ŽURNĀLS Numura tēma

4. Februāris 2014 /Nr.5 (807)

Administratīvais process Latvijā: no idejas līdz likumam un tiesai
(no kreisās) Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits, pensionēta juriste Gunta Višņakova, Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dr.iur. Jautrīte Briede
Boriss Koļesņikovs

Sagaidot Administratīvā procesa likuma un administratīvo tiesu desmito gadadienu, žurnāls "Jurista Vārds" 2014. gada 23. janvārī aicināja uz tikšanos un diskusiju par administratīvā procesa izveidi Latvijā, kurā piedalījās Administratīvā procesa likuma projekta izstrādes dalībnieki – Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Dr.iur.h.c. Egils Levits, pensionēta juriste Gunta Višņakova, Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dr.iur. Jautrīte Briede.

Tieši E. Levits pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas bija pirmais, kurš pagājušā gadsimta 90. gados, balstoties uz Rietumeiropā iegūto jurista izglītību un pieredzi, izvirzīja un Latvijas politiķu un juristu vidū popularizēja ideju par padomju tiesību sistēmai nezināmā administratīvā procesa ieviešanas nepieciešamību. 1992. gadā viņš uzrakstīja pirmo Administratīvā procesa likuma projektu, kuru iesniedza Ministru padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim, tomēr valdības locekļu izpratni un atbalstu šī ideja tolaik neguva. Vēlāk šis projekts daļēji pārtapa 1995. gadā pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos "Administratīvo aktu procesa noteikumi".1

A. Dravnieks (būdams vairāku Latvijas Republikas tieslietu ministru padomnieks) un J. Briede (tolaik – juriste Valsts reformu ministrijā) kļuva par ciešākajiem E. Levita atbalstītājiem administratīvā procesa ieviešanas gaitā Latvijā un aktīvi piedalījās Administratīvā procesa likuma projekta izstrādē.

A. Dravnieks no 1996. līdz 2001. gadam bija Administratīvā procesa likumprojekta izstrādes darba grupas vadītājs. Viņš aktīvi līdzdarbojās arī administratīvo tiesu sistēmas pamatu likšanā un administratīvo tiesnešu kandidātu atlasē. Savukārt J. Briedes kopš 1995. gada lasītie lekciju kursi administratīvā procesa tiesībās bija pirmā iespēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentiem apgūt šo jauno tiesību nozari. Publicējot vairākus rakstus administratīvajās tiesībās (tai skaitā "Jurista Vārdā"), kā arī grāmatu "Administratīvais akts" ("Latvijas Vēstnesis", 2003), viņa faktiski lika pamatus administratīvā procesa zinātnei Latvijā. Jāatzīmē arī, ka 2013. gadā J. Briedes zinātniskajā redakcijā iznāca sen gaidītie Administratīvā procesa likuma komentāri (A un B daļa).

"Jurista Vārda" rīkotajā diskusijā līdzdalīgā G. Višņakova savukārt bija viena no Saeimas Juridiskā biroja darbiniecēm, kas ar Administratīvā procesa likuma projektu strādāja, kad tas vairākus gadus tika skatīts Saeimā.

Pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 2004. gada februārī J. Briede un G. Višņakova bija pirmo piecu jaunizveidotā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru skaitā. G. Višņakova strādāja šajā amatā līdz 2007. gadam, savukārt J. Briede administratīvā tiesneša darbu augstākajā instancē turpina joprojām.

 

Administratīvajam procesam Latvijā – jau 19 gadi

Kā radās ideja par Administratīvā procesa likumu, un kā tā tika realizēta?

A. Dravnieks: Vispirms jāsaka, lai arī Administratīvā procesa likums tika pieņemts 2001. gadā un stājās spēkā 2004. gadā, administratīvajam procesam Latvijā ir jau 19 gadi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 "Administratīvo aktu procesa noteikumi" stājās spēkā jau 1995. gadā.

Administratīvā procesa likumprojektu rakstīja Egils Levits, tomēr administratīvā procesa tiesību neizpratnes dēļ bija skaidrs, ka Saeima to nepieņems. Tāpēc tas transformējās šajos Ministra kabineta noteikumos. Vēlāk tie tika ņemti par pamatu Administratīvā procesa likuma B daļai.

E. Levits: Pirmo likumprojektu es uzrakstīju un iesniedzu 1992. gada 14. aprīlī kā Latvijas Augstākās padomes prezidija padomnieks. Tas saucās "Latvijas Republikas likums par administratīvo procesu". Iesniedzu to personīgi tā laika Latvijas Ministru padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim ar cerību, ka viņš to virzīs tālāk.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gatis Litvins
Intervija
Administratīvās tiesas juridiskās kultūras telpā
Administratīvajai tiesai 2014. gadā aprit 10 gadi. 2004. gada 1. februārī stājās spēkā Administratīvā procesa likums, 2. februārī darbu uzsāka Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa, bet 6. februārī – ...
2 komentāri
Ilze Dubava
Intervija
Sistēmu vienmēr var uzlabot
Sagaidot administratīvo tiesu desmitgadi, žurnāls "Jurista Vārds" uz sarunu aicināja Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu. Par tiesnesi M. Vīgants strādā kopš 2001. gada, kad Saeima viņu iecēla un ...
Dina Gailīte
Intervija
Administratīvās rajona tiesas darbs ir organizēts optimāli
Ilze Freimane par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi kļuva 2005. gadā, bet 2006. gadā – par tiesas priekšsēdētāju. Šī pirmās instances tiesa ir lielākā administratīvā tiesa tiesnešu skaita ziņā. Turklāt tā ne vien ...
Numura tēma
Administratīvais process Latvijā: likuma un tiesu tapšanas hronoloģija
Numura tēma
“Jurista Vārda” lasītāju viedoklis
Vērtējumu par administratīvās tiesas darbības pirmo desmitgadi jautājām arī žurnāla lasītājiem. Publicējam viedokļus, kas tika iesūtīti, aizpildot aptaujas anketu portālā juristavards.lv, atbildot uz jautājumiem: 1) vai ir ...
AUTORU KATALOGS