ŽURNĀLS Aptauja

27. Februāris 2024 /Nr.9 (1327)

Interešu pārstāvības atklātības likums: koncepts skaidrs, bet kā to piemērot?
Dr. iur.
Inese Lībiņa-Egnere
Tieslietu ministre 
Dr. iur.
Andrejs Judins
14. Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas priekšsēdētājs 
Māris Vainovskis
Zvērināts advokāts, vecākais partneris ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" 
Edgars Pastars
Ilggadējs Latvijas Finanšu nozares asociācijas interešu pārstāvis, kas gaida reģistrāciju 
Jānis Lielpēteris
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis 
Vladlens Kovaļevs
"VA Government Rud Pedersen Group" vadošais partneris 
Filips Rajevskis
Sabiedrības "Mediju tilts" direktors 

Pēc aptuveni 15 gadus ilgušām diskusijām par lobēšanas regulējumu1 2022. gada 13. oktobrī tika pieņemts Interešu pārstāvības atklātības likums (Likums). Likuma mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, veicinot sabiedrības uzticēšanos interešu pārstāvjiem, kas piedalās publisku lēmumu ierosināšanā, izstrādē, pieņemšanā vai piemērošanā, un publiskajai varai.

Likums definē interešu pārstāvības un interešu pārstāvja jēdzienus, nosaka interešu pārstāvju reģistrēšanās pienākumu, kā arī interešu pārstāvības aktivitāšu deklarēšanas sistēmu, interešu pārstāvju un publiskās varas pienākumus un darbības ierobežojumus interešu pārstāvības procesā.

Likums stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, tomēr tajā iekļauti dažādi termiņi, kad paredzēts stāties spēkā atsevišķām normām. Piemēram, normām par interešu pārstāvības reģistru un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmu (Likuma 3. un 4. pants) jāstājas spēkā 2025. gada 1. septembrī. Tāpat šobrīd Likumā nav paredzēta atbildība par Likuma prasību neievērošanu.

Norādāms, ka Likuma 3. panta ceturtās daļas 5. punktā ir ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt jomas, kas ir uzskatāmas par interešu pārstāvības jomām, kā arī kārtību, kādā publiskās varas pārstāvim tiek nodrošināta piekļuve sistēmai. Likuma pārejas noteikumos atsevišķi paredzēts, ka šo prasību izpildei Ministru kabinetam noteikumi bija jāizdod līdz 2023. gada 1. septembrim. Diemžēl Ministru kabinets šādus noteikumus nav izdevis, šobrīd vēl notiek darbs pie Interešu pārstāvības reģistra un interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas noteikumu izstrādes.2

Lai gan Likuma mērķis un koncepts pēc savas būtības ir skaidrs, pastāv zināma neskaidrība un dažādi jautājumi par tā piemērošanu. Kā zināms, uz visu nezināmo un neskaidro parasti tiek reaģēts ar atturību, tādēļ galvenās bažas ir par jautājumu, vai ar reģistra un deklarēšanās sistēmas ieviešanu netiek radīts pārlieku liels birokrātiskais slogs, kas ne tikai apgrūtinās veselīgas interešu pārstāvības procesu (piemēram, sabiedriskā labuma organizāciju saziņu ar valsts varas pārstāvjiem), bet pat liks valsts varas pārstāvjiem norobežoties no komunikācijas ar interešu pārstāvjiem.

Šī iemesla dēļ "Jurista Vārds" vēlējās noskaidrot dažādu ekspertu viedokļus par šo likumu un potenciālajiem izaicinājumiem. Eksperti sniedz atbildes uz šādiem četriem jautājumiem.

1. Kā jūs vērtējat Interešu pārstāvības atklātības likumu? Vai tas būtu jāgroza? Kādi būtu nepieciešamie grozījumi?

2. Kāda būtu efektīvākā lobistu reģistra vešanas kārtība (pašlaik tiek plānota interešu pārstāvības reģistra izveide Uzņēmumu reģistra paspārnē)?

3. Kā vērtējat likumā paredzētās interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas izveides iespējamo efektivitāti (Likuma 4. pants) un tā ietekmi uz publisko iestāžu darbu?

4. Kādi pienākumi būtu jāuzliek valsts amatpersonām un kādi – lobistiem, lai regulējums nebūtu birokrātiski nesamērīgi apgrūtinošs un vienlaikus sasniegtu likuma mērķi – padarīt pēc iespējas "caurspīdīgu" lobēšanas procesu Latvijā, kā arī veicinātu sabiedrības uzticēšanos valsts varai un dažādu sabiedrības grupu interešu pārstāvjiem?

 

Dr. iur. Inese Lībiņa-Egnere
Tieslietu ministre

1. Interešu pārstāvības atklātības likuma izstrāde bija darbs vairāku gadu garumā, un šā likuma nepieciešamība bija un joprojām ir ļoti aktuāla modernā demokrātiskā valstī. Likuma teksts apzināti tika veidots lakonisks, lai dotu tiesisko ietvaru regulējuma būtībai, bet attiecībā uz iekšējiem procesiem iestādēm atstātu rīcības brīvību.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Juridiskā literatūra
Interešu pārstāvība demokrātiju stiprina, nevis tai kaitē  
Gadiem ilgās pūles to paveikt un debates par lobēšanas tiesiskā regulējuma nepieciešamību Latvijā 2022. gada 13. oktobrī beidzot noslēdzās ar sekmīgu rezultātu jeb Interešu pārstāvības atklātības likuma pieņemšanu. Šī ...
Dina Gailīte
Informācija
Mārtiņš Mits rudenī nomainīs Gunāru Kusiņu Satversmes tiesas tiesneša amatā
15. februārī Saeima apstiprināja Satversmes tiesas tiesneša amatā Dr. iur. Mārtiņu Mitu. Jauns Satversmes tiesas tiesnesis bija nepieciešams, jo Gunāram Kusiņam tiesneša amata pilnvaru termiņš beigsies 19. februārī. Paredzams, ka M. ...
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Fundamentāla kļūda nodoma un neuzmanības saiknes izpratnē
6 komentāri
Uldis Krastiņš
Juridiskā literatūra
Tiesības, kultūra un identitāte Centrāleiropā un Austrumeiropā
Ja reiz ziemas naktī ceļinieks1 vaicātu, ar ko tik īpašas ir Latvijas tiesības, jautājums varētu šķist gandrīz aizskarošs. Pat ja Latvijas juristam nav šaubu, ka mūsu tiesības ir noturīga, atsevišķa un autonoma parādība, tomēr ...
Uldis Krastiņš
Juridiskā literatūra
Atklāts Baltijas starptautisko tiesību gadagrāmatas jaunākais izdevums
16. februārī ar tiešsaistes diskusiju tika atklāts Baltijas starptautisko tiesību gadagrāmatas 21. laidiens (Baltic Yearbook of International law), numura tēma – Krievijas īstenotā kara Ukrainā tiesiskais vērtējums, paralēli Baltijas ...
AUTORU KATALOGS