ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

4. Jūlijs 2023 /Nr.27 (1293)

Līguma nepildīšana kā pamats izslēgt no dalības iepirkumā
Mg. iur.
Ronalds Vītols
KPMG Law ZAB SIA vecākais jurists 
Mg. iur., MBA
Jānis Uzulēns
 

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā likums "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", kas precizē izslēgšanas nosacījumus publiskajos iepirkumos. No dalības iepirkumā var izslēgt tādus kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri nav pildījuši iepirkuma līgumu, un tādēļ pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās (turpmāk – iepirkuma līgums).

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta otrās daļas 10. punkts paredz, ka pretendentu izslēgšanas iemesls ir, ja pretendents nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu, un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Publisko iepirkumu likums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Maira Pužule
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts pozitīvie pienākumi vēlētāju gribas aizsardzībai sociālajos tīklos
Dina Gailīte
Juridiskā literatūra
Vai tiesību vēsture ļauj vērtēt mūsdienu Latvijas kriminālprocesa attīstības problēmas  
Šī gada 16. jūnijā tika svinīgi atklāta ievērojamā krimināltiesību advokāta un vienlaikus arī ilggadēja "Jurista Vārda" publikāciju autora Egona Rusanova zinātniskā monogrāfija, kas veltīta starpkaru perioda Latvijas ...
Agnese Pūga
Skaidrojumi. Viedokļi
Īpašā upura koncepts un tā izpratne administratīvo tiesu praksē Latvijā
Tiesību zinātnē nav daudz tematu, par kuriem varētu sacīt, ka tajos ir panākta vienprātība, taču šķiet, ka apgalvot – valsts pārvaldes prettiesiska rīcība ir kā viens no valsts atbildības priekšnoteikumiem –, nebūt nav tāda ...
Mērija Elizabete Kalniņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Laulāto līdztiesība kopīgās mantas pārvaldībā laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Civillikuma šobrīd spēkā esošās redakcijas 89. panta otrajā daļā ir iekļauta laulāto kopīgās mantas legāldefinīcija: viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar ...
Reinis Ivanovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Tīri ekonomisku zaudējumu atlīdzināšana
Kaitējuma, tostarp zaudējumu, atlīdzināšana vēsturiski ir bijis viens no tiesību pamatjautājumiem. Jau kopš cilvēces pirmsākumiem ir pastāvējis uzskats, ka cietušajam ir tiesības saņemt taisnīgu atlīdzinājumu.1 Tomēr taisnīga ...
AUTORU KATALOGS