ŽURNĀLS Informācija

21. Marts 2023 /Nr.12 (1278)

Daži no Eiropas Savienības Tiesas mērķiem
Elīna Avota
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, stažiere Eiropas Savienības Tiesā 

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas notika mērķtiecīga orientēšanās uz Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu tiesībām. Jau 1995. gada 12. jūnijā Latvija ar ES parakstīja asociācijas līgumu. Minētais līgums paredzēja Latvijas iespējas kļūt par ES dalībvalsti. Lai Latvija kļūtu par ES dalībvalsti, viens no asociācijas līgumā paredzētajiem priekšnoteikumiem bija, ka Latvijai jānodrošina nacionālo tiesību atbilstība ES tiesībām. 2000. gada 15. februārī tika uzsāktas oficiālas sarunas par Latvijas iestāšanos ES. Savukārt 2004. gada 1. maijā Latvija pievienojās ES.

Latvijas Republikas Satversmes preambulā teikts: "Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības." Šīs vērtības, kas būtībā ir "demokrātijas, taisnīguma un cilvēka cieņas" vērtības, iekļautas arī Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, jo tās ir visām dalībvalstīm kopīgas vērtības. Tās atspoguļo Latvijas identitāti un vienlaikus arī kopīgās ES dalībvalstu vērtības.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Soņeca
Intervija
37 gadu pieredze Eiropas Savienības Tiesā
Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) delegācijas vizītes laikā "Jurista Vārdam" radās unikāla iespēja uzdot vairākus jautājumus EST sekretāram Alfredo Kalotam Eskobaram (Alfredo Calot Escobar), kas gandrīz visu savu profesionālo ...
Sandris Ādminis
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieku tiesības: pelēkā zona starp lietas un personas statusu
Inese Bāra
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka statusa ietekme uz tiesisko regulējumu

Šī raksta mērķis ir izpētīt, kā dzīvnieka faktiskais statuss ietekmē pamatjēdzienu skaidrojumus tiesību normās, kā arī tiesiskā regulējuma saturu spēkā esošajos tiesību aktos.

Anete Apsīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka tiesiskais statuss: vēsturiskie un salīdzināmo tiesību aspekti
Aldis Černijs
Tiesību prakses komentāri
Administratīvās rajona tiesas prakse uzņēmumu pārejas lietās

Raksts sniedz ieskatu Administratīvās rajona tiesas praksē, izpildu procesa ietvaros izvērtējot uzņēmuma pārejas jautājumus.

1 komentāri
AUTORU KATALOGS