ŽURNĀLS Atsaucoties uz publicēto

3. Augusts 2021 /Nr.31 (1193)

Turpinot diskusiju par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā
Mg. iur.
Sigita Martinsone
Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes lektore 

Iepazīstoties ar Egona Rusanova 2021. gada 20. jūlija "Jurista Vārdā"1 pausto viedokli par plānotajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) – likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (897/Lp13),2 autore, piekrītot minētajā rakstā paustajam, vēlas turpināt diskusiju un sniegt viedokli par plānotajiem KPL grozījumiem, kam paredzama būtiska ietekme uz krimināllietu iztiesāšanu ne vien no praktiskā, bet arī procesuālā viedokļa, apdraudot taisnīgu un objektīvu krimināllietu iztiesāšanu.

Komentējot plānotos grozījumus KPL par tiesas sēdes fiksēšanu, jānorāda, ka, pirmkārt, ir būtiski saprast likumdevēja mērķi šādu grozījumu izdarīšanai, jo no likumprojekta anotācijas tas pietiekami skaidri un izsmeļoši neizriet.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Emīls Jonins
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa ar dezinformāciju Latvijā (I)
Divu rakstu sērijā autors vērsīs lasītāju uzmanību uz to, kas ir dezinformācija un ar kādiem riskiem ir saistīti nepārdomāti un pārmērīgi centieni to ierobežot, kā arī norādīs uz, iespējams, alternatīviem līdzekļiem, kā ...
3 komentāri
Ligita Fokrote
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts amatpersonu pienākums atlīdzināt prettiesiski gūtos ienākumus
Dita Plepa
Juridiskā literatūra
Cilvēka cieņa kā juridisks pētījuma objekts
Cilvēka cieņas koncepts balstās uz senām reliģiskām un filozofiskām tradīcijām, tomēr pēdējo simts gadu laikā tas ir kļuvis arī par juridisku fenomenu.1 Cilvēka cieņa ir gan normatīvā regulējuma objekts, gan juridisks arguments ...
Jevgēnija Ziņģe
Skaidrojumi. Viedokļi
Starptautiskā prakse, noslēdzot izslēdzošā ieskaita līgumus par atvasinātiem finanšu instrumentiem
Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu praktiskajos aspektos, noslēdzot līgumus par darījumiem ar atvasinātiem finanšu instrumentiem un izslēdzošā ieskaita veikšanā, ņemot vērā starptautiski atzītu līgumisko attiecību struktūru, ...
1 komentāri
Līga Mazure
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Līga Mazure
Tiesību zinātņu doktore, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) asociētā profesore, Rīgas Stradiņa universitātes vecākā pasniedzēja. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti 11 raksti un viedokļi. Pirmais raksts: 2006. gadā. Visas ...
AUTORU KATALOGS