ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Jūnijs 2024 /Nr.24 (1342)

Padomes pašnovērtējums – būtisks rīks padomes efektivitātes uzlabošanai
Zane Eglīte-Fogele
Zvērināta advokāte, WALLESS zvērinātu advokātu birojs partnere 
Dzintra Gasūne
Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja 

Ievads

Korporatīvās pārvaldības kontekstā padomei ir būtiska loma uzņēmuma virzībā uz tā stratēģisko mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot stingru pārraudzību un atbilstību normatīvajam regulējumam. Pēdējo gadu laikā ir ievērojami mainījušās padomes funkcijas un ietekme – šobrīd no padomes tiek prasīts ne tikai uzraudzīt, vai valde nodrošina uzņēmuma vadību akcionāru interesēs, bet arī uzņemties vadošo lomu uzņēmuma stratēģisko mērķu noteikšanā, pārraudzīt to īstenošanu, vienlaicīgi respektējot, lai tiktu ievērotas visu ieinteresēto pušu (stakeholders) intereses.

Kā izprast, vai padomes locekļiem piemīt visas nepieciešamās zināšanas, iemaņas un kompetence, kā arī pietiekama kapacitāte, lai kvalitatīvi pildītu padomei noteiktās funkcijas? Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD), kuras dalībvalsts kopš 2016. gada ir arī Latvija, izstrādātie G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi skaidri norāda, ka padomes darba regulāra novērtēšana ir svarīgs mehānisms, kura mērķis ir rūpīgi pārbaudīt padomes sastāvu, ieviestos un praktizētos procesus un padomes locekļu individuālo sniegumu. Šis novērtējums kalpo ne tikai kā stūrakmens uzlabojumiem, bet arī palīdz saskaņot padomes funkcijas ar nepārtraukti mainīgajām uzņēmējdarbības vides prasībām.

Šajā rakstā ir aplūkotas padomes darba pašnovērtējuma procesa nianses, izgaismojot tā nozīmi, metodoloģiju un turpmākos nepieciešamos pasākumus, kas balstīti uz padomes darba novērtējuma rezultātiem.

 

1. Uzņēmuma padomes svarīgā loma un tās funkcijas

Padome ir uzņēmuma pārraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses un Komerclikumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību un uzņēmuma attīstību.1 Tomēr mūsdienu biznesa vidē, tajā skaitā arī arvien vairāk attīstoties ilgtspējas konceptam, padomes loma mainās. Uzņēmumu darbība vairs nav vērsta tikai uz peļņas gūšanu, tāpēc padomes tikai kā pārrauga funkcija vairs nav pietiekoša. No uzņēmumiem arvien biežāk tiek sagaidīta iesaiste sociālo, vides un pārvaldības jautājumu risināšanā, ilgtermiņa vērtību noteikšanā. Padomei ir būtiska loma šo jauno vērtību iekļaušanai uzņēmuma stratēģijā, tādējādi akcionāru vārdā pilnvarojot valdi darboties ilgtspējīgi, radot, nostiprinot un iedzīvinot jaunās vērtības.

No padomes tiek sagaidīta arvien lielāka sadarbība ar uzņēmuma vadību un visām citām ieinteresētajām pusēm, kas nodrošina dažādo perspektīvu un redzējumu iesaisti arī lēmumu pieņemšanas procesos, tādējādi radot pievienoto vērtību uzņēmuma darbībai.

Šādu pieeju apliecina arī pārskatītie G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi,2 kur norādīts, ka "padomes locekļiem jārīkojas, pamatojoties uz pilnu informāciju, godprātīgi, ar pienācīgu rūpību uzņēmuma un akcionāru interesēs, ņemot vērā ieinteresēto pušu intereses".

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ilze Grīnberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Padomes atbildības nianses publiskas personas kapitālsabiedrībā
1 komentāri
Krista Caune, Laura Daubure, Paula Stašaite
Skaidrojumi. Viedokļi
Uzticības zaudēšanas dēļ no amata atsaukta padomes vai valdes locekļa prasījumi
Būtisks priekšnoteikums padomes un valdes locekļu attiecībās ar kapitālsabiedrību ir starp tiem pastāvošā uzticība. Ja uzticība ir zaudēta, ir tikai saprotams, ka padomes vai valdes loceklis var tikt atsaukts no amata. Vienlaikus ...
Aija Panke, Maija Orbidāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Kāda ir padomes loma ilgtspējas jautājumu veicināšanā
Mūsdienu biznesa diskursā ilgtspēja jau ir kļuvusi par ko vairāk nekā vienkāršu modes vārdu. Šodien uzņēmumu darbības modeļi nav iedomājami bez ilgtspējas, tā ir neatņemama labas korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa, bet ...
Inese Tauriņa, Krista Asmusa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase un reputācija
Inese Kalvāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība – ieteikumi uzlabojumiem pēc revīzijām transporta un sakaru nozarē
Pēdējo piecu gadu laikā Valsts kontrole veikusi1 vairākas revīzijas un sniegusi ieteikumus Satiksmes ministrijai kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, kā arī aicinājusi Ministru kabinetu veikt grozījumus tiesību aktos. Šajā ...
AUTORU KATALOGS