ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Marts 2024 /Nr.12 (1330)

Konkrētā tirgus definēšana: jaunumi un izaicinājumi konkurences tiesībās
Bc. pol., LL.M
Kristiāna Purva
Konkurences padomes Analītiskā departamenta eksperte 

Tirgus definēšana ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem soļiem, vērtējot uzņēmuma rīcības atbilstību konkurences tiesībām. Lai veicinātu šī procesa caurredzamību un tiesisko noteiktību, Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) 1997. gadā izstrādāja "Paziņojumu par jēdziena "konkrētais tirgus" definīciju Kopienas konkurences tiesībās" (turpmāk – Paziņojums), kuru savā lēmumu pieņemšanas procesā izmanto ne vien Komisija, bet arī nacionālās konkurences iestādes un tiesas. Ievērojami paplašinātais Paziņojums ne vien papildina iepriekš jau labi zināmos tirgus definēšanas instrumentus, bet arī iekļauj iepriekš nebijušas tirgus definēšanas metodes, atspoguļojot arvien vairāk savstarpēji saistīto, globalizēto, dinamisko ekonomiku un digitālo platformu lomu tajā. Šajā rakstā tiks sniegts īss apkopojums par tirgus definīcijas nozīmi konkurences tiesībās, Paziņojuma novērtējums, kā arī pārskatītas Atjaunotajā paziņojumā ieviestās izmaiņas, īpašu uzmanību veltot jaunajām nodaļām tirgus noteikšanai īpašos apstākļos.

2024. gada 8. februārī Komisija pieņēma Paziņojuma atjaunoto versiju1 (turpmāk – Atjaunotais paziņojums), paplašinot skaidrojumu par tirgus definēšanas pamatprincipiem, galvenajiem kritērijiem un pierādījumiem, kurus izmantot, definējot konkrētos tirgus, kā arī iekļaujot jaunus apsvērumus tirgus daļu aprēķināšanai.

Vienota pieeja konkrētā tirgus definēšanai konkurences tiesībās ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu skaidrību un veiktu efektīvu tirgus uzvedības novērtēšanu. Definējot konkrēto tirgu, tiek iezīmētas robežas, kurās notiek konkurence, un atkarībā no tā, cik plaši tiek definēts tirgus, attiecīgi mainās tirgus dalībnieka (uzņēmuma) tirgus daļa tajā. Tādējādi konkrētā tirgus definēšana ir nozīmīga gan apvienošanās lietās, gan Konkurences likuma iespējamo pārkāpumu lietās, kur konkrētā tirgus pareizai noteikšanai var būt izšķiroša nozīme Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Intervija
Arī tiesību zinātnē ir jānojauc domāšanas un fiziskās barjeras
Ir aizritējis nedaudz vairāk par mēnesi, kopš Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) darbu ir sākusi tās jaunizveidotā Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – SZF), kurā ir apvienotas trīs līdzšinējās – Juridiskā, ...
Gatis Bārdiņš
Notikums
Starptautiskā konferencē diskutē par kopējām Eiropas vērtībām, nacionālo konstitucionālo identitāti un Eiropas konsensu  
1. martā norisinājās Satversmes tiesas starptautiskā konference "Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā". Konference tika rīkota par godu divdesmitajai gadskārtai, kopš Latvija ir Eiropas Savienības ...
Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbildētāji prasībās par dalībnieku sapulču lēmumu apstrīdēšanu
Ekonomisko lietu tiesas kompetencē ietilpst strīdi par dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Jau kopš tiesas izveidošanas brīža gan tiesai, gan arī prasītājiem nereti aktuāls ir bijis jautājums, vai ...
1 komentāri
Ilona Kronberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Kara kriminoloģija
Klasiskā izpratnē kriminoloģija pētī noziedzību, kas ir sociāla parādība, un šis fakts jautājumus nerada. Tiek uzskatīts, ka noziedzībai nav vienas konkrētas definīcijas, jo tā ir nepārtrauktā attīstībā līdz ar sabiedrību. ...
1 komentāri
Liene Neimane
Atsaucoties uz publicēto
Turpinot diskusiju par vienošanās procesu, nosacītu notiesāšanu aizstājot ar probācijas uzraudzību
AUTORU KATALOGS