ŽURNĀLS Redaktora sleja

25. Jūlijs 2023 /Nr.30 (1296)

Ar kādām likmēm spēlējam jurista kvalifikācijas iegūšanas ruleti
10 komentāri

Daļa Latvijas augstskolu tiesību zinātņu studiju programmās studējošo šī gada 6. jūliju sagaidīja ar dalītām emocijām – vieniem tā nesa rūpīgā darbā izcīnītu panākuma apziņu par sekmīgi nokārtotu valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, bet citiem – rūgtu vilšanos un pamatīgas mieles par rezultātiem.

Kā liecina Tieslietu ministrijas publiskotā informācija, šogad jau piekto reizi rīkoto eksāmenu kopumā kārtoja 188 jurista kvalifikācijas pretendenti, no kuriem 57 studentiem jeb 31 % eksāmenu izdevās nokārtot ar sekmīgu rezultātu. Lai gan pagaidām publiski vēl nav pieejamas ziņas, tomēr, spriežot pēc publicitātes materiāliem, mazāk nekā puse no visiem eksāmenu sekmīgi nokārtojušajiem studentiem bijuši tādi, kam tas izdevās ar pirmo reizi. Lai gan augstskolu pārstāvji nevairās apgalvot, ka jurista kvalifikācijas eksāmenā sniegums turpinot uzlaboties, jāteic, ka rādītāji paliek nemainīgi – grozi, kā gribi, vienīgi trešdaļai censoņu izdodas pārvarēt Tieslietu ministrijas noteikto nepieciešamo zināšanu latiņu. Tomēr aiz aisberga redzamās daļas un cerīgajiem izteikumiem, ka eksāmens vispusīgi un kvalitatīvi ļauj pārbaudīt topošo juristu zināšanas un profesionālo kompetenci pamatvirzienos, kas atvasināti no jurista profesijas standarta, slēpjas eksāmena norises ne tik glaimojošā daļa. Par šī apgalvojuma patiesumu, šķiet, ļauj pārliecināties arī apstāklis, ka 17. jūlijā saskaņošanai nodots grozījumu projekts, ar ko iecerēts grozīt un papildināt Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība".

Grozījumu projekta anotācijā skaidrots, ka eksāmena organizēšanas laikā esot konstatēta nepieciešamība pilnveidot esošo regulējumu un eksāmena organizēšanu padarīt efektīvāku. Starp dažādām precizējošām normām ietverts arī tāds nosacījums, ka turpmāk, izveidojot kvalifikācijas eksāmena komisiju, tiks ņemts vērā studējošo skaits, kas kvalifikācijas eksāmenu pirmo reizi kārtos attiecīgajā akadēmiskajā gadā. Iecerēts, ka turpmāk eksāmena norisi varēs uzraudzīt arī atsevišķi norīkota Tieslietu ministrijas amatpersona.

Savukārt eksaminējamiem aktuāls varētu šķist rosinājums, ka turpmāk teorētiskās daļas atbilžu sagatavošanas laiks būs 90 minūtes līdzšinējo 60 minūšu vietā. Vienlaikus ar grozījumiem plānots noteikt kārtību, kā izlīdzināt studējošo skaitu, kas kvalifikācijas eksāmenu kārto atkārtoti, nosakot – ja kvalifikācijas eksāmens nav nokārtots trijās vai vairāk jomās, atkārtoti studējošais to varēs darīt, izlaižot nākamo kvalifikācijas eksāmena kārtošanas reizi. Arī vērtējumu sagaidīšanas ziņā turpmāk gaidāmas pārmaiņas – ja līdz šim elektroniskajā vidē vērtējumi bija ieliekami viena mēneša laikā no pirmās jomas kārtošanas dienas, tad turpmāk tiek rosināts rezultātus izziņot trīs nedēļu laikā no kvalifikācijas eksāmena pēdējās jomas kārtošanas dienas.

Nav šaubu, ka vismaz daļai ierosinājumu ne tikai teorētiski, bet arī praksē vajadzētu sasniegt vēlamo mērķi – nodrošināt sekmīgāku un veiksmīgu kvalifikācijas eksāmena norisi. Tomēr, vērtējot ierosinājumu saturu no tās perspektīvas, kas veidojusies, ar teorētiskās un praktiskās daļas uzdevumu risināšanu sastopoties realitātē, māc bažas, vai tikušas identificētas pilnīgi visas patiesās problēmas eksāmena norisē.

Viens no politiskajiem postulātiem, ieviešot eksāmenu, bija radīt "augstvērtības sietu", lai studējošo atzītu esam par gana zinošu jurista profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Citiem vārdiem, tas nozīmēja vienu – par juristu var kļūt, godīgā, vienlīdzīgā un taisnīgā procesā demonstrējot apgūto, lai tikai pēc tam tiektos uz nākamajām virsotnēm jurista profesionālās darbības ceļā.

Neglaimojošā īstenība, kas paveras pēc piektā kvalifikācijas eksāmena norises, šobrīd liek uzdot pavisam citādus jautājumus, nekā to darījām līdz šim. Proti, vai esam gatavi pieļaut, ka pat tikai hipotētiski mūs pašus vai mūsu tuviniekus tiesātu tiesnesis, kurš krāpies (lasīt: nav ievērojis akadēmisko godīgumu) savā pirmajā būtiskajā solī ceļā uz profesionālās kvalifikācijas ieguvi? Vai sabiedrības uzticības kredīts tiesu varai var pieaugt, klausoties tāda advokāta vai prokurora debašu runu, ja zināms, ka arī viņš (vai viņa) izmantojis neatļautus palīglīdzekļus, lai atbildētu uz visnotaļ elementāra satura teorētiskajiem jautājumiem?

Jāšaubās, ka šo jautājumu risināšana un akadēmiskā godīguma problēmu  izskaušana būtu jāpārnes uz krietni vien vēlāku laiku, uzticot to tiesu resoram piederīgo darbinieku profesionālās pašpārvaldes institūcijām. Katrā ziņā šobrīd Ministru kabinetam piedāvātie grozījumi nesniedz skaidru atbildi par to, kā jēgpilni nodrošināt akadēmiskā godīguma ievērošanu eksāmena laikā.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Lielbriede L. Ar kādām likmēm spēlējam jurista kvalifikācijas iegūšanas ruleti. Jurista Vārds, 25.07.2023., Nr. 30 (1296), 2.lpp.
komentāri (10)
10 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Justīne
1. Augusts 2023 / 13:23
0
ATBILDĒT
Man ir jautājums par Rīgas Juridisko augstskolu, kas piedāvā maģistra programmu (2 gadi, katrs maksā 6500 EUR), kuras rezultātā var iegūt maģistra grādu, bet ne jurista kvalifikāciju, jo to var iegūt tikai nokārtojot valsts vienoto eksāmenu (VVE). Vai tā nav maģistrantu krāpšana? Un vai LU maģistrants, kas nenokārto VVE, iegūs maģistra grādu, bet bez jurista kvalifikācijas? Lūdzu, izskadrojiet kāds, kuram ir sapratne par šo tēmu.
Anna
27. Jūlijs 2023 / 10:24
7
ATBILDĒT
Par godīgumu runājot... Par valsts jurista eksāmenu kopumā, jāsāka, vai to zināšanu latiņu ir noteikusi Tieslietu ministrija? Daudzi komisijas locekļi un TM strādājošie ir saistīti ar Latvijas Universitāti. Vai tas ir godīgi? Esmu par eksāmenu kā tādu, bet latiņa ir uzcelta parāk augstu. Vai komisijas locekļi vai citi tieslietu sektorā strādājošie ar maģistra grādu, kas neapgrozās zinātniskajā vidē un ilgus gadus strādā noteiktā jomā būtu spējīgi nokārtot visu eksamenu? Viennozīmīgi - nē! Kapēc šīs zināšanas jāpārbauda iegūstot maģistra grādu, nevis bakalaura? Eksāmens faktiski ir par bakalaura programmu un zinošākie turpinātu studijas maģistratūrā. Strādājošam kādā noteiktā jomā, kurš ieguvis bakalaura grādu 10 gadus atpakaļ, bet kaut kādu apstākļu dēļ nebija iespējas studēt maģistratūrā, tagad nav vairāk izredžu tikt pie jurista kvalifikācijas, ja dzīvē rodas tāda nepieciešamība iegūt maģistra grādu. Vai atkārtoti jāstudē bakalaura programma? Vai tas ir godīgi? Acīmredzami, nākotnē jurista kvalifikāciju būs iespējams iegūt tikai Rīgā, un tātad studēs turīgākie, nevis zinošākie, no reģiona, jo ne visiem ir finansiāla iespēja studēt Rīgā, pat budžetā. Attiecībā uz godīgumu plašākā nozīmē, praksē nācies vilties, jo tieslietu sektorā nācies novērot, ka novērtētāki ir ne tie zinošākie darbinieki, specialisti, un tie tiek pie augstākiem amatiem. Daudzi man zināmi teicamnieki teorijā nav spējīgi strādāt praksē un daudzi ne tik spoži kursa biedri ir augstos amatos, augsti novērtēti profesionāļi. Jurista karjeru ietekmē daudzi faktori un ne visi izcilnieki būs izcili un godīgi tiesneši, prokurori un advokāti utt.
Pārdomas > Anna
27. Jūlijs 2023 / 11:56
6
ATBILDĒT
Jā, tas ir godīgi. Savukārt Jūsu piemērs ir nedaudz "pievilkts". Tā, piemēram, arī vidējā izglītība Latvijā nav obligāta un pēc pamatskolas pabeigšanas cilvēks var neturpināt mācīties. Pēc desmit gadiem viņš var pārdomāt un iestāties vidusskolā, tomēr 12. klasē viņam liks priekšā tādus eksāmenus, kas aptver ne tikai vidusskolas, bet arī pamatskolas kursu jeb jau iegūtās pamatzināšanas. Līdzīgi ir ar šo eksāmenu.
Seskis
26. Jūlijs 2023 / 17:06
1
ATBILDĒT
Var piekrist godātajiem komentāru autoriem par to, ka jurista karjerai būtiskas ir personiskās īpašības, analītiskā domāšana, plašs redzeslauks, tomēr eksāmenu kārtošana un jurista karjera (praktiskā joma) ir nedaudz atšķirīgi universi. Studējot tiesību zinātnes, Seskis ir ieguvis atziņu, ka eksāmenu kārtošanā būtiski ir iemantot psihisku neirozi - psihastēniju. Psihastēnija izpaužas kā personas nemitīgas šaubas, jaunu ceļu un iespēju meklēšana, lai atrisinātu konkrētu problēmu. Piemēram, lai pieņemtu lēmumu aiziet uz veikalu pēc piena, psihastēniķis pārbauda iespējamos maršrutus uz veikalu, ceļu satiksmes noteikumus un ierobežojumus, analizē piena cenas, atlaides, rindas pie kases un rindā stāvētāju psiholoģiskos portretus, izstrādā iespējamos atkāpšanās ceļus, ja uzbrūk teroristi vai citplanētieši, izpēta piena sastāvu, derīguma termiņu, veikala darba laiku, attiecīgos sertifikātus un atļaujas, izstrādā iespējamos rīcības scenārijus, ja veikalā būs kaimiņš, kuram psihastēniķis parādā 5 eiro, sievasmāte, bijusī draudzene u.t.t. Proti, lai pieņemtu šķietami vienkāršu lēmumu par piena iegādi, psihastēniķis apstrādā milzīgu informācijas apjomu un izstrādā rīcības plānu visiem iespējamajiem gadījumiem, kas varētu notikt piena iegādes procesā. Attiecīgi, gatavojoties eksāmeniem, psihastēniķis izstudē ne tikai konkrētās tēmas, bet arī iepriekšējo gadu tēmas, un vispār visu eksāmenu vēsturi - kur un kā ir radušies eksāmeni un pārbaudījumi kopumā. Pieradis ikdienā apstrādāt milzīgus informācijas apjomus un prognozēt iespējamos attīstības scenārijus, psihastēniķis spēj modelēt gandrīz jebkura eksāmena norises procesu un iespējamos pavērsienus tajā jau pirms eksāmena sākuma. Tādējādi akūti nepieciešams vairot psihisko neirožu izplatību studentu vidū, tad būs arī labāki eksāmenu rezultāti.
Homērs
26. Jūlijs 2023 / 09:17
2
ATBILDĒT
Iespējams, tiek nedaudz pārspīlēta juridiskās izglītības nozīme. Mani novērojumi liecina, ka karjerai un kvalitatīvam darbam svarīgāk par vērtējumu eksāmenos ir vide, kurā cilvēks pēc skolas beigšanas nonāk, personiskās īpašības un pats galvenais - analītiskā domāšana, kas vairāk saistīta ar eksakto priekšmetu apguvi (fizika vai matemātika) un plašs redzeslauks, kas mērāms izlasītās literatūras daudzumā. Izsakoties skaidrāk - vai nu cilvēks spēj paskatīties uz jautājumu pietiekami plaši un saskatīt kopsakarības un risinājumus vai arī to nespēj, un tam diez vai ir saistība ar vērtējumu eksāmenā, bet normatīvos aktus spēj izlasīt jebkurš, kurš to vēlas. Jā, iespējams jurista kvalifikācijai vērtīgākas tēmas par Eiropas tiesībām un tiesību filosofiju būtu fizika un literatūra.
Zāģis
25. Jūlijs 2023 / 20:10
0
ATBILDĒT
Ja studenti sekmīgi ir apguvuši augstskolas programmu, proti, nokārtojuši augstskolas eksāmenus, tad viņiem nevajadzētu būt par ķīlniekam šajā situācijā. Jāatbild ir augstskolām, kuras programmas nepielāgo esošajai situācijai.
Šmurists
25. Jūlijs 2023 / 14:05
2
ATBILDĒT
Manā kursā bija daudz cilvēku, kuriem noteikti nevajadzēja pabeigt juristus LU maģistrā. Ar eksāmenu tas ir atrisināts, pat ja nedaudz haotiski.
No raksta pēdējām divām rindkopām secinu, ka šādu pašu sietu vajag bakalaurā, lai tie pamuļķi vai slinkie līdz maģistram nemaz netiek un arī procents beigās būs labāks. :)
Vienotais kvalifikācijas eksāmens ir vajadzīgs, ja vēlamies, lai vairums juristu ir tiešām juristi nevis diletanti ar maģistra grādu juristos kā tie nāca ārā no visām citām universitātēm pa 95% metienā. Tagad šis process ir jāuzlabo, jānoslīpē. Tāpat kā visiem nav jākļūst par tiesnešiem un prokuroriem, visiem nav jāiztur jurista vai ārsta eksāmens.
Arī praktiski, kad maģistros bija tik daudzi, kuri vienkārši izvēlējās maģistra ceļu, jo "ko nu vairs", tas demotivē pārējos pievērsties tam visam nopietnāk, domāt par zinātniski pētnieciskajiem darbiem utt.
Anna > Šmurists
27. Jūlijs 2023 / 10:34
1
ATBILDĒT
Tāpēc šo eksāmenu vajadzētu kārtot pabeidzot bakalaura programmu un zinošākie studētu maģistratūrā.
Aldis G > Šmurists
25. Jūlijs 2023 / 14:56
2
ATBILDĒT
Zināmas dzīvessakarības ar vecumu var novērot. Viena no tām, ka diletantiem jurista profesijā mēdz iznākt spožāka karjera, nekā tiem īstajiem, eksāmenu izcili nokārtojušiem. :)
M.Lejnieks
25. Jūlijs 2023 / 11:54
1
ATBILDĒT
Paldies autorei par viņas ieskatu vienotā eksāmena problemātikā, taču gados vecāki cilvēki vēl atceras, ka primārais eksāmena iedibināšanas iemesls bija Latvijā savairojušos juridisko augstskolu skaits. Tā bija situācija, kad katra augstskola izsniedza diplomus pati pēc saviem ieskatiem, dažkārt ne īpaši esot prasīgai pret diplomu ieguvējiem, tas maigi izsakoties. Un nelīdzēja ne valdības izdotais jurista profesionālais standarts, ne augstskolu un to programmu akreditācija. Varbūt autore aplūkotu eksāmena rezultātus no šī vēsturiski primārā eksāmena izveides viedokļa? Skaidrs, ka formāli studijas nevienā Latvijas augstskolu juridiskajā fakultātē negarantē jurista kvalifikācijas iegūšanu. Taču lietderīgāk laikam būtu pateikt studijas kuru augstskolu juridiskajās fakultātēs praktiski garantē neiespējamību iegūt jurista kvalifikāciju (laikam ir izkristalizējušās divas), vai sniedz nelielas cerības uz šo kvalifikāciju.
visi numura raksti
Dina Gailīte
Domu mantojums
Senākie drukātie juridiskie teksti latviešu valodā  
Raksts tapis, paplašinot autores 2023. gada 14. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīto referātu "Juridisko tekstu seniespiedumi latviešu valodā: Latvijas juridiskās kultūras daļa", kas ...
2 komentāri
Evita Kuzma
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunais nodokļu kontroles regulējums un vienošanās līguma noslēgšanas iespējas
2023. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka jauna nodokļu kontroles regulējuma ieviešanu, vienlaikus atsakoties no četriem dažādiem iepriekš īstenotiem pārbaužu veidiem, un ...
Paula Paidere
Skaidrojumi. Viedokļi
Pēdējās instances tiesas (ne)vēršanās EST pēc prejudiciāla nolēmuma
Artūrs Šuspāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitucionālās vērtības un tiesību normas Satversmes ievadā
Patrīcija Bodniece
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Patrīcija Bodniece
Eksperte Konkurences padomes Analītiskajā departamentā. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti trīs viņas raksti, pirmais – 2020. gadā. Visas autores publikācijas pieejamas Autoru katalogā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS