Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

JAUNUMI Satversmes tiesas prakse

19. Jūlijs 2019 / 15:08

Ierosināta lieta par normu, kas paredz, ka Senāts lēmumu civilprocesā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 18. jūlijā ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 464. panta 4.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Civilprocesa likuma 464. panta 4.1daļa noteic, ka Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, kā arī par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību var sastādīt rezolūcijas veidā, ievērojot šā likuma 229. panta otrajā daļā noteikto.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Sandras Pīlātes pieteikuma. Senāts ar rīcības sēdes lēmumu, kas pieņemts, citstarp pamatojoties uz apstrīdēto normu, atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību pēc viņas kasācijas sūdzības.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, jo tā paredz, ka Senāts lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā. Tādēļ pieteikuma iesniedzējai neesot iespējas iepazīties ar motīviem, kas šo lēmumu pamato.

Pieteikuma iesniedzējas ieskatā, Satversmes 92. panta pirmā teikuma tvērumā ietilpst tiesības uz motivētu tiesas nolēmumu. Apstrīdētajā normā noteiktajam pamattiesību ierobežojuma leģitīmais mērķis varētu būt aizsargāt citu cilvēku tiesības, nodrošinot tiesas procesa efektivitāti, taču tas neesot samērīgs. Šāds pamattiesību ierobežojums neesot piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai un pastāvot citi līdzekļi leģitīmā mērķa sasniegšanai. Turklāt labums, ko sabiedrība iegūst no šā pamattiesību ierobežojuma, neesot lielāks par tā rezultātā personas tiesībām un tiesiskajām interesēm nodarīto kaitējumu.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2019. gada 18. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 18. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

3
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
17. Februāris / 15:51
Apelācijas instances tiesai no jauna jāvērtē krimināllieta par prettiesisku naudas pieprasīšanu no Ogres novada domes deputāta
17. Februāris / 15:47
TM rosina 2022. gadā atcelt NĪN iedzīvotāju primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro
17. Februāris / 09:35
Līdz 1. aprīlim valsts amatpersonām jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2019. gadu
14. Februāris / 13:37
Prokurors izteicis brīdinājumu par nepietiekošu uzraudzību atkritumu apsaimniekošanas jomā
14. Februāris / 09:23
Tieslietu ministrs: Latvijas prokuratūras ieguldījums EPPO darbā būs viens no izaicinājumiem nākamajam ģenerālprokuroram
AUTORU KATALOGS