ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

12. Marts 2019 /Nr.10 (1067)

Par pieeju tiesai vides aizsardzības interesēs
Mg. iur.
Ieva Višķere
Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora p.i. 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants noteic, ka valstij ir pienākums aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Satversmes tiesa, interpretējot šo tiesību normu, atzinusi, ka Latvijā tiesības dzīvot labvēlīgā vidē tiek atzītas kā cilvēktiesības, kas attiecīgi ir piemērojamas tieši un rada ikvienam subjektīvās tiesības prasīt tiesību dzīvot labvēlīgā vidē aizskāruma novēršanu tiesas ceļā.1

[1] Vienlaikus no šīs normas izriet arī valsts pienākums rūpēties un aizsargāt vidi sabiedrības (arī nākamo paaudžu) interesēs. Tas citastarp nozīmē, ka valstij ir pienākums izveidot un nodrošināt tādu ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanas un kontroles procesu, kas pēc iespējas efektīvāk ļauj īstenot vides aizsardzību. Atbilstoši vides tiesībās atzītajam piesardzības principam šim procesam jānodrošina tas, ka pirms vidi ietekmējošu darbību īstenošanas tiek veikts pienācīgs izvērtējums, kas citastarp ietver arī sabiedrības iesaistīšanu – efektīvu sabiedrības informēšanu, sabiedrības tiesības līdzdarboties (izteikt uz pietiekamu informāciju balstītu viedokli), kā arī tiesības iebilst pret iestāžu pieņemtiem vidi ietekmējošiem lēmumiem.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Kā tiesas uzraudzība nodrošina vides aizsardzību
Tiesības uz labvēlīgu vidi ietilpst mūsdienu cilvēktiesību tvērumā, savukārt plašākā nozīmē rūpes par vidi un dabas aizsardzību ir vienīgais veids, kā nodrošināt cilvēces pastāvēšanas ilgtspēju, kas, palielinoties cilvēku ...
2 komentāri
Ilze Znotiņa, Dace Vītola
Tiesību politika
Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
Jautājumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un šobrīd noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un ...
Latvijas Vēstnesis
Informācija
Jaunums: vietnē likumi.lv pieejami tiesu nolēmumi
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktiem vietnē Likumi.lv: tajā tiesību akti ir papildināti ar atsaucēm uz Augstākās ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts iestāžu rūpības pienākuma princips: saturs un piemērošana administratīvajās tiesībās
Nesen, meklējot tīmeklī informāciju par administratīvā procesa principiem, uzdūros Eiropas Savienības administratīvā procesa principu analīzei.1 Analīzē kā viens no pamatprincipiem bija norādīts rūpības pienākums (angļu val. the ...
Santa Ratnika
Tiesību prakses komentāri
Vides aizsardzības nolūkā ierosināta tiesas kontrole pār būvatļauju
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 103. panta pirmajai daļai administratīvā procesa tiesā būtība citastarp ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta tiesiskumu. Minētajā normā nostiprināts vispārīgs ...
AUTORU KATALOGS