ŽURNĀLS Informācija

12. Aprīlis 2016 /Nr.15 (918)

Latvijas tieslietu sistēma uzņēmēju vērtējumā

Aprīļa beigās Tieslietu padomē ir ieplānota šā gada sākumā veiktas aptaujas prezentācija, izvērstāk atklājot Latvijas uzņēmēju viedokli par tieslietu sistēmu. Kā liecina "Jurista Vārda" rīcībā nodotā aptaujas ziņojuma pārskats, ko redakcijai uzticēja tā autors – Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Dr. oec. Arnis Sauka, vietējo uzņēmēju skatījums uz tieslietu sistēmu nav pārāk optimistisks. Proti, vien nepilni divi procenti aptaujāto to vērtē kā izcilu, bet, kopsavelkot visus datus, uzņēmēju skatījumā Latvijas tieslietu sistēmas kvalitāte ir viduvēja, komentāri nav komplimentāri arī tiesvedības termiņiem un spriedumiem civillietās.

Kādēļ uzņēmējus interesē tieslietas

Pārskata ziņojuma "Latvijas uzņēmēji par Latvijas tieslietu sistēmu" autors A. Sauka stāsta, ka viņa tiešo interešu jomas ir ekonomika un uzņēmējdarbība. Tādēļ līdztekus akadēmiskajam un zinātniskajam darbam Latvijas un vairākās ārvalstu augstskolās viņa pētniecības intereses aptver tādas jomas kā ēnu ekonomika, uzņēmējdarbības konkurētspēja un sociālais pienesums, uzņēmējdarbības politika un vides attīstība, mazā un vidējā biznesa attīstība starptautiskos tirgos u.tml. Taču uzņēmējdarbības procesu pētniecībā, kurā viņš specializējas, starpdisciplināra pieeja ir neizbēgama, tādēļ šo pētnieku redzeslokā mēdz nokļūt arī juridiski, ar tieslietām saistīti jautājumi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Maira Čentoricka, Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunais tiesu ekspertu likums
Raugoties no tiesību politikas plānošanas viedokļa, Tieslietu ministrija ir vadošā iestāde tiesu ekspertīžu politikas jomā.1 2007. gada 1. jūlijā stājās spēkā Tiesu ekspertu likums, kas bija pirmais normatīvais akts, kas ...
1 komentāri
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Oriģināls skatījums uz tiesas procesa būtību un uzdevumiem
Šī gada 1. aprīlī Augstākajā tiesā tika atvērta grāmata "Dialoga loma tiesas spriešanā". Tās autors ir tiesību zinātņu doktors Gatis Bārdiņš, monogrāfijas pamatā ir viņa promocijas darbs par šo pašu tēmu. Grāmatas ...
Jānis Neimanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Darbnespējīgas personas jēdziena saturs Krimināllikuma 40. panta otrajā daļā
Krimināllikumā noteikts, ka piespiedu darbs ir viens no Latvijā piemērojamiem kriminālsoda veidiem, kas nav piemērojams darbnespējīgām personām (Krimināllikuma 40. pants. Piespiedu darbs). Jautājums par to, kas saprotams ar jēdzienu ...
1 komentāri
Jānis Baumanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Nodoma interpretācijas problemātika krimināltiesībās
2013. gada 1. aprīlī stājās spēkā 2012. gada 13. decembrī Saeimā pieņemtais likums "Grozījumi Krimināllikumā", ar kuru Krimināllikuma 9. pants tika izteikts jaunā redakcijā. Līdz grozījumu izdarīšanai Krimināllikuma 9. pantā ...
1 komentāri
Agita Rudziša
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības tikt aizmirstam un to ietekme uz tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību
Kopš 2014. gada 13. maija ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Google Spain lietā interneta meklētājprogrammām Eiropas Savienībā ir jānodrošina personas datu papildu aizsardzība.
AUTORU KATALOGS