JAUNUMI

5. Decembris 2023 / 13:30

Valdība apstiprina Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2023.–2025. gadam

5. decembrī Ministru kabinets apstiprināja Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2023.–2025. gadam, kas paredz palielināt tiesībaizsardzības iestāžu spējas novērst un atklāt organizēto noziedzīgo grupu izdarītos noziegumus. Tāpat plāns paredz jaunus instrumentus, ar kuru palīdzību tiks samazināta organizēto noziedzīgo grupu interese un spējas īstenot noziedzīgo darbību Latvijā.

Balstoties uz 2022. gadā Valsts policijas (VP) izstrādāto Noziedzīgu grupējumu klasifikācijas un uzskaites metodoloģiju, ir klasificētas vairākas noziedzīgu nodarījumu grupas un noteikti pasākumi, kas ļaus efektīvāk apkarot katru no šīm grupām.

Plānā paredzēts turpināt veikt tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto pieredzes apmaiņu ar citām iestādēm gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī organizētās noziedzības, ekonomisko un finanšu noziegumu, smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanas jomās. Plānā tiek ietverta nepieciešamība pēc apmācību īstenošanas neformālās izglītības programmās analītiskā darba uzlabošanai, piemēram, apmācības, ar kuru palīdzību tiek celta tiesu ekspertīžu iestāžu personāla kapacitāte, lai saīsinātu tiesu ekspertīžu atzinumu sagatavošanas laiku.

Balstoties uz to, ka pēdējos gados palielinājies krāpšanas gadījumu skaits digitālajā vidē, t.sk. telefonkrāpniecība, plāns paredz lielāku uzsvaru tieši kibernoziegumu un noziegumu augsto tehnoloģiju jomā novēršanā un apkarošanā. Jau šobrīd VP ir izveidota specializētā struktūrvienība, kuras kompetencē ietilpst kibernoziegumu un noziegumu augsto tehnoloģiju jomā novēršana un apkarošana.

Kopējais noziedzīgo nodarījumu kibervidē apdraudējuma līmenis ir augsts, jo kiberapdraudējumi nav nodalāmi no politiskajiem, ekonomiskajiem, militārajiem un sociālajiem notikumiem un ģeopolitiskās situācijas kopumā un tie ir vērtējami nedalīti no vispārējā apdraudējuma, ko Latvijai rada citas valstis, kā arī ar apdraudējumu Latvijai kā starptautisko organizāciju (ES un NATO) un starptautisko misiju dalībniecei. Apdraudējumu rada arī tehnoloģiskā attīstība, kā arī pieaugošā kriptovalūtas popularitāte iedzīvotāju vidū, kas veicina kibervidē izdarīto noziegumu skaitu. Turklāt noziedznieku pielietotās metodes kļūst aizvien modernākas, veidojot sarežģītas shēmas, kas noziegumu atklāšanu un izmeklēšanu padara sarežģītāku.

Jāuzver, ka plāns paredz stiprināt cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu.

Plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām pasākumus 2023. un 2024. gadā paredzēts īstenot no tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pasākumu, kam nepieciešams papildu valsts budžeta līdzekļi, nodrošināšanai paredzētais budžeta pieprasījums tiks skatīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2025.gadam” (kā arī attiecīgi 2026. un 2027.gadam) sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

Tāpat jāņem vērā, ka noziegumu apkarošanas efektivitāte tiek uzlabota nepārtraukti, piemēram, ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmu palīdzību ir efektivizēta smagās un organizētās noziedzības apkarošana – samazināta akcīzes preču nelegālā aprite, uzlabotas iespējas identificēt organizētas noziedzīgas grupas.

Šobrīd Iekšlietu ministrija ir uzsākusi darbu pie sabiedrisko aptauju izstrādes par sabiedrības pieredzi ar noziedzību un tās apkarošanu, tajā skaitā arī jautājumos par sabiedrības iesaisti noziedzības apkarošanā, kas ļauj monitorēt sabiedrības vēlmi sniegt savu atbalstu noziedzības apkarošanā un identificēt faktorus, kas ļautu panākt plašāku sabiedrības iesaisti.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
26. Februāris / 17:12
Šogad Notāru dienu fokusā – iedzīvotāju juridiskā pratība un darījumu drošība digitālajā laikmetā
26. Februāris / 17:09
"Latvijas sabiedriskā autobusa" strīdā par transporta pakalpojumu sniegšanu Ventspilī administratīvā tiesa vēršas EST
26. Februāris / 15:30
Dezinformācijas regulējumam veltīta izdevuma prezentācija un diskusija RJA 1. martā plkst. 10.00
26. Februāris / 13:59
KNAB veicis izmeklēšanas darbības Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentā
26. Februāris / 13:08
Satversmes tiesa rīko konferenci par nacionālo, starptautisko un Eiropas Savienības tiesību harmonisku mijiedarbību
AUTORU KATALOGS