ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Septembris 2022 /Nr.38 (1252)

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" piemērošana
Mg. iur., Mg. paed.
Inga Zarāne
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas vecākā inspektore 

Atskatoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) 20 prakses gadiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" piemērošanā, secināms, ka tā sakarā praksē ir ļoti daudz dažādu kāzusu. Šajā rakstā minēti piemēri par interešu konflikta izpausmēm, kuru juridiski korekto kvalifikāciju un pierādījumu attiecināšanu uz konkrēto situāciju apstiprina spēkā stājušies lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma sadaļā par kompetenci korupcijas novēršanas jomā ir iekļautas 16 funkcijas. Viena no tām ir kontrolēt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – Interešu konflikta novēršanas likums) izpildi. No likuma nosaukuma vien, kā arī uzkrātās pieredzes noprotams, ka nenoliedzami "skaļākais" un publiski pamanāmākais pārkāpums ir interešu konflikts. Taču vispusības pēc jāatzīmē, ka tas ir tikai viens no Interešu konflikta novēršanas likuma vērtējamiem jautājumiem.

 

Interešu konflikta izpausmes (daudzējādība)

Interešu konflikta novēršanas likuma 1. panta 5. punkts definē, kas ir interešu konflikts. Tā ir situācija, kurā valsts amatpersonai, realizējot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāveic amata darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Būtiski, ka Interešu konflikta novēršanas likumā jēdziens "radinieks" ir šaurāks nekā Civillikuma regulējumā. Interešu konflikta novēršanas likums ir sašaurinājis radinieku loku, izslēdzot svainībā esošās personas, kā arī pakāpju ziņā netiecoties tālāk par vecvecākiem un mazbērniem.

Interešu konflikta novēršanas likums aizliedz valsts amatpersonai veikt amata pienākumus, ja šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Birojs likuma aizlieguma piemērošanā kā kvalificējošo kritēriju interešu konflikta situācijai vērtē, vai ir "atrodama" personiskā vai mantiskā ieinteresētība. Interešu konflikta situācija ir konstatēta ne tikai gadījumos, kad valsts amatpersona tieši veic ar amata pienākumiem saistītas darbības, bet arī gadījumos, kad pastāv varbūtība likumā uzskaitīto personu interešu ietekmēšanai.

Interešu konflikta pamatā var būt arī cilvēku draudzīgas vai naidīgas savstarpējās attiecības, ja ir pierādījumi, ka tieši šis fakts ir ietekmējis lēmuma pieņemšanu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pienesums publiskajā diskusijā
Karīna Poļanska
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvo resursu izmantošanas aizliegums priekšvēlēšanu aģitācijai
Pirms katrām vēlēšanām ir periods, kurš iedzīvotājiem (sabiedrībai) asociējas ar politisko partiju un deputātu kandidātu solījumiem, ar deputātu kandidātu vai politisko spēku slavināšanu vai nomelnošanu un kritizēšanu. Tas ir ...
Ineta Cīrule, Anda Rumjanceva
Skaidrojumi. Viedokļi
Ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu izmeklēšanas problemātika un aktualitātes
Ligita Fokrote
Skaidrojumi. Viedokļi
Trauksmes celšana Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā kā kompetentajā institūcijā
Trauksmes celšana pēdējo gadu laikā visā pasaulē kļūst arvien aktuālāka, un starptautiskajā vidē ir nostiprinājies uzskats, ka celt trauksmi par pārkāpumiem – tā ir demokrātiski atbildīga rīcība. Ziņošana sabiedrības ...
Aivars Rapša
Skaidrojumi. Viedokļi
Sabiedrības iesaiste kā neatņemama sastāvdaļa cīņā pret korupciju
Korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. Korupcija ir latents ...
AUTORU KATALOGS