BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

7. Februāris 2021 11:00

Vadlīnijas un informācija lietas dalībniekiem par tiesas sēdes norisi Microsoft Teams platformā

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus un ievērojot Covid – 19 infekcijas izplatības laikā nostiprināto principu pēc iespējas rast risinājumus iestāžu pakalpojumu sniegšanai attālināti, ar mērķi nodrošināt tiesu darba nepārtrauktību un lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos ar lietas dalībnieku uzklausīšanu, vienlaikus neradot nepieciešamību apmeklēt tiesu klātienē, tiek uzsākta Microsoft Teams tiešsaistes videokonferenču platformas izmantošana rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu sēžu organizēšanai attālināti.

Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas un instrukciju lietas dalībniekiem, piedaloties tiesas sēdē caur Teams platformu. 

Ja nav iespējama lietas izskatīšana ne rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, tiesas sēde klātienē notiek visās lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu, objektīvu steidzamību, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams nodrošināt attālināti, kā arī lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā, attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un, ja jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu var atlikt uz laiku pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ārkārtējās situācijas laikā var tikt atliktas sēdes, piemēram, laulības šķiršanas lietās, izlikšana no nekustamā  īpašuma, parāda piedziņas lietās, ja starp pusēm ir strīds.

Ja lietā jau ir nopratināti liecinieki, ja jau iepriekš notikusi lietas dalībnieku uzklausīšana tiesas sēdē, saņemti paskaidrojumi un tiesnesis uzskata, ka ir savākti materiāli, lai lietu turpinātu skatīt rakstveida procesā.

Ja tiesas sēde notiek klātienē, tad, atrodoties tiesas telpās, dalībniekiem jābūt sejas maskai vai mutes un deguna aizsegam, kā arī jāievēro distance. Tiesas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna, izolācija vai ir akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Administratīvo lietu tiesā lietas varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.

Par administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesa laikus informēs lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.

Administratīvo pārkāpumu lietu tiesa varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un, ja tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt mutvārdu tiesas procesā.

Žurnālisti un klausītāji, kas Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību atklātā tiesas sēdē klātienē, var tikt ielaisti tiesas zālē, ja ir iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības. Ja nav bijis iespējams nodrošināt iespēju žurnālistam sekot līdzi tiesas procesam klātienē, tad līdz tiesas sēdes sākumam tiesa noskaidro, vai žurnālists pieteicis lūgumu par sēdes gaitas skaņas ieraksta fiksēšanu. Ja šāds lūgums ir izteikts un tiesa lēmusi par atļauju, tad pēc tiesas sēdes žurnālistam izsniedz tiesas sēdes audioierakstu.

Ja atklāta tiesas sēde plānota attālināti, tad plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un klausītājiem, kas Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību, Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālists vai tiesas sēžu sekretārs informē par iespēju vērot tiesas sēdes norisi, ja tehniski ir iespējams nodrošināt šo personu piedalīšanos procesā attālināti.

Tiesu kancelejas ārkārtējās situācijas laikā nepieņem un neizsniedz dokumentus privātpersonām klātienē (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neapredz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt arī, atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).

Pieslēgšanās instrukcija lietas dalībniekiem tiesas sēdei Microsoft Teams platformā

2
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS