 1906. panta izpratnē. Kā izriet no Senāta sprieduma, lietas pamatā ir bijis civiltiesisks strīds starp divām kapitālsabiedrībām, no kurām viena ir bijusi aizdevējs (kreditors), bet otra – aizņēmējs (debitors). Aizdevējs bija izsniedzis aizņēmējam divus aizdevumus, pēdējam no kuriem galīgais atmaksas termiņš bija iestājies 2012. gadā. Laika posmā no aizdevumu izsniegšanas brīža aizņēmēja kā debitora gada pārskatos tikusi iekļauta informācija par parāda saistībām pret kreditoru atlikušās aizdevumu pamatsummas un nesamaksāto procentu apmērā.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Aļona Kolmakova
Skaidrojumi. Viedokļi
Civilprocesa likuma 77. panta piemērošana maksātnespējas procesā
Šajā rakstā vērsta uzmanība uz atšķirīgiem viedokļiem tiesu praksē par Civilprocesa likuma1 (turpmāk – CPL) 77. panta piemērošanu maksātnespējas procesā situācijā, kad cesionārs piesaka kreditora prasījumu, kas ir pamatots ar ...
Viktorija Soņeca
Notikums
Aizvadīts jau 18. konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs  
Pagājušajā nedēļā LU konferenču kompleksā "Ratnieki" notika Publisko tiesību institūta rīkotais 18. konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs. Šogad seminārā tika aplūkoti tādi jautājumi kā pamattiesības un cilvēktiesības, ...
Gaidis Bērziņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Ievadvārdi pētījumam par CPL 77. panta piemērošanu maksātnespējas procesā
Autores – Mg. iur. Aļonas Kolmakovas – izvēlētā raksta tēma par Civilprocesa likuma (CPL) 77. panta piemērošanu maksātnespējas procesā, kas publicēts šajā "Jurista Vārda" numurā, ir uzskatāma par aktuālu vairāku iemeslu dēļ.
Gabriela Šantare
Tiesību prakses komentāri
Ceļš uz laulību vienlīdzību
2022. gada 16. jūnijā Slovēnijas Konstitucionālā tiesa pieņēma divus spriedumus, kas ir būtiski viendzimuma pāru savienībām. Proti, Konstitucionālā tiesa atzina, ka laulības noslēgšana tikai pretēja dzimuma partneriem, kā arī ...
Elīna Luīze Vītola
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Elīna Luīze Vītola
Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicētas piecas publikācijas, pirmā – 2017. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā ...
AUTORU KATALOGS