ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

31. Augusts 2021 /Nr.35 (1197)

Vienošanās par konkurences ierobežojumiem pēc tiesisko attiecību beigām ar uzņēmumu valdes locekļiem
Mg. iur.
Stella Kaprāne
ZAB "BDO Law" juriste 

Būtisks aspekts uzņēmumu darbībā par savas informācijas aizsardzību ir uzņēmumu savstarpējās konkurences jautājums un komercnoslēpuma aizsardzība, jo no tā aizsardzības ir atkarīga komersanta uzņēmuma vērtība un tā attīstības iespējas arī pēc valdes locekļa pilnvaru izbeigšanās. Komercnoslēpuma aizsardzības klauzulu var ietvert arī darba līgumā ar valdes locekli, lai gan vienlaikus valdes locekļa pienākums savu pilnvaru laikā neizpaust komersanta uzņēmuma komercnoslēpumu izriet no valdes locekļa pienākuma vadīt sabiedrību kā rūpīgam saimniekam.

Komerclikuma 301. pants noteic, ka valde vada un pārstāv sabiedrību, atbild par tās komercdarbību, pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.4 Tādējādi uzņēmumam ir ļoti svarīgi pasargāt savu komercdarbību un tās ietvaros gūto informāciju, tostarp arī par klientiem, arī pēc savu valdes locekļu amata pilnvaru beigām.

Tomēr Komerclikuma regulējums nesatur informāciju par to, kāda termiņa konkurences ierobežojumu pieļaujams noteikt valdes loceklim pēc tā pilnvaru izbeigšanās, 171. pantā vien norādot, ka ir aizliegts bez padomes vai dalībnieku sapulces piekrišanas būt par komplementāru personālsabiedrībā vai dalībnieku ar papildu atbildību, vai slēgt darījumus sabiedrības komercdarbības jomā vai būt par citas sabiedrības valdes locekli sabiedrības komercdarbības jomā, ierobežojumus attiecinot tikai uz pilnvaru ieņemšanas laiku un paredzot zaudējumu atlīdzību minēto pārkāpumu gadījumā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Nolūka divējādais lietojums krimināltiesībās
Nolūks ir viens no nozīmīgākajiem krimināltiesību terminiem. Lai gan jautājums, vai persona rīkojusies ar noteiktu nolūku vai bez tā, sarežģītības ziņā daudz neatpaliek no tādiem subjektīvās puses problēmjautājumiem ...
Dina Gailīte
Notikums
Cilvēka cieņa ir tiesības justies cilvēcīgi un pienākums rīkoties cilvēcīgi  
Publisko tiesību institūta un tā vadītāja Arvīda Dravnieka rīkotais konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs ir juristu, politiķu, sabiedrības pētnieku un citu tiesībpolitikas interesentu tikšanās, kurā tiek analizētas tieslietu ...
Jurijs Krasnobokijs
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai tiesai jānoskaidro objektīvā patiesība civilprocesā
Patiesības noskaidrošana civilprocesā vienmēr bijusi aktuāla tēma. Juridiskajā literatūrā ir izteikti dažādi viedokļi par to. Katram lietas dalībniekam civilprocesā var būt sava patiesība. Ko nozīmē – var būt sava patiesība? ...
Māris Onževs
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Māris Onževs
Konsultants starptautiskos projektos. "Jurista Vārdā" līdz šim publicētas desmit viņa publikācijas. Pirmais raksts – 2009. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv
Lūcija Strauta
Skaidrojumi. Viedokļi
Kosmosa resursu komerciālā ieguve: nacionālo tiesību aktu atbilstība starptautiskajām kosmosa tiesībām
Kosmosa apguve ir iemantojusi popularitāti sabiedrībā, raisot lielu interesi par zinātnieku un kosmosa uzņēmēju darbību un sasniegumiem. Pēdējās desmitgades iezīmē arī būtisku tendenci – kosmosa apguvē iesaistās ne tikai valstis, ...
AUTORU KATALOGS