ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

25. Jūlijs 2023 /Nr.30 (1296)

Jaunais nodokļu kontroles regulējums un vienošanās līguma noslēgšanas iespējas
Mg. iur.
Evita Kuzma
Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Otrās tiesvedības daļas galvenā juriste 

2023. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka jauna nodokļu kontroles regulējuma ieviešanu, vienlaikus atsakoties no četriem dažādiem iepriekš īstenotiem pārbaužu veidiem, un paplašina iespēju noslēgt vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) par administratīvi tiesisko attiecību noregulēšanu jeb, citiem vārdiem sakot, par valsts budžetā maksājamo nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu. Šīs ir būtiskas izmaiņas, kas efektivizē un padara nodokļu maksātājiem vieglāk izprotamas VID veiktās pārbaudes, kā arī paredz nodokļu maksātājiem izdevīgākus soda maksājumu samazinājumus un veicina ātrāku labprātīgu nesamaksāto nodokļu maksājumu veikšanu.

Līdz 2023. gada 30. jūnijam VID nodokļu administrēšanas pasākumu ietvaros veica šādas pārbaudes: tematisko pārbaudi,1 datu atbilstības pārbaudi,2 ar nodokli apliekamā objekta precizēšanu,3 nodokļu apmēra precizēšanu,4 novērošanu,5 apsekošanu,6 nodokļu revīziju (auditu)7 un datu ticamības pārbaudi jeb novērtējumu.

Vispirms VID konstatēja konkrētus nodokļu riskus un noteica atbilstošāko pārbaudes veidu. Proti, nodokļu administrācija noteica piemērotāko pārbaudes veidu, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu riskiem. Tomēr, veicot vienu no nodokļu pārbaudes veidiem, VID bieži secināja, ka papildus ir nepieciešams veikt citu pārbaudi.

1. piemērs. Nodokļu maksātājam tiek veikta tematiskā pārbaude. Tās laikā rodas šaubas, ka nodokļu maksātājs nedeklarē visus darījumus. Tādēļ ir nepieciešams veikt citu nodokļu administrācijas pārbaudi – novērošanu. Proti, konkrētā laika periodā fiksēt uz vietas darījumu faktisku norisi.

2. piemērs. VID dodas pie nodokļu maksātāja uz konkrētu adresi tematiskajā pārbaudē, bet konstatē, ka nodokļu maksātājs tur neatrodas un nekas neliecina, ka nodokļu maksātājs savu faktisko saimniecisko darbību veic konkrētajā adresē. Tādējādi VID nevar uzsākt tematisko pārbaudi (nevar pārbaudīt grāmatvedības dokumentus), bet veic apsekošanu, kuras rezultātā noformē apsekošanas aktu. VID pēc apsekošanas akta noformēšanas elektroniski aicina nodokļu maksātāju iesniegt dokumentus tematiskās pārbaudes uzsākšanai.

3. piemērs. VID veic nodokļu maksātājam tematisko pārbaudi. Tajā tiek konstatēts administratīvais pārkāpums, tādēļ ir pamats uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību. Administratīvā pārkāpuma lietā tiek noskaidrots, ka konstatētais pārkāpums var ietekmēt nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru, tādēļ ir pamats precizēt nodokļa apmēru.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Domu mantojums
Senākie drukātie juridiskie teksti latviešu valodā  
Raksts tapis, paplašinot autores 2023. gada 14. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīto referātu "Juridisko tekstu seniespiedumi latviešu valodā: Latvijas juridiskās kultūras daļa", kas ...
2 komentāri
Paula Paidere
Skaidrojumi. Viedokļi
Pēdējās instances tiesas (ne)vēršanās EST pēc prejudiciāla nolēmuma
Artūrs Šuspāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitucionālās vērtības un tiesību normas Satversmes ievadā
Linda Lielbriede
Redaktora sleja
Ar kādām likmēm spēlējam jurista kvalifikācijas iegūšanas ruleti
10 komentāri
Patrīcija Bodniece
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Patrīcija Bodniece
Eksperte Konkurences padomes Analītiskajā departamentā. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti trīs viņas raksti, pirmais – 2020. gadā. Visas autores publikācijas pieejamas Autoru katalogā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS