ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

17. Augusts 2021 /Nr.33 (1195)

Trešo personu mantas aresta piemērošanas prakses problēmas pirmstiesas kriminālprocesā
Mg. iur.
Andrejs Nagodkins
Zvērināta advokāta palīgs SIA "ZAB V. Ickevics" 

Šis raksts ir veltīts aizskartā mantas īpašnieka tiesību un interešu aizsardzībai pirmstiesas kriminālprocesā, neaplūkojot Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 59. nodaļas noteikumus par aizskartā mantas īpašnieka tiesību un interešu aizsardzību procesā par noziedzīgi iegūtu mantu.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Gunārs Kūtris vienā no saviem "Jurista Vārdā" publicētajiem rakstiem "Iesaldēšana, arestēšana un konfiskācija: cilvēktiesības un kriminālprocesa intereses bankas kontos" ir izteicis tēzi, ka "noziedzīgi iegūtā manta nepārprotami ir jākonfiscē, taču tas ir jādara ar tiesiskiem līdzekļiem, nepārkāpjot cilvēktiesības. Valsts ir atbildīga, lai būtu sagatavoti profesionāļi, kas prot veikt finanšu izmeklēšanu un spēj pierādīt personas vainu noziegumā. Likumu pielāgošana nespējai šo uzdevumu izpildīt atgādina senākos laikos pielietoto principu "mērķis attaisno līdzekļus". Nedomāju, ka mēs ar to gribētu samierināties, ja uzskatām sevi par tiesisku valsti".1

Nenoliedzami, mantas, kura saistīta ar noziedzīgām darbībām, iegūšana, legalizācija, laišana normālajā civiltiesiskajā apritē ir apkarojama, šādu mantu konfiscējot, lai atņemtu noziedzīgu darbību veicējiem motīvu šādas noziedzīgas darbības veikt – gūt materiālu labumu. Autors pievienojas G. Kūtra viedoklim par to, ka noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijai nevajadzētu kļūt par mērķi, kura sasniegšanā jebkādi juridiski līdzekļi ir attaisnojami uz cilvēktiesību rēķina, taupot izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un citu iestāžu profesionālos un materiālos resursus.

Šis raksts ir veltīts aizskartā mantas īpašnieka tiesību un interešu aizsardzībai pirmstiesas kriminālprocesā, neaplūkojot KPL 59. nodaļas noteikumus par aizskartā mantas īpašnieka tiesību un interešu aizsardzību procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Šajā rakstā tiks aprakstīta arī viena krimināllieta no prakses (lietas identificējošie apstākļi mainīti; turpmāk – Prakses lieta), kurā procesa virzītājs pirmstiesas procesa ietvaros ar izmeklēšanas tiesneša akceptu ir arestējis visus kādas personas īpašumus, neņemot vērā, kad katrs no tiem ticis iegādāts un par kādiem līdzekļiem un nevērtējot, vai vispār kāds no arestētajiem īpašumiem var tikt konfiscēts saskaņā ar Krimināl­likuma (turpmāk – KL) normām, tajā skaitā arī nepiemērojot KL 70.14 pantā noteikto konfiskācijai pakļautās mantas aizstāšanu.

Prakses lietas ietvaros izkristalizējās arī citi problēmjautājumi pastāvošā tiesiskā regulējuma piemērošanā, kā arī tā atainoja pastāvošo aizskartā mantas īpašnieka tiesību aizsardzības līdzekļu pirmstiesas kriminālprocesā neefektivitāti, kas noved pie aizskartā mantas īpašnieka pamattiesību aizskāruma.

 

Prakses lietas apstākļi un mantas aresta pamatojums

Notikumi pirms mantas aresta

Persona A. 2019. gadā tikusi atzīta par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu. Persona B. ir personas A. tēvs.

Persona B. 2007. gadā atsavināja sev piederošu nekustamo īpašumu par 150 000 eiro; pirkuma maksa tika pārskaitīta uz personas B. kontu bankā, un persona B. šo ienākumu deklarēja Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Personas B. mantas arests

Kā iepriekš norādīts, persona A. ir atzīta par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu – valstij nodarītais kaitējums 100 000 eiro. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laiks – 2019. gada janvāris.

Šīs lietas ietvaros pirmstiesas kriminālprocesa stadijā procesa virzītājs pieņēma lēmumu, kuru akceptēja izmeklēšanas tiesnesis, par aresta uzlikšanu visai personas B.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Mārtiņš Pētersons
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesā pirms administratīvā procesa noslēgšanās
Vairākos Satversmes tiesas organizētos pasākumos ir izteikts aicinājums veltīt zinātniskas publikācijas konstitucionālo tiesību un Satversmes tiesas procesa jautājumiem. To ievērojot, raksts ir veltīts jautājumam par Satversmes tiesas ...
In memoriam
Latvijas juristu saime atvadās no Augstākās tiesas pirmā priekšsēdētāja un zvērināta advokāta Gvido Zemrībo
Reinis Markvarts
Viedoklis
Jānošķir cilvēka cieņa no goda un cieņas
1 komentāri
Āris Kakstāns
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Āris Kakstāns
Tiesību zinātņu maģistrs. No 2017. līdz 2019. gadam bijis "Jurista Vārda" tieslietu redaktors. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti 74 raksti. Pirmais raksts: 2014. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā  ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Valsts policijā nevar dienēt persona, kas sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu
Satversmes tiesa 2021. gada 11. jūnijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-50-01 "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. panta ...
AUTORU KATALOGS