ŽURNĀLS Notikums

7. Februāris 2023 /Nr.6 (1272)

Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" — 30
No drukāta laikraksta līdz tiešsaistes datubāzēm
SATURA RĀDĪTĀJS
1993

2. februāris. Dibina oficiālo izdevēju "Latvijas Vēstnesis" – ar Ministru padomes lēmumu Nr. 47

25. februāris. Iznāk oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pirmais numurs

1995 21. aprīlis. "Latvijas Vēstnesī" tiek aizsākta regulāra tematiskā lappuse "Jurista Vārds"
2001

29. jūnijs. Sāk darboties vietne likumi.lv

5. jūlijs. Sāk darboties "Latvijas Vēstneša" centrālā interneta adrese – lv.lv

2003

23. decembris. "Jurista Vārds" no pielikuma kļūst par patstāvīgu preses izdevumu ar savu redakciju.

2004. gada nogalē tas iegūst "firmas zīmi" – zilos vākus un no brošūras pārvēršas par žurnālu

2005 15. novembris. "Latvijas Vēstneša" B daļa pārtop par patstāvīgu laikrakstu un sāk iznākt kā "Latvijas Vēstnesis Plus"
2006 Jūnijā tiek paziņoti "Jurista Vārda" studentu pētniecisko darbu pirmā konkursa rezultāti. Joprojām šis konkurss notiek katru gadu un ir vienīgās nacionāla mēroga juristu zinātnisko pētījumu sacīkstes, kur uzvarēt ir ļoti prestiži
2010 8. aprīlis. Lai oficiālais izdevējs būtu laikus sagatavojies oficiālās e-publikācijas nodrošināšanai, 2008. gadā pieņemts stratēģisks lēmums ieviest informācijas drošības vadības sistēmu. Tā sertificēta atbilstoši ISO 27001:2005 prasībām
2012

28. jūnijs. Publiskota LV portāla jaunā versija lvportals.lv, kas faktiski ir jauna vietne un ko nošķir no mājaslapas lv.lv. Specializācija: skaidrojumi, likumi praksē, viedokļi

3. jūlijs. Stājas spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL). Tas nostiprina arī vietnes likumi.lv juridisko statusu

3. jūlijs. Vēsturiska robežšķirtne: saskaņā ar OPTIL Latvijā ir ieviesta oficiāla e-publikācija, kas pieejama vietnē vestnesis.lv. Iznāk pirmais oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" numurs, kura saturam e-vidē ir oficiālās publikācijas statuss. Nozīmīgs jaunievedums, progresīvs arī Eiropas mērogā. Paralēli vēl iznāk arī laikraksts

2013

1. janvāris. Latvija pilnībā pāriet uz oficiālu e-publikāciju vietnē vestnesis.lv, laikraksta jeb drukātā formātā "Latvijas Vēstnesis" vairs neiznāk

15. aprīlis. Publiskota likumi.lv jaunā versija, kas darbojas arī šodien. Lietotājiem draudzīga vide, ērta funkcionalitāte un cieša sasaiste ar vestnesis.lv

2014 7. janvāris. Publiskots jauns portāls juristiem – juristavards.lv, kurā pieejami žurnāla "Jurista Vārds" raksti un citi materiāli. Lielākā juridisko publikāciju datubāze Latvijā
2016 1. jūlijs. Publiskota vestnesis.lv jaunā versija, kas darbojas arī šodien
2018 26. aprīlis. Publiskota LV portāla jaunā versija (lvportals.lv), kas darbojas arī šodien. Tā piesaka arī LV portāla zīmola maiņu, satura jaunievedumus un diskusijai atvērtu telpu
2021 1. janvāris. Stājas spēkā grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. Nozīmīgs jaunums – paziņojumu iesniedzējiem vairs nav jāmaksā par publikācijām "Latvijas Vēstnesī"
2023

"Latvijas Vēstneša" platformas (visu produktu) kopējā auditorija digitālajā vidē – 0,4 miljoni reālo Latvijas interneta lietotāju (vidēji mēnesī)

Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" šobrīd ir vienota valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma, ko veido vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un žurnāls "Jurista Vārds". Oficiālā izdevēja darbību regulē Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.

 

Notikumi 30 gados

1992. gada 16. decembrī Ministru padome par "Latvijas Vēstneša" organizētāju un galveno redaktoru ieceļ Oskaru Gertu.

1996. gada 27. septembrī "Latvijas Vēstnesis" startē internetā kā viens no pirmajiem medijiem Latvijā.

2004. gada decembrī jaunievedums:

2005. gada papīra laikraksta abonentiem tiek piedāvāta bezmaksas pieeja saturam vietnē lv.lv.

2007. gada 15. decembrī Latvija pievienojas Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja kopējam valstu tiesību portālam N-Lex.

2009. gada 13. jūlijā klajā nāk īpaši apjomīgs oficiālā laikraksta numurs ar 640 lappusēm! Tas sver 1555 g un ir Latvijas avīžniecības rekords. Publicēts viens dokuments – starptautiskais līgums.

2011. gada 15.–16. septembrī Rīgā notiek Eiropas Oficiālo izdevēju forums, ko rīko "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles vadībā. Galvenie temati: tiesiskās un tehniskās problēmas, ar kurām saskaras Eiropas valstu oficiālie izdevēji, kuru galvenā misija ir tiesību aktu izsludināšana.

2014. gada 24. janvārī vietne likumi.lv Stokholmā saņem starptautisku balvu par progresīvu un radošu Latvijas Republikas tiesību aktu datubāzes risinājumu.

2017. gada 7. novembrī "Jurista Vārds" kā žurnāla 1000. laidienu izdod eseju krājumu, kur gandrīz 100 autori analizē Latvijas tieslietas, un sarīko konferenci "Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē".

2018. gada 2. martā norisinās konference "Runā valsts", ko rīko oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" un kas veltīta valsts informācijai un nākotnes saziņai.

2022. gada 12. aprīlī "Latvijas Vēstnesis" publisko savu jauno vizuālo identitāti un vietni lv.lv kā organizācijas vizītkarti. Grafiskā zīme ietver zīmola pamatidejas – drošticamība, mūsdienīgums, valstiskums.

2020. gada 8. septembrī "Latvijas Vēstnesis" pabeidz vairāk nekā 10 gadu darbu pie Satversmes zinātnisko komentāru izdošanas sešos sējumos.

2022. gadā oficiālais izdevējs popularizē Satversmi kā valsts tiesisko un politisko ietvaru: izdod grāmatu skolu jauniešiem "Satversme kabatā", izveido vietni satversme 100.lv un pamatlikumam veltītu sadaļu LV portālā.

Žurnāls "Jurista Vārds" izdod eseju krājumu "Satversmei – 100", iniciē filmu "Atver Satversmi" un sarīko "Satversmes svētkus Latgalē".

2022. gada decembrī, noslēdzot Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma simtgades svinības, Latvijaa dāvina Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai grāmatas, t.sk. arī žurnāla "Jurista Vārds" laidienu, kas veltīts valsts un baznīcas attiecībām.

Kopš dibināšanas līdz 2023. gada 31. janvārim:

7796 oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni, publicēti ap 100 000 tiesību aktu
un 1 miljons oficiālo paziņojumu

1271 žurnāla "Jurista Vārds" laidiens un 17 000 rakstu

140 200 LV portāla publikāciju, no tām 5200 skaidrojumu un gandrīz 27 000 e-konsultāciju

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jurista Vārds Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" — 30. Jurista Vārds, 07.02.2023., Nr. 6 (1272), 6.-7.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Pēteris Zilgalvis
Skaidrojumi. Viedokļi
Digitālās ekonomikas juridiskie aspekti
Mārtiņš Drēģeris
Domu mantojums
Rīgas pils neredzamās acis un ausis – Jānis Grandaus  
2022. gadā Latvijas Valsts prezidenta institūcija atzīmēja savu simto gadskārtu. Tā ir institūcija, kas burtiskā veidā ir tieši saistīta ar vienu no Latvijas konstitucionālās sistēmas varas atzara – Valsts prezidenta institūta un ...
Ieva Viļuma
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Ieva Viļuma
Saeimas Administrācijas juridiskā direktore, iepriekš strādājusi Tieslietu ministrijā, Patentu valdē un Valsts prezidenta kancelejā. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti četri viņas raksti, pirmais – 2005. gadā. Visas publikācijas ...
Dina Gailīte
Informācija
Lietu skaita samazinājums un īsāki izskatīšanas termiņi
27. janvārī notika gadskārtējais Augstākās tiesas plēnums, kas tika veltīts iepriekšējā darba gada pārskatam un 2023. gada plānošanai. Senāta veikumu analizēja departamentu priekšsēdētāji, par savu darbu ziņoja Augstākās ...
Dina Gailīte
Domu mantojums
Oficiālās publikācijas Latvijā un latviešu valodā pirms valsts dibināšanas
AUTORU KATALOGS