ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

21. Februāris 2012 /Nr.8 (707)

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes – grozīt vai interpretēt
Mg.iur.
Evija Novicāne
zvērināta advokāte, sertificēta maksātnespējas procesa administratore 
Mg.iur.
Kaspars Novicāns
zvērināts advokāts, sertificēts maksātnespējas procesa administrators 

SIA "Palink" maksātnespējas procesa pasludināšana rosinājusi atsākt diskusiju par Maksātnespējas likuma iespējamām nepilnībām. Šī notikuma kontekstā rodas jautājums, vai Maksātnespējas likuma 57. panta noteikumi ir pietiekami efektīvi, lai varētu izpildīt maksātnespējas tiesiskā regulējuma galveno uzdevumu – aizsargāt darbotiesspējīgos komersantus un laikus likvidēt maksātnespējīgos. Jāņem vērā, ka efektīvs maksātnespējas tiesiskais regulējums ir stabilas un konkurētspējīgas komercdarbības vides priekšnoteikums, tādēļ būtu lietderīgi saskatīt esošās nepilnības un tās novērst.

Raksta mērķis ir izvērtēt Maksātnespējas likuma 57. panta otrajā un trešajā punktā noteikto maksātnespējas procesa pazīmju atbilstību mūsdienu tendencēm un starptautiskās pieredzes ieteikumiem, tādējādi rosinot plašāku diskusiju par juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmju grozīšanas un pilnveidošanas nepieciešamību. Tā kā likuma grozījumu sagatavošanai nepieciešams zināms laiks, autori sniegs arī savu skatījumu par esošās Maksātnespējas likuma 57. panta redakcijas interpretēšanu.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Maksātnespējas likuma izstrādē izmantotas Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komitejas (UNCITRAL) Vadlīnijas maksātnespējas tiesību politikas veidotājiem1 (turpmāk tekstā – UNCITRAL vadlīnijas), un tieši ar šīm vadlīnijām lielā mērā ir pamatots esošais maksātnespējas procesa pazīmju regulējums.2 Tādēļ autori rakstā īpašu uzmanību veltīs UNCITRAL vadlīniju satura analizēšanai.

 

Starptautiskās pieredzes skatpunkts

Domājot par starptautisko pieredzi maksātnespējas tiesiskā regulējuma jomā, pirmām kārtām prātā nāk UNCITRAL vadlīnijas, ko pēc skrupulozas dažādu valstu tiesiskā regulējuma izpētīšanas izdevusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komiteja.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Uldis Krastiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Non bis in idem vai ne bis in idem
Princips, ka personu par vienu un to pašu noziedzīgo nodarījumu nedrīkst atkārtoti sodīt, ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem krimināltiesību principiem, kas izriet no cita, pēc satura plašāka, krimināltiesību principa – ...
20 komentāri
Tieslietu ministrija
Notikums
Eiropas Komisija "Palink" lietā uzrunā tieslietu ministru
Reaģējot uz saņemto sūdzību, janvāra izskaņā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, tieslietu, pamattiesību un pilsonības komisāre Vivjena Redinga (Viviane Reding) un Eiropas Komisijas loceklis, iekšējā tirgus un pakalpojumu ...
1 komentāri
Andris Teikmanis
Nedēļas jurists
Andris Teikmanis
1 komentāri
Erlens Markovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Saistību bezstrīdus piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā uzlabošanas virzieni
Ātrais dzīves un komercdarbības ritms dažādu valstu juristiem un likumdevējiem liek domāt par tikpat ātru tiesisko mehānismu izstrādi un ieviešanu. Kā vienu no svarīgākajiem ātras komercdarbības šķēršļiem var minēt saistību ...
5 komentāri
Aleksandrs Kuzmins
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai Satversmē ir lieki vārdi
Ir izplatīts viedoklis, ka neviena Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk tekstā – Satversme)1 "norma vai tās daļa nevar tikt uzskatīta par lieku".2 Acīmredzamākais pretarguments tam ir Satversmes 9. pants, kas prasa, lai Saeimas ...
47 komentāri
AUTORU KATALOGS