ŽURNĀLS Informācija

19. Marts 2024 /Nr.12 (1330)

Publicēts ģenerālprokurora ziņojums par 2023. gadā paveikto un šī gada prioritātēm

Saskaņā ar Prokuratūras likuma 23. panta piekto daļu ģenerālprokurors līdz katra gada 1. martam iesniedz Saeimai ziņojumu par iepriekšējā gadā paveikto un nākamā gada darbības prioritātēm (Ziņojums).1 Iepazīstinām ar šī gada Ziņojuma būtiskākajām atziņām par paveikto un prioritātēm, ko prokuratūra izvirzījusi sev 2024. gadā.

Prokuratūras darbība 2023. gadā bija vērsta uz Prokuratūras darbības stratēģijā 2022.–2027. gadam (Stratēģija)2 definēto darbības prioritāšu un mērķu īstenošanu. Stratēģijas pirmā prioritāte ir kvalitātes nodrošināšana kriminālprocesa īstenošanā. Ziņojumā ir iekļauta informācija gan par kopējiem statistiskajiem rādītājiem valstī, gan analizētas tendences salīdzinājumā ar 2021. un 2022. gada rezultātiem, gan arī iekļauts izvērsts izklāsts par to, kā prokuratūrā tiek organizēts darbs ar mērķi nodrošināt Stratēģijā definēto prioritāšu sasniegšanu.

Stratēģijas otrā prioritāte nosaka, ka prokuratūras resursi īpaši jākoncentrē prioritārajiem darbības virzieniem. Tādēļ Ziņojumā uzmanība veltīta atsevišķu prioritāro darbības virzienu raksturojumam prokuratūrā, tajā skaitā par paveikto kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar valsts drošības apdraudējumu, vardarbību ģimenē, valsts amatpersonu izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, u.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Intervija
Arī tiesību zinātnē ir jānojauc domāšanas un fiziskās barjeras
Ir aizritējis nedaudz vairāk par mēnesi, kopš Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) darbu ir sākusi tās jaunizveidotā Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – SZF), kurā ir apvienotas trīs līdzšinējās – Juridiskā, ...
Gatis Bārdiņš
Notikums
Starptautiskā konferencē diskutē par kopējām Eiropas vērtībām, nacionālo konstitucionālo identitāti un Eiropas konsensu  
1. martā norisinājās Satversmes tiesas starptautiskā konference "Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā". Konference tika rīkota par godu divdesmitajai gadskārtai, kopš Latvija ir Eiropas Savienības ...
Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbildētāji prasībās par dalībnieku sapulču lēmumu apstrīdēšanu
Ekonomisko lietu tiesas kompetencē ietilpst strīdi par dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Jau kopš tiesas izveidošanas brīža gan tiesai, gan arī prasītājiem nereti aktuāls ir bijis jautājums, vai ...
1 komentāri
Ilona Kronberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Kara kriminoloģija
Klasiskā izpratnē kriminoloģija pētī noziedzību, kas ir sociāla parādība, un šis fakts jautājumus nerada. Tiek uzskatīts, ka noziedzībai nav vienas konkrētas definīcijas, jo tā ir nepārtrauktā attīstībā līdz ar sabiedrību. ...
1 komentāri
Kristiāna Purva
Skaidrojumi. Viedokļi
Konkrētā tirgus definēšana: jaunumi un izaicinājumi konkurences tiesībās
Tirgus definēšana ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem soļiem, vērtējot uzņēmuma rīcības atbilstību konkurences tiesībām. Lai veicinātu šī procesa caurredzamību un tiesisko noteiktību, Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) ...
AUTORU KATALOGS