ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

10. Janvāris 2023 /Nr.01/02 (1267/1268)

Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā
Una Petrauska
Zvērināta advokāte, KPMG Law ZAB SIA valdes priekšsēdētāja 
Mg. iur.
Ronalds Vītols
KPMG Law ZAB SIA vecākais jurists 

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā darbībā pieļāvuši tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma to godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (turpmāk – iepirkuma līgums).

Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 9. punkts paredz, ka pretendentu izslēgšanas iemesls ir fakts, ja pasūtītājs to ir norādījis paziņojumā par līgumu vai ieprikuma procedūras dokumentos un ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka kandidāts vai pretendents savā profesionālajā darbībā pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu.

Normā paredzētais izslēgšanas nosacījums ir fakultatīvs – tāds, ko nepieciešams paredzēt iepirkuma dokumentos.

Eiropas Savienības Tiesas lietā C-395/18 Tim ģenerāladvokāta secinājumos (42. un 43. punkts) cita starpā norādīts, ka Eiropas Savienības tiesībās vispārējā administratīvo līgumu slēgšanas sistēmā īpaša nozīme piešķirta brīvībai veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvībai, kā arī konkurences starp saimnieciskās darbības subjektiem veicināšanai. Šis mērķis nosaka to, lai iepirkumu procedūras pēc iespējas plaši būtu atvērtas konkurencei, savukārt pārmērīga fakultatīvu izslēgšanas iemeslu piemērošana to var kavēt. Tomēr fakultatīvi izslēgšanas iemesli ļauj dalībvalstīm sasniegt vispārējo interešu mērķus un katrā ziņā sniegt pretendenta uzticamības, rūpības, profesionālā godīguma un nopietnības garantijas.

Līdz ar to gadījumos, kad pasūtītāja vērtējums par būtisku pārkāpumu esamību tiks iekļauts iepirkuma dokumentācijā, varētu tikt apdraudētas iespējas nodrošināt pēc iespējas plašāku konkurenci.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artis Lapiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Publisko iepirkumu likuma grozījumi: būtiskākie apsvērumi un sagaidāmā ietekme
Dina Gailīte
Notikums
"Jurista Vārds" – pāvesta rokās un Vatikāna bibliotēkā  
2022. gada 20. un 21. decembrī Vatikānā viesojās Latvijas delegācija Latvijas vēstnieces pie Svētā Krēsla Elitas Kuzmas vadībā. Noslēdzot konkordāta (Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma) simtgades svinības, Latvija ...
Raivo Raudzeps
Skaidrojumi. Viedokļi
Interešu konflikts un "veca brūte"
Sandija Novicka
Skaidrojumi. Viedokļi
Jauni izslēgšanas noteikumi konkurences tiesību pārkāpumu dēļ
Māris Brizgo
Skaidrojumi. Viedokļi
Izslēgšana nepildītu līgumsaistību dēļ
AUTORU KATALOGS