ŽURNĀLS Numura tēma

27. Jūnijs 2017 /Nr.27 (981)

Tiesas un mediji. Atrisināmas vai neatrisināmas pretrunas?
Anda Rožukalne
RSU asociētā profesore 

Katra no virsrakstā minētajām pusēm – kā tiesas, tā mediji – vēlētos, lai otra labāk izprot tās darba specifiku. Tā varētu īsi atbildēt uz jautājumiem par to, kāpēc tiesnešiem un tiesu darbiniekiem ne vienmēr ir skaidri žurnālistu radītā satura profesionālās kvalitātes kritēriji.

Mediji patērētājiem vai pilsoņiem?

Šis raksts tapis pēc Rīgas apgabaltiesas rīkotās diskusijas par tiesu komunikāciju. Tajā izskanēja neizpratnes pilni pārmetumi žurnālistiem par to, kā tiesu darbs tiek parādīts medijos. Neminot konkrētus žurnālistus, tika uzdoti konkrēti jautājumi: kāpēc informācija mēdz būt vienpusīga, nesabalansēta, neprecīza, kāpēc daļa žurnālistu neizprot tiesu darba unikalitāti? Vai arī žurnālistiem ir jāievēro kādi noteikumi, ja tādi ir tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem?

Lai gan ikviens redz, ko dara žurnālisti, es ieteiktu katru rakstu vai sižetu ieraudzīt Latvijas mediju sistēmas kontekstā, jo visi mediji un visi žurnālisti nav vienādi. Ja zinām, ka mediju darbs ietekmē sabiedrību, būtiski ieraudzīt, kas ietekmē medijus. Ierobežotā apjoma dēļ nav iespējams izvērtēt daudzas nianses, tāpēc šī raksta mērķis ir ieskicēt dažus problēmjautājumus un piedāvāt to skaidrojumu.

Tie auditorijas pārstāvji, kas sagaida, ka mediji būs atbildīgi un rīkosies sabiedrības interesēs, pārstāv mediju darbības normatīvo skatījumu. Tas piedāvā ideālo, jābūtības pilno atbildi uz svarīgo jautājumu: kas jādara medijiem un žurnālistiem? Diskutējot par žurnālistiku 21. gadsimtā, Marks Deuze formulē piecas galvenās vērtības:1 žurnālisti, aktīvi vācot un izplatot informāciju, piedāvā sabiedrisku pakalpojumu; žurnālistikas godīgumu un uzticamību balsta objektivitāte un neitralitāte, žurnālistiem jābūt brīviem, neatkarīgiem un autonomiem; žurnālistiku raksturo tūlītējība un ātrums; profesionālā ētika ir nozīmīga.

12
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Numura tēma: tieslietu sistēmas un sabiedrības komunikācija
Šis žurnāla laidiens veltīts komunikācijai tieslietu sistēmā. Neskatoties uz vispārējo un plašo tvērumu, tas nav ne vienkāršs, ne arī viennozīmīgs temats. Atslēgvārds "komunikācija" ir kopīga atbildība un dažkārt negribētas ...
7 komentāri
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Numura tēma
Kāda ir tiesu komunikācija mediju vērtējumā
Pirms diviem gadiem Tieslietu padome apstiprināja divus dokumentus: Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas (Tieslietu padomē pārstāvētajām institūcijām) un Tiesu komunikācijas stratēģiju, kas ir rīcības normatīvs tiesām. ...
Laila Jurcēna
Numura tēma
Kritika: tiesu varas autoritātes stiprinātāja un tiesnešu neatkarības veicinātāja
Tiesu varas pienācīga reakcija uz kritiku ir nozīmīgs faktors tiesas neatkarības un autoritātes nodrošināšanai. Lai adekvāti reaģētu, jālīdzsvaro divas fundamentālas konstitucionālas vērtības – vārda brīvība, no vienas puses, ...
Daiga Vilsone
Numura tēma
Tiesu nolēmumu kritikas robežas un kritika, kuras pietrūkst
Dāvis Volksons
Numura tēma
Sīkumi, kas ietekmē sabiedrisko domu
AUTORU KATALOGS