ŽURNĀLS Juridiskā literatūra

18. Janvāris 2022 /Nr.3 (1217)

Jauna mācību grāmata cilvēktiesībās – ar zinātnisku vērienu

Pašā 2021. gada nogalē "Tiesu namu aģentūras" apgādā klajā nācis jauns, pārstrādāts un papildināts mācību grāmatas "Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē" izdevums. Jāatgādina, ka šī pirms vairāk nekā 20 gadiem iznākusī grāmata bija pirmais vispusīgais cilvēktiesību nozarei veltītais izdevums latviešu valodā un kļuva par neatņemamu jurisprudences studentu un tiesību piemērotāju rokasgrāmatu.

Pa šo laiku ir būtiski augušas un padziļinājušās Latvijas juristu zināšanas par cilvēktiesībām, turklāt dauzdējādā ziņā mainījusies un paplašinājusies arī cilvēktiesību izpratne Eiropā un pasaulē – gan doktrīnas un normatīvā regulējuma, gan tiesību prakses, tai skaitā starptautisko un nacionālo tiesu spriedumu, ziņā.

Tādēļ grāmatas zinātniskās redaktores – Eiropas Savienības Tiesas tiesneses un Rīgas Juridiskās augstskolas profesores Ph. D. (Cantab.) Inetas Ziemeles iniciatīva veidot jaunu, papildinātu un pārstrādātu grāmatas "Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē" izdevumu ir apsveicama, savukārt pati grāmata noteikti kļūs par būtisku pienesumu mūsdienu Latvijas juridiskās literatūras laukā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Krimināllikuma 191. vai 221. pants?
1 komentāri
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Lietu izskatīšana apelācijas instancē rakstveida procesā

Šī raksta mērķis ir sniegt ieskatu rakstveida procesa pozitīvajos un negatīvajos aspektos, kā arī analizēt dažu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi.

Sannija Matule
Informācija
Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai
Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros ir izstrādājusi bezmaksas tiešsaistes rīku automatizētām juridiskajām konsultācijām civiltiesībās – Ārpustiesas ceļvedi. Ar to paredzēts ...
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Likumdevējam, nosakot absolūto aizliegumu, jāvērtē samērīguma princips
Satversmes tiesa 2021. gada 4. novembrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2021-05-01 "Par Civillikuma 242. panta 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam", izbeidzot, pirmkārt, tiesvedību lietā daļā par ...
Inese Lībiņa-Egnere
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-05-01
AUTORU KATALOGS