ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Oktobris 2011 /Nr.41 (688)

Neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensēšana
Edgars Korčagins
Labklājības ministrijasEiropas un juridisko lietu departamenta direktors 

Šī raksta mērķis ir sniegt viedokli par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu un neizmantotā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kompensēšanu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, saistībā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2010. gada 10. novembra spriedumu lietā Nr. SKC-667 (turpmāk – Senāta spriedums), kas ir radījis plašas diskusijas sabiedrībā par minētajiem jautājumiem.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir viens no atpūtas laika veidiem, kas nodrošina darbiniekam atpūtas iespēju darba gadā. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu darbinieka tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma tiesiskais regulējums ir ietverts Satversmes 107. pantā un tādos Latvijai saistošajos starptautisko tiesību dokumentos kā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ANO Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Starptautiskās darba organizācijas konvencijā Nr. 132 "Par apmaksātu atvaļinājumu". Eiropas līmenī minētās tiesības ir nostiprinātas Eiropas Sociālajā hartā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ēriks Kalnmeiers, Sannija Matule
Numura tēma
Zādzība prokuratūrā ir ārkārtējs notikums
Piecpadsmit gadu laikā divas zādzības no prokuratūras, līdzi ņemot krimināllietu materiālus, ne vien skaitliski, bet arī pēc nodarījuma objekta neļauj šos noziegumus ierindot ikdienišķo notikumu klāstā. Uz to norāda arī ...
5 komentāri
Numura tēma
Krimināllietas materiālu atjaunošanas teorētiskie un praktiskie apsvērumi
Par zādzību un apstākļiem, kas saistīti ar ielaušanos Zemgales tiesas apgabala prokuratūras ēkā Jelgavā, nozogot vairāku kriminālprocesu materiālus, plašāk lasiet šajā pašā numurā publicētajā sarunā ar ģenerālprokuroru ...
1 komentāri
Gints Vilgerts
Nedēļas jurists
Gints Vilgerts
4 komentāri
Ilze Gredzena
Numura tēma
Pārdomas par valsts atbildību nozaudēto krimināllietu sakarā
No Prokuratūras likuma 1. panta pirmās daļas izriet, ka prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros. No tā vispārīgi izriet ...
3 komentāri
Akadēmiskā dzīve
Notikusi doktoru promocijas ceremonija
Sestdien, 1. oktobrī, Latvijas Universitātes (LU) Senāta svinīgajā sēdē, kas veltīta augstskolas 92. gadadienai, notika doktoru promocijas ceremonija. LU ar šādu ceremoniju jau vairākus gadus ir atjaunojusi tradīciju godināt jaunos ...
AUTORU KATALOGS