JAUNUMI

29. Novembris 2022 / 19:56

Strīdā starp EKO OSTU un SKONTO BŪVI tiesai no jauna jāvērtē prasība daļā par parāda un līgumsoda piedziņu

Senāta Civillietu departaments 29. novembrī strīdā starp SIA ,,EKO OSTA” un SIA ,,SKONTO BŪVE” par veiktajiem darbiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķī, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2020. gada 19. novembra spriedumu daļā, ar kuru noraidīta prasība par parāda un līgumsoda piedziņu, un lietu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Senāts piekrita SIA ,,EKO OSTA” kasācijas sūdzībā norādītajam, ka spriedums daļā, ar kuru noraidīta prasība par parāda un līgumsoda piedziņu, neatbilst Civilprocesa prasībām, jo pārbaudāmajā spriedumā izdarītie secinājumi nav balstīti uz nozīmīgu apstākļu, kas ietilpst pierādīšanas priekšmetā, pārbaudi un atbilstošu juridisko vērtējumu.

Izskatāmajā lietā starp SIA ,,SKONTO BŪVE” kā ģenerāluzņēmēju un SIA ,,EKO OSTA” kā apakšuzņēmēju tika noslēgts līgums, saskaņā ar kuru SIA “EKO OSTA” veica darbus objektā ,,Vēsturiski piesārņotās vietas “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbi”. Darbu pasūtītājs objektā ir Valsts vides dienests.

SIA ,,EKO OSTA” cēla tiesā prasību pret SIA ,,SKONTO BŪVE”, kurā lūdza piedzīt no atbildētājas prasītājas labā pamatparādu par izpildītājiem darbiem 1 893 012,20 eiro, līgumsodu 189 301,22 eiro un visus tiesāšanās izdevumus par veiktiem, bet nesamaksātiem darbiem. Atteikumu maksāt par izpildītajiem darbiem SIA ,,SKONTO BŪVE” pamatoja ar līgumā iekļauto atrunu, ka ģenerāluzņēmējam iestājas pienākums apmaksāt apakšuzņēmēja paveiktos darbus tikai gadījumā, ja ģenerāluzņēmējs ir saņēmis maksājumus no pasūtītāja – Valsts vides dienesta.

Senāts spriedumā norāda, ka nav pieļaujama situācija, kad pretēji Civillikumā noteiktajam, atbildētājas atsaukšanās uz savu pienākumu neizpildi pret objekta pasūtītāju varētu tikt atzīta par priekšnoteikumu saistību neizpildei pret prasītāju par labi izpildītu un faktiski pieņemtu darbu. Tas, ka SIA ,,SKONTO BŪVE” ir domstarpības par pašas ģenerāluzņemējas saistību izpildi, kam nav tieša sakara ar prasītājas izpildīto darbu, nevar pārgrozīt līgumā noteikto pušu savstarpējo tiesību un pienākumu apjomu.

Lieta Nr. SKC-78/2022 (C73404418)

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
27. Janvāris / 10:45
Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere viesojas Ekonomisko lietu tiesā
27. Janvāris / 10:43
Apstiprināti Valsts probācijas dienesta plānotā projekta specifiskie iesnieguma vērtēšanas kritēriji
27. Janvāris / 10:41
Atstāj negrozītu notiesājošo spriedumu krimināllietā saistībā ar kokvilnas kravas piesavināšanos
26. Janvāris / 15:47
Tieslietu ministre piedalīsies Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē
26. Janvāris / 15:10
Patērētāju tiesību aizsardzība: Google apņemas sniegt patērētājiem skaidrāku un precīzāku informāciju, lai ievērotu ES noteikumus
AUTORU KATALOGS