ŽURNĀLS Tiesību prakse

5. Septembris 2023 /Nr.36 (1302)

Aktualitātes Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā

Tieslietu ministrija ir apkopojusi 2022. gada Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) interesantākos spriedumus. Šajā judikatūras apkopojumā iekļauti spriedumi, kuros EST ir lēmusi par politiski nozīmīgiem jautājumiem, un spriedumi, kuros risināti aktuāli tiesību jautājumi, ietverti svarīgi precedenti, kā arī spriedumi, kas atspoguļo plašo EST kompetenci. Šī ir apkopojuma otrā daļa, kurā apskatīti spriedumi, kas pasludināti no 2022. gada jūlija līdz decembrim.

C-436/21 flightright

Lietā C-436/21 flightright1 EST sniedza skaidrojumu par to, kāda veida gaisa pārvadājumi ir kvalificējami kā "savienotie lidojumi" Regulas Nr. 261/20042 un Šveices nolīguma3 izpratnē situācijās, kad tiek pieprasīta kompensācija, kas saistīta ar lidojuma kavēšanos.

Šis lūgums iesniegts saistībā ar tiesvedību starp sabiedrību flightright GmbH, kas sniedz juridisko palīdzību aviopasažieriem, un gaisa pārvadātāju American Airlines Inc. par kompensāciju sakarā ar lidmašīnas ierašanos galamērķī ar ilgu kavēšanos.4

Pamatlietā kāda pasažiere ar ceļojumu aģentūru noslēdza starpniecības līgumu un uz tā pamata iegādājās vienotu elektronisko biļeti ceļojumam no Štutgartes (Vācijā) uz Kanzassitiju (ASV), kas sastāvēja, pirmkārt, no lidojuma no Štutgartes uz Cīrihi (Šveice), ko veica Swiss International Air Lines AG, un, otrkārt, no diviem lidojumiem – attiecīgi no Cīrihes uz Filadelfiju (ASV) un no Filadelfijas uz Kanzassitiju, kurus veica American Airlines. Šīs elektroniskās biļetes numurs bija ierakstīts šiem lidojumiem izsniegtajās iekāpšanas kartēs. Turklāt minētajā biļetē kā pakalpojumu sniedzēja bija norādīta American Airlines, un tā ietvēra vienotās rezervācijas numuru, kas attiecās uz visu ceļojumu kopumā. Ceļojumu aģentūra izrakstīja rēķinu, kurā norādīta viena "patērētāja cena" visam ceļojumam kopumā.5

Lidojumi attiecīgi no Štutgartes uz Cīrihi un no Cīrihes uz Filadelfiju noritēja pēc plāna, turpretī lidojums no Filadelfijas uz Kanzassitiju galamērķi sasniedza ar vairāk nekā četru stundu nokavēšanos.6

Sabiedrība flightright, kurai tika cedētas no šā nokavējuma izrietošās tiesības, pamatojoties uz Regulu Nr. 261/2004 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu, Vācijas tiesā cēla prasību, ar ko lūdza piespriest American Airlines samaksāt kompensāciju 600 eiro apmērā.7

Vācijas Federālā augstākā tiesa, kura izskatīja šo lietu, nolēma vērsties EST, lai noskaidrotu, kā konkrētajā gadījumā būtu interpretējamas Regulas Nr. 261/2004 normas.

EST šajā lietā secināja, ka uz savienotajiem lidojumiem attiecināmas Regulas Nr. 261/2004 normas, ja konkrētais pasažieris ar kādu no šiem savienotajiem lidojumiem ir izlidojis no dalībvalsts teritorijas.8

Spriedumā tika norādīts, ka konkrētā pārvadājuma pamatā bija vienota rezervācija un ka līdz ar to runa ir par "savienotajiem lidojumiem", jo pasažierei bija vienota elektroniskā biļete, ko izsniedza ceļojumu aģentūra, un tas viņai deva iespēju veikt ceļojumu no Štutgartes uz Kanzassitiju, izmantojot trīs secīgus lidojumus, un ka šīs biļetes numurs bija ierakstīts ar šiem lidojumiem saistītajās iekāpšanas kartēs, turklāt par pārvadājumu kopumā ir ticis izrakstīts viens kopīgs rēķins.9

Neskatoties uz to, ka pamatlietā nekāda veida tiesiskās attiecības starp gaisa pārvadātājiem nepastāvēja, EST atzina, ka kvalificēšana par savienotajiem lidojumiem nav atkarīga no tā, vai starp apkalpojošajiem gaisa pārvadātājiem, kuri attiecīgā gadījumā veic kādu no šiem savienotajiem lidojumiem, pastāv kādas konkrētas tiesiskās attiecības.10

EST atzina, ka Regulas Nr. 261/2004 2. panta h) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens "savienotie lidojumi" ietver arī pārvadājumu, kas sastāv no vairākiem lidojumiem, kurus veic dažādi apkalpojošie gaisa pārvadātāji, ko nesaista konkrētas tiesiskās attiecības, ja šo lidojumu kombināciju ir izraudzījusies ceļojumu aģentūra, kura izrakstījusi vienu kopīgu rēķinu un izsniegusi vienotu biļeti šim pārvadājumam, un ka līdz ar to pasažieris, kas izlido no lidostas kādas dalībvalsts teritorijā un kas, ierodoties pēdējā lidojuma galamērķī, piedzīvo ilgu kavēšanos, var atsaukties uz šīs regulas 7.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Aigars Strupišs
Skaidrojumi. Viedokļi
Argumentācijas trūkums tiesas nolēmumā kā tiesneša disciplināratbildības pamats
Pagājušajā gadā ierosināju disciplinārlietu pret tiesnesi, kurā viens no pamatiem bija likuma prasībām neatbilstoši argumentēta nolēmuma motīvu daļa. Pieņemt šādu lēmumu nenācās viegli, jo tādi vai citādi argumentācijas ...
5 komentāri
Jurista Vārds
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" ikgadējam pētniecisko darbu konkursam!

Žurnāls "Jurista Vārds" aicina jaunos Latvijas tiesībniekus piedalīties studentu un jauno juristu pētniecisko darbu konkursā, kas šogad notiks jau astoņpadsmito reizi pēc kārtas.

Māris Onževs
Viedoklis
Kādēļ EURIBOR likmes iesaldēšana jau izsniegtajiem kredītiem nav neizpildāms populisms
Ērika Gribonika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiešuma principa ierobežojumu kompensējošie mehānismi pirmstiesas kriminālprocesā (II)
Stella Kaprāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Mākslīgā intelekta un digitalizācijas ietekme uz intelektuālā īpašuma tiesībām
AUTORU KATALOGS