Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Februāris 2009 /Nr.5 (548)

Publisko tiesību līgumi
un to kontrole administratīvā procesa kārtībā
1 komentāri
Mg.iur.
Ieva Višķere
LU Juridiskās fakultātes doktorante,
TM valsts sekretāra tieslietu konsultante,
AT Judikatūras nodaļas konsultante administratīvajās lietās 

Raksta mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu administratīvajam procesam pakļauto publisko tiesību līgumu regulējumā Latvijā un dažos no tā izrietošajos diskutējamajos tiesību jautājumos.

šis raksts ir maksas saturs
ATVĒRT AR KODU
5
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Jautājums
9. Februāris 2009 / 15:55
0
ATBILDĒT
Vai civiltiesisks līgums var būt tikai privāto tiesību līgums?
visi numura raksti
Sannija Matule, Veronika Krūmiņa
Intervija
Senātu nesaista draudzība ar valsts pārvaldi
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, līdzīgi kā administratīvās tiesas kopumā, tagad, februāra sākumā, atzīmē savas pastāvēšanas piekto gadskārtu. Tā sakrīt ar jauno administratīvo tiesu namu ...
7 komentāri
Andrejs Judins
Skaidrojumi. Viedokļi
Kriminālatbildība par masu nekārtībām
Atbildība par masu nekārtībām ir paredzēta Krimināllikuma (KL) 225. pantā. Analogas tiesību normas tika formulētas arī citos kriminālkodeksos un sodu likumos, kas 20. gadsimtā reglamentēja krimināltiesiskās attiecības Latvijā. ...
Jānis Pleps
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvais Senāts un Satversme: neizmantotās iespējas
Kopš administratīvo tiesu atjaunošanas Latvijā pagājuši jau pieci gadi. Šajos piecos gados administratīvās tiesas jo sevišķi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments ir daudz paveikuši gan tiesību piemērošanā ...
Tiesību prakse
Augstākas instances tiesas kompetence,
izskatot blakus sūdzību
Augstākas instances tiesai, izskatot blakus sūdzību, ir kompetence pēc būtības lemt tikai par to jautājumu, kas ar blakus sūdzību nonācis tās izskatīšanā. Proti, blakus sūdzības kārtībā ir pārbaudāms tikai tas ar lietas ...
1 komentāri
Tiesību prakse
Par zaudējumu piedziņu no apdrošinātāja
Civillikuma 1779. pants noteic, ka katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumu, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. Apdrošinātāja prettiesiskā rīcība izpaužas Sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības ...
AUTORU KATALOGS