MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Satversmes tiesa
jaunumi  20. Janvāris 2022 / 16:35
Ierosināta lieta par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 19. janvārī ierosināja lietu “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās un otrās daļas, kā arī 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  20. Janvāris 2022 / 14:38
Izskatīta zvērināta tiesu izpildītāja disciplinārlieta
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2022. gada 19. janvāra sēdē izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2021. gada 22. decembra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, pildot amata pienākumus, precīzi neievērojot Civilprocesa likuma 74.5 nodaļā noteikto kārtību tiesas nolēmuma izpildē lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām, kā arī neievērojot Iesniegumu likumā noteikto termiņu atbildes sniegšanai.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  20. Janvāris 2022 / 14:19
Covid-19 infekcijas izplatība arī šobrīd nav būtiski ietekmējusi maksātnespējas jomu
Izstrādājot ziņojumu par Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekmi uz maksātnespējas jomu, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Maksātnespējas kontroles dienestu, Ekonomikas ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu secinājusi, ka Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekme uz maksātnespējas jomu aizvien atbilst līdzšinējām tendencēm.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  20. Janvāris 2022 / 12:49
Saeimas Juridiskā komisija virza skatīšanai trešajā lasījumā kopīpašuma regulēšanas pilnveidošanas likumprojektu
Trešdien, 19. janvārī Saeimas Juridiskā komisija atbalstīja virzīt skatīšanai trešajā lasījumā Tieslietu ministrijas un citu iesaistīto iestāžu un ekspertu izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Civillikumā", lai uzlabotu kopīpašuma dalīšanas tiesisko regulējumu un ieviestu jaunus mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanai, tajā skaitā arī kopīpašuma dalīšanas gadījumā.  ...
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
jaunumi  19. Janvāris 2022 / 16:39
Pērn saņemti gandrīz 500 ziņojumi par bērnu tiesību pārkāpumiem
Aizvadītajā gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta (BTAD) inspektori saņēmuši un izskatījuši 474 iesniegumus un sūdzības par dažādiem iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Lielākā daļa ziņojumu attiecināma uz emocionālās vai fiziskās vardarbības epizodēm no iestāžu, kur uzturas bērni, darbinieku puses.  ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  19. Janvāris 2022 / 15:17
Aizsardzības komisija galīgajā lasījumā atbalsta grozījumus, kas paredz likvidēt slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 19. janvārī, otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Tie paredz likvidēt slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi, tādējādi paplašinot to personu loku, kam piemērojama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, nosakot elektronisko uzraudzību.  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
jaunumi  19. Janvāris 2022 / 14:05
Rīgas apgabaltiesa atstāj negrozītu Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un par noziedzīgi iegūtiem atzīst vairāk nekā 1,3 miljonus eiro
Ekonomisko lietu tiesa (ELT) 2021. gada 1. novembrī pieņēma lēmumu atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu kādā kriminālprocesā arestētus naudas līdzekļus vairāk nekā 1,3 miljonu eiro apmērā, kas atradās privātpersonas atvērtajā kontā AS “ABLV Bank”. ELT nolēma šos naudas līdzekļus konfiscēt un ieskaitīt Latvijas valsts budžetā.  ...
RĀDĪT VĒL / 25979