ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Maijs 2023 /Nr.22 (1288)

Secinājumi pēc ECT sprieduma par vecāka saskarsmes tiesībām ar bērnu
Kristīne Zemīte
Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece 

Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt risinājumus šo lietu efektivitātes uzlabošanai.

[1] Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) 2023. gada 13. aprīlī pieņēma spriedumu lietā "E.K. pret Latviju", ar kuru atzina, ka ir noticis Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta noteikto tiesību uz ģimenes dzīves aizsardzību pārkāpums. Tiesa konstatēja, ka valsts iestādes nav savlaicīgi veikušas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sprieduma, ar kuru noteiktas iesniedzēja saskarsmes tiesības ar viņa bērnu, izpildi. Proti, valsts iestādes un tiesas nav veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu saziņu un saskaņotu pušu konfliktējošās intereses. Tāpat, neraugoties uz valsts rīcības brīvību, iestādes nav pienācīgi nodrošinājušas iesniedzēja tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību attiecībā uz viņa saskarsmes tiesībām ar bērnu.1

Tiesas spriedums spilgti paver skatu uz problēmu, kas parādās lietās, kurās vecāki dzīvo šķirti, bērns dzīvo pie viena vecāka un otram vecākam ar tiesas spriedumu civillietā ir noteiktas saskarsmes tiesības ar bērnu. Tomēr vecāks, pie kura bērns dzīvo, tiesas spriedumu civillietā nevēlas pildīt.

Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt risinājumus šo lietu efektivitātes uzlabošanai.

 

Vecāka pienākums pildīt tiesas spriedumu par saskarsmi

[2] Tiesas spriedums ir obligāti jāpilda, un pret to ir jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu.2 Lietās par bērna un vecāka saskarsmi īpaši no svara ir katra diena, kurā vecāks, pie kura bērns dzīvo, tiesas spriedumu nepilda.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Par bērnu tiesībām daudz runāts, taču būtu jāsāk arī aktīvāk darīt
Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tādēļ šonedēļ "Jurista Vārda" saturs galvenokārt orientēts uz bērnu tiesībām. Žurnālā iekļautās tēmas sakrīt ar šā brīža diskusiju aktualitāti ...
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem ...
Laila Grāvere
Skaidrojumi. Viedokļi
Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra ...
Anastasija Jumakova, Inese Celmiņa, Līva Upena
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot ...
AUTORU KATALOGS