ŽURNĀLS Informācija

19. Aprīlis 2022 /Nr.16 (1230)

Tieslietu ministrija koordinē sankciju piemērošanu valsts uzturētajos reģistros

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: "Kopš sācies Krievijas militārais iebrukums Ukrainā, mūsu valsts iestādes cieši sadarbojas Eiropas Savienības noteikto sankciju piemērošanā personām, kuras atbalsta Putina režīma uzsākto agresiju pret neatkarīgu valsti. Taču mēdz būt mēģinājumi izvairīties no sankcijām, t.sk. cenšoties pārrakstīt īpašumus uz citām personām. Tāpēc mums ir jābūt gataviem noteikt arī nacionālās sankcijas. To arī rosinām informatīvajā ziņojumā, kuru nesen izskatīja Ministru kabineta sēdē."

Attiecībā uz civiltiesiskām sankcijām pret konkrētām personām ir jāuzsver, ka Eiropas Savienības sankcijas tiek piemērotas ne tikai īpašumiem, kas viņām pieder, bet arī tiem īpašumiem, kas ir viņu valdījumā vai kontrolē. Protams, netiešo kontroli ir grūtāk konstatēt, jo tā neparādās caur īpašumtiesībām, bet īpašnieku struktūras izpētes rezultātā ir bijis iespējams pārliecināties, vai tajā ir arī sankciju sarakstos iekļautās personas.

Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2022. gada 14. marta rezolūciju Nr. 2022-1.1.1./16-16, Tieslietu ministrijai ir noteikta koordinējošā loma sankciju piemērošanā attiecība uz Tiesu administrācijas, Uzņēmumu reģistra, Patentu valdes, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija", Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" uzturētajiem reģistriem.1 Tieslietu ministrija stingri koordinē darbu, lai valsts publiskajos reģistros pilnvērtīgi ieviestu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Informācija par piemērotajām sankcijām vienuviet tiek publicēta Tieslietu ministrijas mājaslapā un Atvērto datu portālā.

Uz 2022. gada 8. aprīli Tiesu administrācija kā vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis ir nosūtījusi tiesām informāciju par 62 nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas sankcionēto personu īpašumā, valdījumā vai kontrolē. No tiem līdz 2022. gada 8. aprīlim 53 gadījumos tiesas jau ir pieņēmušas lēmumu par aizlieguma atzīmes uzlikšanu nekustamajiem īpašumiem. Attiecībā uz pārējiem tiesas turpina vērtēt un lemt par aizlieguma piemērošanu.

Aizlieguma noteikšana jeb nekustamo īpašumu iesaldēšana nozīmē, ka šos īpašumus nevarēs atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar jebkādām citām lietu tiesībām (piemēram – iznomāt), tādējādi gūstot labumu no šīm darbībām. Jāatzīmē, ka aizlieguma atzīmes veikšana ir proaktīva rīcība, lai atvieglotu turpmāko tiesu darbu, jo jau kopš sankciju pirmās ieviešanas dienas tiesas aktīvi seko līdzi lūgumiem un pieteikumiem, kas saņemti no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī no Latvijas Republikas juridiskām personām, un pirms lēmuma pieņemšanas pārliecinās, vai konstatējama tieša vai pastarpināta saistība ar sankcionētām personām.

Uzņēmumu reģistrs konstatējis piecus gadījumus, kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankciju sekas un kur pieteiktās izmaiņas skar sankcionētās personas. Informācija sniegta tiesībsargājošām iestādēm, un izmaiņas reģistra datos nav tikušas pieļautas. Tāpat Uzņēmumu reģistrs atteicis veikt izmaiņas patieso labuma guvēju sastāvā trijos gadījumos.

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 66 transportlīdzekļiem, kas pieder sankcionētām personām vai ir to turējumā, ir uzlikusi aizlieguma atzīmi reģistrēt transportlīdzekļus, kā arī uzlikusi atsavināšanas atzīmi personas īpašumā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir piemērojusi sankcijas 11 traktortehnikas un tās piekabju vienībām. Traktortehnika pieder patiesajam labuma guvējam, kura ir sankcionēta persona vai ir tās turējumā. Saskaņā ar uzlikto aizlieguma atzīmi šobrīd traktortehniku nevar noņemt no uzskaites, veikt tehnisko apskati, reģistrēt komercķīlas atzīmi un veikt īpašnieka maiņu.

Lauksaimniecības datu centrs konstatējis reģistrētu ganāmpulku vienai juridiskai personai, kas saistīta ar sankcionēto personu, taču saimniecība (ganāmpulks) ir likvidēta vēl pirms sankciju noteikšanas.

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vienam helikopteram veikusi atzīmi, ka tas ir saistīts ar sankcionētu personu, tādējādi ierobežojot iespēju konkrēto gaisa kuģi noņemt no gaisa kuģa reģistra.

Tieslietu ministrija uzsver, ka sankciju ievērošanas pienākums gulstas uz ikvienu indivīdu un par starptautisko organizāciju un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu (Krimināllikuma 84. pants) ir paredzēta kriminālatbildība.

Ministru kabineta 2022. gada 5. marta sēdē tika izskatīts Tieslietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Esošā situācija un priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai, lai Latvijas publiskajos reģistros pilnvērtīgi ieviestu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas". No izskatītā informatīvā ziņojuma tālākās izrietošās darbības ir Uzņēmumu reģistra lomas stiprināšana, kā arī nepieciešamība izvērtēt nacionālo sankciju noteikšanu atsevišķām ar Eiropas Komisiju saistītām sankcionētajām personām.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība".

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Tieslietu ministrija Tieslietu ministrija koordinē sankciju piemērošanu valsts uzturētajos reģistros. Jurista Vārds, 19.04.2022., Nr. 16 (1230), 9.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ārlietu ministrija
Informācija
Kādas sankcijas Eiropas Savienība noteikusi Krievijai un Baltkrievijai par agresiju pret Ukrainu
1 komentāri
Sabīne Janisela
Skaidrojumi. Viedokļi
Sankcijas pret Krieviju: apzināti sākta kara ilgtermiņa sekas
Edgars Pastars, Krišjānis Bušs, Maija Tipaine
Skaidrojumi. Viedokļi
Sankciju risku pārvaldība un karadarbības Ukrainā ietekme uz darījumu izpildi
1 komentāri
Edvīns Draba
Skaidrojumi. Viedokļi
Ukrainas atbalstam noteiktie Eiropas Savienības ierobežojošie pasākumi pret Krieviju un Baltkrieviju
Laima Letiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Noguldījumu apjoma ierobežojums: jauns sankciju veids, lai ierobežotu finanšu ieplūšanu no Krievijas un Baltkrievijas
AUTORU KATALOGS