ŽURNĀLS Redaktora sleja

14. Februāris 2023 /Nr.7 (1273)

Pārāk liela nopietnība rada pārnopietnību

Šis žurnāls dodas pie lasītājiem 14. februārī, ko daudzi svin kā Valentīna dienu un šai sakarā apdāvina savus izredzētos. Šokolādes sirds vietā "Jurista Vārda" redakcija šoreiz piedāvā citu ideju, proti, iepriecināt kādu ar biļeti uz kultūras pasākumu! Latviešu juristi ir seni kultūras mecenāti, piemēram, advokāts Jānis Čakste 1895. gadā viens pats esot finansējis dziesmu svētku paviljona jumtu Jelgavā! Ja šobrīd kāds jurists nevar atļauties uzdāvināt jumtu Jaunajam Rīgas teātrim vai pacelt no drupām Valmieras teātri, tad vismaz nopirkt biļeti uz pandēmijas laikā daudz cietušajiem kultūras pasākumiem ir reālistiski iespējams atbalsts šai nozarei.

Un, ja grūti izvēlēties, kurp doties, tad "Jurista Vārds" piedāvā labu variantu, ko viens jurists var dāvināt Valentīna dienā otram juristam un abi kopā noskatīties. Tā ir Ģertrūdes ielas teātra izrāde ar nosaukumu "Nasing spešal", kas varbūt pat būtu jāiekļauj visu juridisko fakultāšu valststiesību mācību kursā, jo sniedz brīnišķīgu "skatu no malas" uz politiķu, juristu un ierēdņu kopdarbības lauku – likumdošanas procesu. Režisors Andrejs Jarovojs kopā ar pieciem aktieriem (Ansis Bētiņš, Artūrs Čukurs, Jana Ļisova, Elizabete Skrastiņa, Mārtiņš Upenieks) radījis izrādi, izmantojot tikai (!) autentiskus Saeimas stenogrammu tekstus no līdz šim garākās (28 stundas un 16 minūtes) Latvijas parlamenta sēdes, kas notika 2008. gada nogalē un tika veltīta budžeta izdevumu "griešanai", lai glābtu valsti no ekonomiskās krīzes draudošā bankrota dēļ.

Var jau būt, ka "normālu" skatītāju deputātu fantastiskā simbioze likumdošanas procesa ietvaros var kādā brīdī arī nogurdināt, bet tas noteikti nenotiks ar tiem, kas kaut reizi sekojuši likumprojektu gaitām un apspriešanas procesiem Saeimas namā. Turklāt aktieru meistarība, "iedzīvinot" konkrētu politiķu tēlus līdz runas, kustību un manieru detaļām, ir papildu garants, lai izrāde liktos aizraujoša (ja vien skatītājs ir tik vecs, lai atcerētos 2008. gada politikas zvaigznes). Viena no izrādes kulminācijām, ja ne pati virsotne, ir Civilprocesa likuma 116 grozījumu izskatīšanas aina – atsevišķs melodramatisks numurs, kas varētu plūkt laurus arī kādā muzikālā konkursā.

Slavenais Rīgas rātskungs Nikolajs Eke, ko kino savulaik atveidoja Ēvalds Valters, filmā "Vella kalpi" atgādina, ka "pārlieka centība rada pārcentību". Tad nu izrāde "Nasing spešal" visiem juristiem, politiķiem un ierēdņiem atgādina, ka pat uz likumdošanas procesu ir iespējams paraudzīties no šīs perspektīvas, bez ierastās pietātes uzlūkojot vienu no nopietnākajām politiskajām krīzēm mūsu valsts vēsturē un traģikomiski atainojot šī procesa dalībnieku lielās un mazās ciešanas.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Pārāk liela nopietnība rada pārnopietnību. Jurista Vārds, 14.02.2023., Nr. 7 (1273), 2.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Santa Slokenberga, Agnese Gusarova
Numura tēma
Veselības datu tiesiskā regulējuma transformācija

Šī tematiskā "Jurista Vārda" ietvaros vairāki autori, kuriem ir īpaša interese gan veselības tiesību, gan datu aizsardzības jomā, ir pievērsušies Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma centrālo jautājumu analīzei.

Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības savu datu izmantošanā
Šis raksts sniedz ieskatu pacienta tiesībās savu datu izmantošanā un ieskicē atsevišķus problēmjautājumus to īstenošanā, kā arī iepazīstina ar regulas par Eiropas veselības datu telpu priekšlikumā ietvertajām tiesībām pacienta ...
Olga Šķerberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna veselības dati un to apstrāde
Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, ...
Dāvis Bludiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikums un labjūtes lietotnes
Autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums), ja labjūtes ...
Agnese Gusarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Elektroniskās pacientu veselības datu sistēmas izaicinājumi
AUTORU KATALOGS