ŽURNĀLS Numura tēma

27. Jūnijs 2017 /Nr.27 (981)

Sīkumi, kas ietekmē sabiedrisko domu
Mg. iur.
Dāvis Volksons
zvērināts advokāts, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis komunikatoru sanāksmēs ar citām tiesu varas institūcijām 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijā praktizējošus zvērinātus advokātus. Katrs advokāts ir tiesu varai piederīga persona, un līdz ar to arī katra advokāta uzdevums ir rūpēties par savu tēlu, advokatūras tēlu un tiesu varas tēlu kopumā. Sabiedrisko attiecību veidošanas mērķis ir sabiedrības uzticības stiprināšana advokatūrai, tiesu varai un mūsu valstij. Ticības vairošana, ka tiesas ceļā pastāv iespēja taisnīgi atrisināt strīdus, aizsargāt savas tiesības un efektīvi vērsties pret tiesību aizskārējiem, mazinās sabiedrības bezspēcības sajūtu, palielinās klientu daudzumu kolēģiem un stiprinās demokrātiju mūsu valstī.

Par sabiedrisko attiecību veidošanas nepieciešamību zvērinātu advokātu kolēģijai biju domājis jau ilgāku laiku. Uzrakstīju padomei iesniegumu ar lūgumu uzticēt man piedalīties sabiedrisko attiecību veidošanā. Tas tika apstiprināts. Tā līdz šim brīdim brīvprātīgi un paralēli savam ikdienas darbam cenšos šos jautājumus koordinēt. Uzskatu, ka sabiedrisko attiecību veidošana (komunikācija ar medijiem, ar citām tiesu varai piederīgām personām, sabiedrības izglītošana, sociālo tīklu uzturēšana un to satura veidošana, krīzes komunikācija) ir mūsdienu nepieciešamība, kuru advokatūra nedrīkst ignorēt.

4
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Numura tēma: tieslietu sistēmas un sabiedrības komunikācija
Šis žurnāla laidiens veltīts komunikācijai tieslietu sistēmā. Neskatoties uz vispārējo un plašo tvērumu, tas nav ne vienkāršs, ne arī viennozīmīgs temats. Atslēgvārds "komunikācija" ir kopīga atbildība un dažkārt negribētas ...
7 komentāri
Rasma Zvejniece, Augstākā tiesa
Numura tēma
Kāda ir tiesu komunikācija mediju vērtējumā
Pirms diviem gadiem Tieslietu padome apstiprināja divus dokumentus: Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas (Tieslietu padomē pārstāvētajām institūcijām) un Tiesu komunikācijas stratēģiju, kas ir rīcības normatīvs tiesām. ...
Laila Jurcēna
Numura tēma
Kritika: tiesu varas autoritātes stiprinātāja un tiesnešu neatkarības veicinātāja
Tiesu varas pienācīga reakcija uz kritiku ir nozīmīgs faktors tiesas neatkarības un autoritātes nodrošināšanai. Lai adekvāti reaģētu, jālīdzsvaro divas fundamentālas konstitucionālas vērtības – vārda brīvība, no vienas puses, ...
Anda Rožukalne
Numura tēma
Tiesas un mediji. Atrisināmas vai neatrisināmas pretrunas?
Katra no virsrakstā minētajām pusēm – kā tiesas, tā mediji – vēlētos, lai otra labāk izprot tās darba specifiku. Tā varētu īsi atbildēt uz jautājumiem par to, kāpēc tiesnešiem un tiesu darbiniekiem ne vienmēr ir skaidri ...
Daiga Vilsone
Numura tēma
Tiesu nolēmumu kritikas robežas un kritika, kuras pietrūkst
AUTORU KATALOGS