Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

13. Janvāris 2009 /Nr.2 (545)

Administratīvās tiesas pieejamas reģionos

Aizvadītajā nedēļā Latvijas reģionos darbu sāka jaunas Administratīvās rajona tiesas struktūrvienības – tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Valmierā un Rēzeknē.

Jaunie reģionālie tiesu nami atrodas Jelgavā, Atmodas ielā 19, Liepājā, Lielajā ielā 4, Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, un Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88.

Saskaņā ar 2008. gada decembra vidū pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem šo tiesu namu darbības teritorijas ir identiskas attiecīgo apgabaltiesu darbības teritorijām.

Pieteikumi Administratīvajai rajona tiesai turpmāk būs jāiesniedz attiecīgajā tiesu namā Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā vai Rēzeknē, ņemot vērā tiem piekritīgo darbības teritoriju, kas fiziskajām personām tiks noteikta pēc to deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, savukārt juridiskajām personām – pēc juridiskās adreses.

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama darbības teritorija turpmāk būs Rīga, Rīgas rajons, Jūrmala un Ogres rajons. Tiesu nama Jelgavā darbības teritorijā ietilps Jelgava un tās rajons, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils un Tukuma rajons.

Liepājas tiesu nama darbības teritorijā ietilps Kuldīgas rajons, Liepāja un tās rajons, Saldus un Talsu rajons, kā arī Ventspils pilsēta un rajons. Tiesu nama Valmierā darbības teritorijā ietilps Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valkas un Valmieras rajons.

Savukārt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes darbības teritorijā ietilps Rēzekne un Rēzeknes rajons, Balvu rajons, Daugavpils un Daugavpils rajons, kā arī Krāslavas, Ludzas un Preiļu rajons.

Administratīvās rajona tiesas tiesu namu izvietošana reģionos ļaus efektīvāk risināt administratīvās tiesas noslodzi, veicinot lietu izskatīšanu laikus. Lemjot par tiesu izvietojumu reģionos, tika izvērtēta tiesu namu pieejamība iedzīvotājiem, ievērojot pilsētas sasniedzamību atbilstoši tās ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, kā arī iespēja nodrošināt tiesu darba vajadzībām nepieciešamās telpas.

Lai efektīvāk risinātu administratīvās tiesas noslodzes jautājumu, tika nolemts saglabāt viena pirmā līmeņa administratīvo tiesu – Administratīvo rajona tiesu, veidojot Administratīvās rajona tiesas tiesu namus reģionos. Administratīvās rajona tiesas struktūrvienības – tiesu namus reģionos – tika nolemts izveidot jau esošajās vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesu darbības teritorijās, izvietojot tos pa vienam katrā tiesu apgabalā, tajās pilsētās, kurās jau līdz šim atradās apgabaltiesas.

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš norādīja: "Viens no tiesiskas valsts pamatnosacījumiem ir tiesu pieejamība, taču, ja ir tikai viens Administratīvās rajona tiesas nams Rīgā, tad grūti runāt par tās pieejamību cilvēkiem, kas dzīvo lielā attālumā no galvaspilsētas, turklāt šobrīd tiesa ir ļoti noslogota, un uz lietas izskatīšanu ir jāgaida gads vai pat ilgāk. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu izveide reģionos, kā arī lietu izskatīšanas termiņu paātrināšana ir bijusi viena no manām galvenajām prioritātēm. Gaidītais rezultāts no jauno tiesu namu izveides nebūs jūtams uzreiz. Sākumā būs jāizskata jau uzkrātās lietas, kā arī problēmas sagādā tas, ka nepietiekamu zināšanu dēļ gada sākumā nebūs nokomplektēts viss tiesu namu personālsastāvs, taču ceru, ka ilgtermiņā rezultāts būs ievērojams."

Vienā tiesu namā strādās četri tiesneši un 12 darbinieki – tiesnešu palīgi, tiesas sēžu sekretāri, kancelejas vadītājs, arhivārs, tulks un tiesas sekretārs. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu telpas ir iekārtotas atbilstoši mūsdienu prasībām, tās sadalītas publiskajā un slēgtajā zonā.

Publiskajā jeb tiesas apmeklētājiem pieejamajā zonā atrodas uzgaidāmā telpa, tiesas sēžu zāles, kā arī kabineti tiem tiesu darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst apmeklētāju pieņemšana.

Savukārt slēgtā zona ir veidota tā, lai nepiederošas personas nevarētu ierasties vizītē pie tiesneša vai citiem tiesas darbiniekiem. Kustību šajās telpās regulē kontroles sistēma, un iekļūt tajās var tikai ar īpašām identifikācijas kartēm.

Katrā no Administratīvās rajona tiesas tiesu namiem ir divas tiesas sēžu zāles ar divām atsevišķām ieejām. Vienu ieeju izmantos tiesas sēdes dalībnieki, bet otra ir savienota ar slēgto zonu un pa to pārvietosies tiesnesis.

Administratīvā rajona tiesa izskata personu sūdzības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem un rīcību. Tajā ar pieteikumu var vērsties ikviena fiziska vai juridiska persona, ja tā nav apmierināta ar kādas iestādes izdotā administratīvā akta vai faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību un šis lēmums vai rīcība jau ir apstrīdēta augstākā iestādē.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ārija Meikališa
Skaidrojumi. Viedokļi
Apsūdzība kriminālprocesā
Likums un tiesiskās kārtības nodrošināšana valstī aptver plašu realizējamo pasākumu kopumu. Šeit pieskaitāmi gan sociāli ekonomiski, politiska rakstura un preventīvi pasākumi, gan arī piespiedu līdzekļu piemērošana ...
2 komentāri
Kristīne Zīle, Linda Damane
Skaidrojumi. Viedokļi
Mantojuma tiesību problēmjautājumu aktualizācija
Aizvadītais gads mantojuma tiesībās bija zīmīgs ar diviem vērā ņemamiem procesiem. Proti, savu uzdevumu veiksmīgi realizējusi Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa Latvijas Republikas Civillikuma1 (turpmāk – Civillikums) ...
Ērika Lazareva
Skaidrojumi. Viedokļi
Nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanas problemātika
Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 28. pantā noteikts, ka kaitējums, arī morālais kaitējums, ko masu informācijas līdzeklis nodarījis fiziskajai vai juridiskajai personai, sniedzot nepatiesas ziņas, ceļot ...
2 komentāri
Tiesību prakse
Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu atziņas
2008. gada novembrī Senāta Administratīvo lietu departamentā izskatītas 68 lietas: no tām 29 pabeigtas ar spriedumu, 16 ar rīcības sēdes lēmumu, bet 23 lietās taisīti lēmumi par iesniegtajām blakus sūdzībām. Līdzīgi ...
Īsziņas
Privātās un publiskās partnerības likumprojekts
AUTORU KATALOGS