ŽURNĀLS Juridiskā literatūra

4. Jūlijs 2023 /Nr.27 (1293)

Vai tiesību vēsture ļauj vērtēt mūsdienu Latvijas kriminālprocesa attīstības problēmas
Foto: Gatis Gierts

Šī gada 16. jūnijā tika svinīgi atklāta ievērojamā krimināltiesību advokāta un vienlaikus arī ilggadēja "Jurista Vārda" publikāciju autora Egona Rusanova zinātniskā monogrāfija, kas veltīta starpkaru perioda Latvijas kriminālprocesa doktrīnas ģenēzei un evolūcijai.

E. Rusanova akadēmiskais pētījums "Kriminālprocesa doktrīnas ģenēze un evolūcija Latvijā no valsts dibināšanas līdz atkārtotai padomju okupācijai" izstrādāts kā promocijas darbs prof. Sanitas Osipovas zinātniskajā vadībā un šobrīd jau iesniegts aizstāvēšanai Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Monogrāfiju recenzējuši Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dr. iur. Sandra Kaija un Daugavpils Universitātes profesors Dr. iur. Vitolds Zahars.

Kā grāmatas ievadvārdos atzīst autors, viņam, padomju laikos studējot tiesību zinātni, ir nācies atrasties okupācijas varas apzināti radītā "intelektuālā vakuumā", kad informācijas par brīvās Latvijas sasniegumiem tiesību jomā nav bijis vispār vai arī šie sasniegumi tikuši apzināti noniecināti.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Maira Pužule
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts pozitīvie pienākumi vēlētāju gribas aizsardzībai sociālajos tīklos
Ronalds Vītols, Jānis Uzulēns
Skaidrojumi. Viedokļi
Līguma nepildīšana kā pamats izslēgt no dalības iepirkumā
Agnese Pūga
Skaidrojumi. Viedokļi
Īpašā upura koncepts un tā izpratne administratīvo tiesu praksē Latvijā
Tiesību zinātnē nav daudz tematu, par kuriem varētu sacīt, ka tajos ir panākta vienprātība, taču šķiet, ka apgalvot – valsts pārvaldes prettiesiska rīcība ir kā viens no valsts atbildības priekšnoteikumiem –, nebūt nav tāda ...
Mērija Elizabete Kalniņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Laulāto līdztiesība kopīgās mantas pārvaldībā laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Civillikuma šobrīd spēkā esošās redakcijas 89. panta otrajā daļā ir iekļauta laulāto kopīgās mantas legāldefinīcija: viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar ...
Reinis Ivanovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tīri ekonomisku zaudējumu atlīdzināšana
Kaitējuma, tostarp zaudējumu, atlīdzināšana vēsturiski ir bijis viens no tiesību pamatjautājumiem. Jau kopš cilvēces pirmsākumiem ir pastāvējis uzskats, ka cietušajam ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzinājumu.1 Tomēr taisnīga ...
AUTORU KATALOGS