Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Notikums

24. Februāris 2009 /Nr.8 (551)

Top Satversmes komentāri
2 komentāri
Foto: Boriss Koļesņikovs, “LV”

Pēc profesora Ringolda Baloža ierosinājuma vairāki atzīti tiesību speciālisti vienojās izstrādāt Satversmes komentārus. Sākotnēji autoru kolektīvs strādās ar Satversmes 8. nodaļu, lai sagatavotu Satversmes personas pamattiesību kataloga komentāru. Šis projekts ir izpelnījies augstu LU zinātnisko pētījumu projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu, taču šogad Izglītības un zinātnes ministrijas programmā zinātniskās darbības attīstīšanai augstskolās 2009.gadā līdzekļi nav piešķirti. Tomēr darbs pie Satversmes komentāriem turpinās, un zinātnieku darbu atbalsta VSIA "Latvijas Vēstnesis" un SIA "Lursoft".

Satversmes 8. nodaļas komentāra sagatavošanā iesaistīti vairāk nekā divdesmit pieci tiesību speciālisti, tostarp Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese Ineta Ziemele, profesori Ilma Čepāne, Valentija Liholaja, Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga un Jānis Rozenfelds, Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis, Augstākās tiesas senatori Jautrīte Briede un Jānis Neimanis, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš un Valsts prezidenta padomniece Inese Lībiņa-Egnere. Komentāru sagatavošanas darbu pārrauga redkolēģija, kurā piekrituši darboties tiesībsargs Romāns Apsītis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un LZA akadēmiķis Tālavs Jundzis.

Neraugoties uz saspringto darba kārtību, Valsts prezidents Valdis Zatlers 16. februārī tikās ar Satversmes komentāru sagatavošanas darba grupu. Tikšanās laikā Valsts prezidents pauda prieku, ka tiesību zinātnieki sākuši gatavot Satversmes komentāru, akcentējot, ka šodienas apstākļos komentāra izstrādāšana ir ļoti nepieciešams un vērtīgs zinātnieku darbs. Valsts prezidents arī augstu novērtēja izvēli komentāru aizsākt ar Satversmes 8. nodaļu, jo tieši ar pamattiesību normām ikdienā visbiežāk saskaras gan tiesību piemērotāji, gan arī valsts iedzīvotāji, aizstāvot savas tiesības tiesā. Tajā pašā laikā Valsts prezidents aicināja nākotnē turpināt darbu, lai komentārs aptvertu visas Satversmes nodaļas.

Tikšanās laikā tika prezentēts arī viena panta komentārs, kuru kā praktisku vadlīniju sagatavojis Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits. Viņš arī sniedza ieskatu vēlamajā komentāru iztrādāšanas metodoloģijā. Uzsverot, ka nav saglabājies plašs dokumentu klāsts, kas atspoguļotu vēsturiskā likumdevēja debates, izstrādājot un slīpējot Satversmes 8. nodaļas normas, Egils Levits aicināja par pamatu Satversmes normu iztulkošanā izmantot teleoloģisko iztulkošanas metodi.

Satversmes normas visupirms esot interpretējamas starptautisko cilvēktiesību dokumentu un to piemērošanas prakses kontekstā. Kā modernākais un aktuālākais starptautiskais cilvēktiesību dokuments tika minēta Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas ietver gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas standartu, gan arī jaunākās tendences pamattiesību aizsardzībā. Līdztekus starptautiskajām cilvēktiesībām komentāros vajadzētu aplūkot arī citu valstu praksi, īpaši akcentējot aktuālās pamattiesību aizsardzības tendences kaimiņvalstīs (Igaunija, Lietuva, Polija) un vadošajās demokrātiskajās tiesiskajās valstīs (Vācija, Francija, Šveice).

Līdztekus tam komentāros autoriem vajadzētu iezīmēt arī attiecīgās Satversmes normas veidošanos Latvijā, uzmanību veltot arī pagaidu satversmju un 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" regulējumam.

Iecerēts, ka Satversmes normu komentāri tiks sagatavoti, izmantojot gan Latvijas, gan ārvalstu tiesību zinātnes un tiesību prakses atziņas, kā arī tie sniegs visaptverošu un pietiekamu ieskatu Satversmes 8. nodaļas normu formulējumos un saturā.

Jānis Pleps

0
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Almenora
25. Februāris 2009 / 00:43
0
ATBILDĒT
Sāpīgi redzēt, kā astronoīdiskās hierarhijas pārstāvji piekļūst tik svarīgiem informācijas kanāliem. Man mati ceļas stāvus, iedomājoties, kāda informācija būs iekodēta šajos komentāros, kurus lasīs un no kuriem ietekmēsies topošie juristi... Kā var rakstīt par kaut kādām pamattiesībām, ja pašā Latvijas sirdī cilvēks tiek pretlikumīgi iemests psihiatriskajā slimnīcā tikai tādēļ, ka ir izpratis pasaules kārtību?
pajoliņš
25. Februāris 2009 / 00:11
0
ATBILDĒT
Atvainojos par klišeju, bet 'profesors Ringolds Balodis' - tas skan lepni!Vai 'spītīga laušanās aizvērtās durvīs' tagad ir jauna tiesību disciplīna, kurā var tikt piešķirta profesūra?Bet lai jau būtu; šis jaunums atjauno manu cerību reiz kļūt par profesoru teorētiskajā astrofizikā.
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Rekviēms godam
19 komentāri
Linda Damane
Skaidrojumi. Viedokļi
Notariāta institūta aizsākums
Ir apritējuši piecpadsmit gadi, kopš Latvijas notariāts darbojas atbilstoši kontinentālās Eiropas tiesību sistēmai piederīgās latīņu tipa notariāta sistēmas principiem. Šajā periodā noticis salīdzinoši straujš progress ...
Ginta Sniedzīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Detālplānojumu spēkā esamības kontinuitātes aspekti
Līna Kovalevska
Domu mantojums
Pacienta autonomijas princips un tā izpausmes
Šis raksts ir veltīts pacienta autonomijas jeb personas pašnoteikšanās principam. Tas, attīstoties no individuālisma idejām filozofijā, strauju evolūciju piedzīvoja 20. gadsimta otrās puses medicīnas ētikas diskusijās ...
Tiesību prakse
Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām
Mantas iegūšanas fakts laulības kopdzīves laikā pats par sevi nedod pamatu uzskatīt šo mantu par kopīgu mantu, uz kuru attiecināmi Civillikuma 89. panta otrās daļas noteikumi, ka viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS