ŽURNĀLS Informācija

5. Septembris 2023 /Nr.36 (1302)

Vai Latvijai jālauž līgums ar Krieviju par savstarpējo tiesisko palīdzību?

Žurnāls "Jurista Vārds" un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija aicina uz tiesībpolitisku diskusiju par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas noslēgtā tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanas nepieciešamību, iespējām un sekām. Pasākums notiks 2023. gada 6. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Arhitektu savienības Lielajā zālē, Torņa ielā 11, Rīgā.

Šī gada 22. jūnijā Saeima, 51 deputātam balsojot par, nodeva Saeimas Ārlietu komisijai likumprojektu, kas paredz denonsēt Latvijas un Krievijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās.

Līgums, kas parakstīts 1993. gada 3. februārī un stājies spēkā 1995. gada 28. martā, regulē ļoti plašu jautājumu loku Latvijas tiesiskajā sadarbībā ar Krieviju: procesuālo darbību izpildi, personu nopratināšanu un izdošanu, pierādījumu nodošanu, piemērojamā likuma un jurisdikcijas noteikšanu, spriedumu atzīšanu un izpildi un citus sadarbības aspektus civiltiesību, ģimenes tiesību un krimināltiesību jomās.

Likumprojekta pieteicēji uzsver, ka Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā ir izgaismojusi Krievijas politiskā režīma brutalitāti un cilvēktiesību pārkāpumus gan pašā Krievijā, gan ārpus tās robežām. Tā rezultātā nosacījumu pārskatīšana sadarbībai ar Krieviju ir kļuvusi par politiski un morāli aktuālu jautājumu ne vien Latvijā, bet arī citās valstīs. Vienlaikus līguma laušanai ir arī pretinieki, kas uzskata, ka šāda rīcība būtiski apgrūtinās izmeklēšanas, tiesu un dzimtsarakstu
iestāžu darbu, kā arī radīs citas praktiskas problēmas.

Uz diskusiju aicināti Saeimas deputāti, Valsts prezidenta kancelejas, Tieslietu un Ārlietu ministrijas vadība un ierēdņi, advokatūras, prokuratūras, notariāta, finanšu iestāžu u.c. institūciju darbinieki.

Diskusijā piedalīsies:

Sanita Pēkale, Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Inga Kačevska, LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore, zvērināta advokāte, Ingas Kačevskas zvērinātu advokātu birojs

Lauris Liepa, zvērināts advokāts, COBALT zvērinātu advokātu birojs

Saulvedis Vārpiņš, zvērināts advokāts, Zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs

Ilvars Turkopuls, Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības direktors

Mārcis Viļums, Latvijas Republikas prokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors

Diskusiju vadīs:

Dina Gailīte, žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore


Pasākumu iespējams apmeklēt klātienē, iepriekš piesakoties (telefoniski – 27431319 vai rakstot uz karina@deepwhite.lv), vai arī skatīties tiešraidē "Jurista Vārda" Facebook kontā.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Vai Latvijai jālauž līgums ar Krieviju par savstarpējo tiesisko palīdzību?. Jurista Vārds, 05.09.2023., Nr. 36 (1302), 35.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Aigars Strupišs
Skaidrojumi. Viedokļi
Argumentācijas trūkums tiesas nolēmumā kā tiesneša disciplināratbildības pamats
Pagājušajā gadā ierosināju disciplinārlietu pret tiesnesi, kurā viens no pamatiem bija likuma prasībām neatbilstoši argumentēta nolēmuma motīvu daļa. Pieņemt šādu lēmumu nenācās viegli, jo tādi vai citādi argumentācijas ...
5 komentāri
Jurista Vārds
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējam pētniecisko darbu konkursam!

Žurnāls "Jurista Vārds" aicina jaunos Latvijas tiesībniekus piedalīties studentu un jauno juristu pētniecisko darbu konkursā, kas šogad notiks jau astoņpadsmito reizi pēc kārtas.

Māris Onževs
Viedoklis
Kādēļ EURIBOR likmes iesaldēšana jau izsniegtajiem kredītiem nav neizpildāms populisms
Ērika Gribonika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiešuma principa ierobežojumu kompensējošie mehānismi pirmstiesas kriminālprocesā (II)
Edgars Bārdiņš
Tiesību prakse
Aktualitātes Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā
Tieslietu ministrija ir apkopojusi 2022. gada Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) interesantākos spriedumus. Šajā judikatūras apkopojumā iekļauti spriedumi, kuros EST ir lēmusi par politiski nozīmīgiem jautājumiem, un spriedumi, ...
AUTORU KATALOGS