ŽURNĀLS Tiesību politika

21. Februāris 2023 /Nr.8 (1274)

20 secinājumi un ieteikumi neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā

Nesen ir noslēdzies pāris gadus ilgušais Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts "Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā" (Capacity building and awareness rising to prevent and counter intolerance in Latvia – CALDER), kas bija vērsts uz rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu Latvijā. Šis projekts ietvēra vairākas aktivitātes, tostarp arī ekspertu grupas veiktu pētījumu "Naida noziegumi un naida runa. Starptautiskie standarti un Latvijas tiesiskais regulējums un prakse", kas ir noslēdzies ar konkrētiem secinājumiem un priekšlikumiem. Diskusijas veicināšanai nacionālā līmenī ar projekta zinātniskās vadītājas – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētās profesores Dr. iur. Kristīnes Dupates atsaucību "Jurista Vārda" lasītājiem pētījuma rezultāti tiek piedāvāti arī šī materiāla ietvaros.

Par CALDER projektu

2021. gada janvārī Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par CALDER projekta īstenošanu. Projekta izstrādē un īstenošanā ir sadarbojušās vairākas institūcijas: LU Juridiskā fakultāte, Sabiedrības integrācijas fonds, Tiesu administrācija, Valsts policija un Prokuratūra.

Projekta zinātniskā vadītāja – LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr. iur. K. Dupate skaidro, ka Latvija jau kopš neatkarības atgūšanas ir pievienojusies daudziem starptautiskiem līgumiem, kuri noteic pienākumu vērsties pret naida noziegumiem, tomēr Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību (turpmāk – ECRI) savos 2018. gada secinājumos attiecībā uz Latviju norāda uz daudzām naida noziegumu un naida runas apkarošanas un novēršanas problēmām, iesaka celt policijas rīcībspēju un veicināt uzticības veidošanos policijai, lai risinātu problēmu ar nepietiekamu ziņošanu par naida noziegumiem. ECRI secinājumos arī norādīts uz nepieciešamību veikt Latvijas tiesiskā regulējuma grozījumus, lai veicinātu naida runas efektīvāku identificēšanu un personu saukšanu pie atbildības par to. Savukārt ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzsver nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu un nodrošināt apmācības tiesībsargājošām iestādēm, lai uzlabotu naida noziegumu identificēšanu un sodīšanu.

2
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Anatolijs Kriviņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Saeima un demokrātija: tiesībfilozofiskas piezīmes

Šajā rakstā autora mērķis ir veikt mūsdienu izaicinājumu tiesībfilozofisku analīzi demokrātiskuma un satversmības kontekstā, kā arī iezīmēt iespējamos risinājumus.

1 komentāri
Vineta Bei
Skaidrojumi. Viedokļi
Juridiskais referents Eiropas Savienības Vispārējā tiesā
Jānis Geks
Tiesību prakses komentāri
Senāta aktuālās atziņas publisko iepirkumu lietās
Šā raksta mērķis ir sniegt konspektīvu ieskatu Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumos, kuri pērn – 2022. gadā – tika pieņemti publisko iepirkumu lietās. Citiem vārdiem, palūkoties uz aizvadītajā gadā pieņemtajiem ...
Linda Lielbriede
Tiesību politika
Publicēts pētījums par obligātuma principa nozīmi kriminālprocesa efektivizācijā
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pētnieki sadarbībā ar Tiesu administrāciju 2022. gadā projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros izstrādājuši pētījumu "Kriminālprocesa obligātuma principa ietekme uz kriminālprocesa ...
Dimitrijs Trofimovs
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Dimitrijs Trofimovs
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti seši viņa raksti, pirmais – 2005. gadā. Visas autora publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS