ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

27. Oktobris 2020 /Nr.43 (1153)

Preču zīmju sajaucamas līdzības konstatācija Eiropas Savienības Tiesas praksē
Mg. iur.
Inese Rendeniece
Vecākā ZAB "BDO Law" juriste 
Mg. iur.
Stella Kaprāne
Jaunākā ZAB "BDO Law" juriste 

Preču zīmes eksistē, lai identificētu produktu un pakalpojumu izcelsmes avotu to potenciālajiem klientiem,1 lai nodrošinātu preču un pakalpojumu atpazīstamību, to asociāciju ar attiecīgo ražotāju, tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju,2 kā arī radītu noteiktas kvalitātes un reputācijas iespaidu, veicinot patērētāja izvēles izdarīšanu par labu tieši šīm precēm un pakalpojumiem.3 Preču zīmju aizsardzības jautājumu aktualizējis gan jaunais Preču zīmju likums, gan intelektuālā īpašuma tiesību jomā Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) praksē pēdējo divu gadu laikā bieži par preču zīmes sajaucamas līdzības konstatāciju spriedumos paustie EST secinājumi.

Rakstā īsi aplūkota jaunākā pēdējo divu gadu laikā tapusī EST prakse preču zīmju aizsardzības lietās, uzsverot jaunākās EST atziņas preču zīmju atšķirtspējas un arī preču zīmju tiesību aizsardzības realizācijas jautājumos 11 EST spriedumos, kā arī papildinot šīs atziņas ar Latvijas tiesu prakses secinājumiem minētajā jomā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Direktīvas 2015/2436 5. panta pirmā daļa nosaka, ka preču zīmi nereģistrē vai, ja tā reģistrēta, reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja "tā ir identiska agrākai preču zīmei un preces vai pakalpojumi, kam preču zīme pieteikta vai reģistrēta, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem tiek aizsargāta agrākā preču zīme, [..] tās identiskuma vai līdzības agrākai preču zīmei dēļ un preču zīmju aptverto preču vai pakalpojumu identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja, ka sabiedrība šīs preču zīmes var sajaukt.4 Minētais ir tā dēvētais preču zīmju relatīvais atteikuma vai neesamības pamats, kas ietverts arī Preču zīmju likuma 7. pantā un turpmākajos pantos (agrākā preču zīme kā relatīvais pamats reģistrācijas atteikumam vai reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu).5

1. Attiecībā uz preču zīmju sajaucamas līdzības jēdzienu jaunākajā tiesu praksē EST 2020. gada 5. marta spriedumā tā dēvētajā Halloumi lietā secina, ka apzīmējumu sajaukšanas iespēja ir iespēja, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka ar agrāko preču zīmju aptvertās preces vai pakalpojumi un ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi aptvertās preces vai pakalpojumi ir no viena un tā paša uzņēmuma vai attiecīgā gadījumā no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem.

Minētajā lietā Bulgārijā reģistrēta sabiedrība M.J. Dairies EOOD lūdza EUIPO (European Union Intellectual Property Office jeb Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs) kā Eiropas Savienības preču zīmi reģistrēt vārdisku un grafisku apzīmējumu BBQLOUMI attiecībā uz Nicas nolīguma 29., 30. un 43. klases precēm un pakalpojumiem. Kipras fonds Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi iesniedza iebildumus pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, norādot uz sajaucamo līdzību ar savu Eiropas Savienības kolektīvu preču zīmi HALLOUMI, kas reģistrēta attiecībā uz Nicas nolīguma 29. klasi. EUIPO noraidīja sūdzību, atzīmējot, ka starp apzīmējumiem nepastāv nekāda sajaukšanas iespēja, un šādu viedokli atbalstīja arī Vispārējā tiesa.6

EST lietā secināja, ka Vispārējā tiesa, vērtējot agrākās preču zīmes HALLOUMI atšķirtspēju un iekļaujot to sajaukšanas iespējas esamības vērtējumā, rīkojusies pareizi, tomēr norādīja, ka sajaukšanas iespējas konstatēšanai ir jāizvērtē, vai tas, ka no vizuālā, fonētiskā un konceptuālā viedokļa apzīmējumu starpā ir tikai vāja līdzības pakāpe, ir kompensēts ar faktu, ka preces, kurām preču zīmes tiek lietotas, ir pilnīgi identiskas, secinot, ka Vispārējā tiesa minēto izvērtējamu nav veikusi.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Preču zīmju likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Kārkliņš, Edijs Brants
Skaidrojumi. Viedokļi
Par Komerclikuma 172. panta sestajā daļā noteiktā trīs mēnešu termiņa juridisko dabu
8 komentāri
Vija Kalniņa
Akadēmiskā dzīve
Jauni tiesību zinātņu doktori
Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2020. gada septembrī un oktobrī aizstāvēti divi promocijas darbi. 23. septembrī promocijas darbu "Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu" aizstāvēja Jānis Priekulis, bet 14. ...
3 komentāri
Ringolds Balodis
Viedoklis
Ir nepieciešama adekvāta pēcnācējnorma svītrotā Satversmes 81. panta vietā
Andrejs Judins
Atsaucoties uz publicēto
Atgriežoties pie jautājuma par nepilngadīgo kriminālatbildības reformu
Edgars Džeriņš
Viedoklis
Kasācijas neesamība veicina nepieņemamus un tiesas necienīgus brāķus tiesas spriešanā
Vēršot uzmanību uz aktuālajām problēmām praksē, šajā rakstā autors dalās pieredzē par tiesu prakses gadījumu, kad tikai pēc lietas izskatīšanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izdevās novērst personas prettiesisku ...
AUTORU KATALOGS