ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

21. Marts 2023 /Nr.12 (1278)

Dzīvnieku tiesības: pelēkā zona starp lietas un personas statusu
Sandris Ādminis
LU Radio NABA raidījuma un dzīvnieku aizstāvības projekta "Zootēka" veidotājs 

Dzīvnieku tiesību ideja ir samērā jauna un neviennozīmīga, taču ar senu priekšvēsturi, paralēlēm ar cilvēktiesību attīstību, un tā aizvien biežāk skar arī juridisko tēmu loku. No dzīvnieka kā īpašuma statusa neizbēgami izriet, ka dažādiem nolūkiem izmantoto būtņu aizsardzības centieni saduras ar īpašnieka tiesībām viņus lietot. Tomēr aizvien vairāk jomās tiesības izmantot dzīvniekus tiek apšaubītas, ierobežotas un pat atceltas, juridiski jau nostiprinātus ētikas principus konsekventāk attiecinot uz jomām, ko ietekmē gan tehnoloģiskā attīstība, gan pārmaiņas sabiedrības attieksmē pret dzīvniekiem.

Dzīvnieku tiesības ir daudznozīmīgs jēdziens, ko var skatīt ikdienas valodas, morālās filosofijas un juridiskā nozīmē. Ja ikdienā to saista ar dzīvnieku aizsardzību plašā nozīmē, tad filosofiskās debatēs par to saduras atšķirīgas ētiskās teorijas (piemēram, deontoloģiskā jeb pienākumu un konsekvenciālisma jeb seku ētika), bet tieslietu kontekstā šāds jēdziens, stingri ņemot, nemaz neeksistē. Es neorientējos juridiskajā terminoloģijā, bet esmu ar šo tēmu iepazinies filosofijas studijās1 un sekojot aktualitātēm pasaulē, tāpēc piedāvāju īsu pārskatu par dzīvnieku aizstāvības centieniem, vēsturiskiem pavērsieniem un mūsdienu izaicinājumiem, kas aizvien vairāk skar arī tiesību jomu. Runājot par dzīvnieku tiesībām, šajā gadījumā stāsts ir par dzīvnieku ētisko un juridisko statusu, centieniem to uzlabot.

 

Senākais kultūrvēstures konteksts

Senākais pavērsiens, kas raksturo dzīvnieku statusu arī mūsdienās, saistīts ar savvaļas sugu domestikāciju un t.s. neolīta lauksaimniecisko revolūciju, kas sākās pirms aptuveni 12 000 gadu. Nomadiskās mednieku-vācēju sabiedrības pārtapa par zemkopjiem un lopkopjiem, kam dzīvnieku izmantošana pārtikai, darbam un vēlāk karagājieniem kļuva par vienu no lielākajiem saimnieciskās attīstības trumpjiem. Bet pieradināto un pakļauto sugu būtnēm tas nozīmēja mājdzīvnieku autonomijas zaudēšanu, kļūstot par ganāmpulku, īpašumu un ražošanas līdzekļiem ar cilvēka noteiktu pielietojumu, dzīves apstākļiem, mūža garumu un maiņas vērtību.2

Cits pavērsiens saistāms ar t.s. Ābramiskajām reliģijām (kristietība, jūdaisms, islāms), kas postulē, ka cilvēks, būdams radīts pēc Dieva līdzības, ir fundamentāli pārāks par citu sugu būtnēm, tiesīgs pār tām "valdīt" un tās izmantot.3 Analoģisku cilvēka pārākumu iedibināja Aristotelis, ko vēlāk nostiprināja Svētais Augustīns un Akvīnas Toms, Dekarts, Kants un citi ietekmīgi Rietumu domātāji – ar norādēm uz cilvēka racionalitāti, valodu un/vai apziņu kā īpašā statusa iemeslu.4 Tomēr jau senajās Austrumu un Rietumu kultūrās izskanējuši citādi viedokļi, uzsverot pārējo sugu ontoloģisku līdzību cilvēkam un aicinot izturēties ar cieņu, izvairīties no ciešanu radīšanas un nonāvēšanas.

Senās Indijas teritorijā par sekulāriem dzīvnieku aizstāvības argumentiem un ahimsa jeb nevardarbības doktrīnu vēsta vairāk nekā 2500 gadus seni džainu mācības teksti,5 vēlāk tā kļuva par būtisku ideju arī budismā un hinduismā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Viktorija Soņeca
Intervija
37 gadu pieredze Eiropas Savienības Tiesā
Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) delegācijas vizītes laikā "Jurista Vārdam" radās unikāla iespēja uzdot vairākus jautājumus EST sekretāram Alfredo Kalotam Eskobaram (Alfredo Calot Escobar), kas gandrīz visu savu profesionālo ...
Inese Bāra
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka statusa ietekme uz tiesisko regulējumu

Šī raksta mērķis ir izpētīt, kā dzīvnieka faktiskais statuss ietekmē pamatjēdzienu skaidrojumus tiesību normās, kā arī tiesiskā regulējuma saturu spēkā esošajos tiesību aktos.

Anete Apsīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Dzīvnieka tiesiskais statuss: vēsturiskie un salīdzināmo tiesību aspekti
Aldis Černijs
Tiesību prakses komentāri
Administratīvās rajona tiesas prakse uzņēmumu pārejas lietās

Raksts sniedz ieskatu Administratīvās rajona tiesas praksē, izpildu procesa ietvaros izvērtējot uzņēmuma pārejas jautājumus.

1 komentāri
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Krimināllikuma komentāriem iznākusi atjaunināta versija
Tiesu namu aģentūras grāmatu apgādā ir iznācis jauns papildinājums – "Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Trešais papildinātais izdevums". Šajā grāmatā ir komentētas normas, kas no jauna iekļautas ...
AUTORU KATALOGS