ŽURNĀLS Juristu likteņi

21. Decembris 2021 /Nr.51/52 (1213/1214)

Jānis Kalacs: tiesnesis ar ticību cilvēka dvēseles gaišajiem spēkiem
Rasma Zvejniece
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja 
Jānis Kalacs – Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs 1922. gadā
Foto: G. Kļackins, no Jāņa Prauliņa kolekcijas

Administratīvās justīcijas simtgadē ir īstais laiks pieminēt un iepazīt tos cilvēkus, kas bija pirmo vagu dzinēji administratīvo tiesību laukā toreiz, kad jaunajā Latvijas valstī tika pieņemts Likums par administratīvām tiesām, kas patiesībā bija likums ne tikai tiesām, bet visam administratīvajam procesam. Tie bija tiesneši, kuri jauno, neviennozīmīgi vērtēto likumu izskaidroja caur tā normu piemērošanu reālajās dzīves situācijās. Caur to arī likumi iedzīvojas sabiedrības ikdienā.

Galvenā administratīvās tiesu prakses veidotāja toreiz, tāpat kā tagad, bija kasācijas instance – Latvijas Senāta Administratīvais departaments (tā to toreiz sauca). Kaut gan Likums par administratīvām tiesām tika pieņemts 1921. gadā, Administratīvais departaments Senātā tika izveidots agrāk – 1919. gadā, reizē ar abiem pārējiem – Civilās kasācijas departamentu un Kriminālās kasācijas departamentu (1918. gadā senatoru bija vēl tik maz, ka Senāts nedalījās departamentos).

Laikā no 1918. gada līdz Senāta likvidēšanai 1940. gadā Administratīvajā departamentā strādājuši 10 senatori, un departamentam bijuši divi priekšsēdētāji – Kristaps Valters no 1919. līdz 1934. gadam un Jānis Kalacs no 1934. līdz 1940. gadam.

Par Kristapu Valteru, kurš bija ne tikai Administratīvā departamenta, bet vienlaikus arī Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs, jau ir rakstīts gan "Augstākās Tiesas Biļetenā",1 gan "Jurista Vārdā".2 Ar piemiņas ozola stādīšanu K. Valtera dzimtajā pusē Kuldīgā Augstākā tiesa sāka Latvijas Senāta simtgades gadu.

Šis raksts būs mēģinājums vairāk iepazīt Administratīvā departamenta otro priekšsēdētāju J. Kalacu, kurš departamenta vadītāja amatā bija īsāku laiku – tikai sešus gadus, bet senatora amatā – 19 gadus no 23 Senāta pastāvēšanas gadiem. Tātad praktiski visa Latvijas administratīvo tiesību prakse pirmajā brīvvalsts laikā bija veidota ar viņa vislielāko līdzdalību.

J. Kalacam mūžībā aizejot, viņa līdzgaitnieks senators Mintauts Čakste rakstīja: "Kā jurists ar plašu izglītību un lielu praks, Kalācis3 ieņēma izcilu vietu latviešu tiesībnieku starpā. Viņa ietekmē veidojās administratīvās tiesas prakse, un tai nebija tās pagātnes kā civilajai un kriminālajai tiesai. Prakse bija radāma no pašiem pirmsākumiem. Senators J. Kalācis šo uzdevumu veica sekmīgi, un Latvijas brīvvalsts administratīvās tiesas vēsture paliks saistīta ar viņa vārdu. Savas lielās zināšanas un piedzīvojumus senators Kalācis parādīja arī likumprojektu izstrādāšanā un rakstos speciālajā literatūrā. [..] Senatoru Jāni Kalāci latviešu juristu saime paturēs atmiņā kā vienu no saviem izcilākajiem locekļiem."4

 

Trikātas lauksaimnieka dēls

J. Kalaca plašā izglītība un lielā dzīves pieredze veidojās, izmantojot tā laika iespējas.

Dzimis 1868. gada 10. janvārī Trikātas pagasta Tiepeles muižā Valkas apriņķī lauksaimnieka ģimenē. Tēvs Pēteris, māte Henriete. Latvietis, luterticīgais.

Mācījies Tiepeles pagastskolā un Trikātas draudzes skolā, pēc tam Valmieras apriņķa skolā un Rīgas guberņas ģimnāzijā. Savā biogrāfijā J. Kalacs raksta: "Apmeklēt un pabeigt ģimnāziju man laimējās tikai tādēļ, ka ģimnāzijas vadība mani atsvabināja no mācības maksas, jo šos izdevumus mani vecāki nespēja nest." Apriņķu skolās un ģimnāzijās tolaik latviešu valoda netika ļauta, tādēļ ģimnāzisti apvienojās nelegālos pulciņos, kuros latviešu valodā lasīja un apsprieda referātus par dažādām tēmām.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Veronika Krūmiņa
Numura tēma
Esam uz pareizā ceļa
Santa Ozola, Līga Dāce
Notikums
Gads administratīvās justīcijas dubultās jubilejas noskaņās  
2021. gads ir bijis nozīmīgs gads administratīvajai justīcijai, jo tikušas atzīmētas divas fundamentālas jubilejas – martā apritēja 100 gadi kopš Likuma par administratīvām tiesām pieņemšanas, savukārt oktobrī apritēja 20 gadi ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Administratīvās justīcijas un administratīvā procesa ģenēze Latvijā
Administratīvās justīcijas simtgade un Administratīvā procesa likuma1 pieņemšanas divdesmitgade ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz administratīvās justīcijas un administratīvā procesa ģenēzi Latvijā. Lai gan neiztikt arī bez ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības un intereses administratīvajā procesā tiesā: pirms 100 gadiem un mūsdienās
Raksta mērķis ir noskaidrot, kas ar tiesībām un interesēm kā pieteikuma tiesību pamatu tika saprasts Senāta Administratīvā departamenta praksē un tiesību doktrīnā starpkaru periodā un tiek saprasts mūsdienās, vai šajā ziņā ...
Arlita Zariņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas sēdes vadīšana
Administratīvās justīcijas jubilejas gada notikumus, tostarp šo numuru, caurvij ideja, ka administratīvo procesu tiesā veido trīsstūris – cilvēks, valsts un tiesnesis. Tieši tiesnesim šajā attiecību trīsstūrī ir jānodrošina ...
AUTORU KATALOGS