ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

25. Jūlijs 2023 /Nr.30 (1296)

Pēdējās instances tiesas (ne)vēršanās EST pēc prejudiciāla nolēmuma
Paula Paidere
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrante 
Inga Reine
ES Vispārējās tiesas tiesnese

2024. gadā Latvija atzīmēs 20 gadus kopš iestāšanas Eiropas Savienībā (ES). Tas bija nozīmīgākais solis Latvijas modernajā vēsturē ceļā uz demokrātijas nostiprināšanu un ekonomisko attīstību.

Šo divdesmit gadu laikā arī ES ir piedzīvojusi būtiskas konstitucionālās, ekonomiskās un politiskās pārmaiņas. 2007. gadā noslēgtais Lisabonas līgums ir iezīmējis jaunu ēru ar paplašinātām kompetencēm ārlietu un tieslietu jomās, padziļinātu vienotā tirgus integrāciju un pamattiesību kataloga ieviešanu, kā arī institucionālām pārmaiņām.

Šobrīd notiek diskusijas par Eiropas nākotni. Vienlaikus visā ES pastāvēšanas vēsturē viens faktors palicis nemainīgs – Eiropas Savienības Tiesas (EST) loma tiesiskuma nodrošināšanā. Un viena no svarīgākajām EST funkcijām, kam nav analoga citur pasaulē, ir prejudiciālie nolēmumi. Šis unikālais mehānisms ir būtisks konstitucionāls garants ES tiesību vienveidīgai interpretācijai, ņemot vērā, ka pamatdarbs ES tiesību piemērošanā notiek nacionālajā līmenī. Līdz ar to nevar par zemu novērtēt tā nozīmi. 2022. gada EST statistika rāda, ka no kopā saņemtajām 846 lietām 546 bija prejudiciāli jautājumi.1 Arī Latvijas visu līmeņu tiesas ir bijušas aktīvas,2 tai skaitā nodrošinot EST iespēju spert soli tālāk savas judikatūras attīstībā.3

Tomēr jautājums paliek – vai kopējais lietu skaits liecina par pietiekamu Latvijas tiesu aktivitāti ES tiesību "interpretējamo" jautājumu identificēšanā? Man personīgi pietrūkst šādu debašu Latvijas juridiskajā telpā, kas vairāk koncentrējas uz esošās judikatūras analīzi. Līdz ar to es biju priecīga atbalstīt raksta autores izpēti par vienu konkrētu lietu, kas iezīmēja vairākus svarīgus jautājumus. Uzskatu, ka šāda veida raksti un referāti būtu ļoti svarīgi labākai izpratnei par ES un nacionālo tiesību mijiedarbību.

Noslēgumā vēlos atgādināt, ka šodien EST sastāv no divām tiesu instancēm – ES Vispārējā tiesas un Eiropas Savienības Tiesas. Un tieši šobrīd notiek aktīvas diskusijas par daļēju kompetenču pārdali starp šīm divām instancēm, nododot ES Vispārējai tiesai kompetenci skatīt prejudiciālus jautājumus atsevišķās jomās.4 Šīs reformas mērķis ir nodrošināt ātrāku un kvalitatīvāku dialogu starp nacionālajām tiesām un EST.

Patīkamu lasīšanu!


1 Skat.: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7032/lv/

2 Skat.: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/stats_cour_2022_lv.pdf, 5.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Domu mantojums
Senākie drukātie juridiskie teksti latviešu valodā  
Raksts tapis, paplašinot autores 2023. gada 14. aprīlī Latvijas Universitātes 81. starptautiskajā zinātniskajā konferencē nolasīto referātu "Juridisko tekstu seniespiedumi latviešu valodā: Latvijas juridiskās kultūras daļa", kas ...
2 komentāri
Evita Kuzma
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunais nodokļu kontroles regulējums un vienošanās līguma noslēgšanas iespējas
2023. gada 30. jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas nosaka jauna nodokļu kontroles regulējuma ieviešanu, vienlaikus atsakoties no četriem dažādiem iepriekš īstenotiem pārbaužu veidiem, un ...
Artūrs Šuspāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitucionālās vērtības un tiesību normas Satversmes ievadā
Linda Lielbriede
Redaktora sleja
Ar kādām likmēm spēlējam jurista kvalifikācijas iegūšanas ruleti
10 komentāri
Patrīcija Bodniece
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Patrīcija Bodniece
Eksperte Konkurences padomes Analītiskajā departamentā. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti trīs viņas raksti, pirmais – 2020. gadā. Visas autores publikācijas pieejamas Autoru katalogā juristavards.lv.
AUTORU KATALOGS