BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

29. Marts 2022 15:30

Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai

Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027).

Vadlīnijās ir iekļauta informācija un jaunākā statistika par invaliditātes, dzimumu līdztiesības, novecošanās, rases un etniskās izcelsmes, reliģijas un seksuālās orientācijas jautājumiem, to sasaiste ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem. Te ietverti ieteikumi horizontālā principa ietekmes atspoguļošanai Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas un īstenošanas dokumentos, tostarp tiesību aktu projektos un to anotācijās, specifisko atbalsta mērķu ietekmes uz horizontālo principu un tā rādītāju noteikšanai, nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai.

Vadlīnijās ir sniegti vispārīgo un specifisko horizontālā principa darbību piemēri, kā arī horizontālā principa koordinācijas un uzraudzības sistēmas apraksts. Savukārt vadlīniju pielikumos ir sniegta koncentrēta informācija par to, kā pārliecināties, vai horizontālais princips un pamattiesības tiek ņemtas vērā un tiek ievērotas visos ES fondu ieviešanas visos posmos.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija SIA "Latvijas standarts”, 2022
Atsauces uz standartiem tiesību aktos
Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Constitutional Law
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2022
Vadlīnijas par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī
AUTORU KATALOGS