Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

JAUNUMI

14. Septembris 2021 / 17:05

Augstākā tiesa piedāvā studiju darbu tēmas jurisprudences studentiem

Augstākā tiesa piedāvā tiesību zinātņu maģistratūras un doktorantūras studentiem studiju darbiem izvēlēties tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Senāta nolēmumos paustās atziņas.

Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas tīmekļvietnes judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kurās būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.

Pētniecības darbs ir studenta patstāvīgs darbs, un tas nozīmē patstāvīgi veiktu nolēmumu meklēšanu, izmantojot publiski pieejamās nolēmumu datubāzes un apkopojumus. Taču nepieciešamības gadījumā Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās papildu atbalstu studentu pētniecības darbam.

Veiksmīga rezultāta gadījumā studentiem tiks dota iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Piedāvātās tēmas ir gan krimināltiesību un kriminālprocesa, gan civiltiesību un civilprocesa, gan arī administratīvajās tiesībās. Atsevišķas tēmas ir par vispārējām aktualitātēm tiesvedībā, kā arī studenti aicināti pievērsties Senāta vēstures pētniecībai.

Augstākās tiesas piedāvātās tēmas 2021./ 2022. mācību gadā

Aktualitātes tiesvedībā un Senātā

 1. Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība)
 2. Senāta vēsture

Krimināltiesības un kriminālprocess

 1. Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana, izvēloties lietas iztiesāšanas veidu – mutvārdu vai rakstveida procesā
 2. Jautājuma par iespējamu tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu izvērtējums
 3.  Kriminālprocesa likuma 140. panta „Procesuālās darbības veikšana, izmantojot tehniskos līdzekļus” piemērošanas iespaids uz procesa dalībnieku tiesībām
 4. Nosacītas notiesāšanas piemērošanas nosacījumu izvērtēšana
 5. Noteiktā laika periodā veiktu vairāku nodarījumu, kas paredzēti vienā un tajā pašā Krimināllikuma Sevišķās daļas normā, kvalifikācija

Civiltiesības un civilprocess

 1. Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība
 2. Negodprātīga tiesību izmantošana civilprocesā
 3. Atzīšanas prasības civilprocesā
 4. Par Civilprocesa likuma 5. panta sestajā daļā noteikto pienākumu
 5. Tiesas izdevumu piespriešanas aktualitātes
 6. Parādnieka pienākumi fiziskās personas maksātnespējas procesā
 7. Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību

Administratīvās tiesības

 1. Pašvaldības kompetence azartspēļu organizēšanā
 2. Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 3. Būvniecības tiesību un teritorijas plānošanas jautājumi
 4. Tiešo un netiešo pierādījumu izmantošana nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas vērtēšanā

Augstākās tiesas ieteikto tēmu saraksts tiks nosūtīts augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Plašāku informāciju skatiet šeit.

1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
24. Septembris / 19:17
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" 16. pētniecisko darbu konkursam!
24. Septembris / 19:16
Noslēdzies semināru cikls par amatnoziegumu aktuālajiem problēmjautājumiem
24. Septembris / 19:15
Prokuratūras 31. gadadienas pasākumā ģenerālprokurors novērtē prokuroru un darbinieku ieguldījumu prokuratūras attīstībā
24. Septembris / 19:12
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenergijas cenai piemērojamo koeficientu
24. Septembris / 19:10
Augstākajā tiesā viesojas tiesneši no Lietuvas un Igaunijas
AUTORU KATALOGS